Bogatemu diabeł dzieci kołysze

Bogactwo jest słowem wieloznacznym. Brak finansowych problemów jest jednym ze znaczeń wyrażenia: być bogatym człowiekiem.

Pieniądze szczęścia nie dają ale niedobory finansowe dosyć łatwo stają się źródłem nieszczęścia.

Bogatym jest człowiek, którego przychody systematycznie przekraczają wydatki. Nie ma znaczenia jaką walutą się posługujemy. Nie jest ważne ile zarabiamy dukatów, euro, dolarów czy złotówek. Ważna jest jedynie różnica między przychodami i wydatkami.
Cały wpis

Pamięć człowieka różni się od pamięci komputera.

Pamięć komputera jest jak archiwum. Zdygitalizowane informacje różnego rodzaju umieszczone są kolejno. Mogą znajdować się na różnych nośnikach zewnętrznych. Posiadają sygnatury. Komputer przeszukuje pamięć w poszukiwaniu potrzebnych informacji. Komputer został zaprojektowany na wzór mózgu człowieka. Komputer jest imitacją mózgu człowieka.

Człowiek także wykorzystuje informacje zgromadzone w pamięci. Jednak. Pamięć człowieka jest zupełnie inna od pamięci komputera. Powstaje w inny sposób. Jest w inny sposób wykorzystywana. Zawiera dodatkowe dane dotyczące zgromadzonych informacji.
Cały wpis

Czy bliźniętom należy się parytet?

W sieci terroru — powszechny system inwigilacji.

Są ludzie wysocy i są niscy. Są rudzi i łysi. Grubi i chudzi. Starzy i młodzi. Żółci, biali i czarni. Kobiety i mężczyźni oraz innych płci, których jest bardzo dużo (podobno). Ludzie różnią się. Nie ma dwóch takich samych osób. Nawet bliźnięta jednojajowe nie są identyczne. Potwierdziły to badania naukowców.

Oświeceniowy postulat równości dotyczył równości wobec prawa. Likwidacji średniowiecznego podziału na klasy: arystokrację, szlachtę, kler i lud, podlegające różnym prawom i różnej jurysdykcji. Wielka Rewolucja Francuska hasło równości wypisała na swoich sztandarach. Ludzi równiejszych okrył i ich opisy opublikował Georg Orwell.
Cały wpis

Firmy walczą z kryzysem

Na świecie są dziesiątki milionów firm.

Ludzie zakładający firmy mają różne cele.

Jeden liczy, że jego firma stanie się międzynarodowym koncernem w stylu McDonald, Coca Cola, Apple albo Alibaba. Inni chcieliby być sobie sterem, żeglarzem, okrętem i utrzymywać siebie i rodzinę nie będąc niewolnikiem ekonomicznym. Trzeci są zmuszani przez pracodawcę (albo system podatkowy) do rezygnacji z praw pracowniczych i bycia podwykonawcą. Jeszcze inni mają pomysł, żeby zarobione np. w piłce nożnej, skokach narciarskich albo disco polo pieniądze, zainwestować w restaurację.
Cały wpis

Panta Rhei

Nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki.

Są różne twierdzenia naukowe: Ważne, mniej ważne, prawdziwe, prawdopodobne, trwałe i nietrwałe… To twierdzenie jest fundamentalne, niepodważalne, genialne absolutnie.

Co będzie po pandemii? Czy wrócimy do normalności? Kiedy wrócimy do normalności?

Kiedyś wrócimy do normalności, ale to już nie będzie ta sama normalność. Nastąpi wiele zmian. W różnych miejscach. W różnych dziedzinach.
Cały wpis

Schemat Murów Getta.

Ludzie chcą być bezpieczni. Chcą mieszkać za murem. Chcą mieszkać w getcie. Chcą mieszkać wśród takich samych jak oni. Budują mury odgradzające ich od uchodźców i innych migrantów.. Chcą granic i uzbrojonych strażników, którzy nie dopuszczą, żeby obcy rasowo zamieszkali wśród nich. Szydłem wyabordują każdy obcy element.

Teoria Gier bada uniwersalne schematy pod względem matematycznym. Zauważcie, że schemat powstawania getta doskonale pasuje do procesu powstawania pierwszej żywej komórki.
Cały wpis

Pociąg do Getta.

Każdy z Was ma szansę zamieszkać w Getcie. Wielu już skorzystało z naszej oferty. Wszyscy są bardzo zadowoleni.

„Chcesz mieszkać za murami? Skorzystaj z oferty. Pociągi do Getta odchodzą codziennie. Wpłać przedpłatę na nasze konto. Nasza firma istnieje od wielu lat i ma doświadczenie w organizacji przeprowadzek do Getta. Świadczą za nas zadowoleni klienci.

Będziecie bezpieczni. Będziecie mieszkali za murem. Otrzymacie specjalne identyfikatory świadczące, że mieszkacie w Getcie. Mur odgraniczy Was od strony aryjskiej. Strażnicy będą kontrolowali dokumenty każdego, kto wchodzi i wychodzi z waszego Getta. Współpracujący z nami Bank of Manhattan udzieli wam bezprocentowego kredytu na zakup mieszkania w Getcie”.
Cały wpis

Ile naprawdę jest 2+2?

2+2=4 ale w układzie trójkowym 2+2=11. Normalnie liczymy w układzie dziesiętnym, a komputery liczą w układzie dwójkowym (binarnym), ale są także inne układy. W tym układ trójkowy.

W matematyce 2+2=4, ale w fizyce niekoniecznie.

W fizyce najczęściej 2+2 wcale nie jest 4. Np. 2 lasy + 2 drzewa = 2 lasy. 2 metry + 2 centymetry = 2.02 metra. 2 metry + 2 kilogramy = ??? – jest bez sensu?
Cały wpis

Rosną bańki

Rosną bańki społeczne.

Podziały społeczne to temat na topie. W efekcie działań polityków i mediów zwykłych i społecznościowych pogłębiają się podziały na covidowców i antycovidowców, szczepionkowców i antyszczepionkowców, trumpowców i antytrumpowców, religijnych fundamentalistów i ateistów i inne. Wydzielone grupy ujednolicają swoje poglądy i otorbiają się tworząc BAŃKI SPOŁECZNE.

Używany od niedawna termin „bańki społeczne” podoba mi się, ponieważ dobrze odwzorowuje sytuację. Ktoś, kto przynależy do jednej bańki, uważa, że poglądy przeciwników są głupie, nielogiczne, bez sensu. Często ogłasza, że przeciwnicy są chorzy psychicznie.
Cały wpis

Co nie zabije, to wzmocni. O kryzysie finansowym 2008 r.

Kryzys polega na zawężeniu pola działania.

Złą opinią cieszy się kryzys gospodarczy, któremu tak wiele wszyscy zawdzięczamy. Są tacy, którzy kryzysowi gospodarczemu zawdzięczają swoje kłopoty i oni są najbardziej krzykliwi. Zdominowali dyskurs publiczny i wyrobili kryzysowi jak najgorszą opinię. Kryzys dotyka nie wszystkie branże równocześnie i nie wszystkie w równym stopniu. Zauważyłem, że niektórym wyraźnie pomógł wyzdrowieć, wzmocnić się i nabrać siły witalnej. Innym branżom – wręcz przeciwnie. Zaszkodził i nie mogą podnieść się z upadku.
Cały wpis

Tomasz Strzyżewski na Uniwersytecie Gdańskim

W latach 70-tych młody cenzor Tomasz Strzyżewski wywiózł do Szwecji księgę zapisów cenzury i opublikował ją w Radiu Wolna Europa. Był w strachu, ale nic złego nie spotkało go ze strony władz PRL. Kilka lat temu niemłody już Tomasz Strzyżewski spotkał się z pracownikami i studentami Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Humanistycznym. Spotkanie miało charakter otwarty i wziąłem w nim udział. Organizatorami byli „prawdziwi patrioci”. Są tacy wśród pracowników UG.
Cały wpis

Nadużywanie wolności słowa

W internecie panuje „wolność słowa”. Wysiłki na rzecz opanowania chaosu są mało skuteczne.

Historia lubi się powtarzać.

Nadużywanie wolności było powodem upadku Rzeczypospolitej Szlacheckiej. Taki jest konsensus historyków polskich i zagranicznych. W państwie bogatych obywateli „za króla Sasa jedz pij i popuszczaj pasa” życie polityczne zdominowali anarchiści. Zrywano sejmy, blokowano wprowadzanie koniecznych podatków, ograniczano możliwości królewskiej administracji i wydatki na wojsko.

Część działań osłabiających państwo było podejmowanych spontanicznie. Niektóre były opłacane z zagranicy. Szkodzących Rzeczypospolitej za pieniądze nazywano jurgieltnikami.
Cały wpis

Z mojego archiwum. (2008)

Klasyczny opis liberalizmu jest to użyteczny model pomocny przy analizie zjawisk ekonomicznych.

Pamiętajmy, że klasyczny opis liberalizmu jest to jedynie model podobny pod pewnym względem do rzeczywistości.

Adam Smith nie wymyślił liberalizmu. Obserwował gospodarkę i stworzył model opisujący rzeczywistość.

Klasyczny opis liberalizmu (neoliberalizm to tylko popłuczyny po liberalizmie) jest to użyteczny model pomocny przy analizie zjawisk ekonomicznych. Zawiera on w sobie wyidealizowane elementy, takie jak na przykład: Niezależne i równe sobie podmioty gospodarcze i rynek, na którym każdy ma równą szansę.
Cały wpis

Zasady prowadzenia biznesu odpornego na koronawirusa

Rozwijanie firmy w warunkach koniunktury to łatwizna. Prawdziwa sztuka to dostosowanie firmy do pogorszenia się koniunktury.

Jak prowadzić firmę, żeby była odporna na wirusy i innego rodzaju zawirowanie rynkowe? Dobra firma powinna być przygotowana na oscylacyjne zmiany koniunktury. Musi mieć „umiejętność” zwiększania i zmniejszania zakresu swojej działalności w zależności od okoliczności.

Podaję podstawowe i najważniejsze zasady, które umożliwiają przetrwanie w zmieniających się warunkach zewnętrznych. Rozwijanie firmy w warunkach koniunktury to łatwizna. Prawdziwa sztuka to zwijanie firmy. Dostosowanie jej do pogorszenia się koniunktury.
Cały wpis

Ekonomia nieproduktywnych konsumentów i bezwartościowych produktów

W neoliberalnej gospodarce obowiązuje hasło, że towar jest łatwo wytworzyć, a sztuką jest posiadany towar sprzedać. Taką gospodarkę jest bardzo łatwo zdezorganizować.

Plantator uzyskuje w punkcie skupi 4 PLN za kilogram truskawek. W sklepie truskawki są po 8-10 PLN za kilogram.

Winni są  pośrednicy. Ludzie to rozumieją. Pośrednicy mają swoje koszta i dochody. Często dochody pośredników są wyższe od dochodów producentów. Tak mniej więcej wygląda rynek produktów rolnych. Tak zawsze było i jest nadal.
Cały wpis

Postkolonialne kompleksy i gendermania.

Językoznawstwo jest tradycyjnie upolitycznione od niepamiętnych czasów. Niepamiętnych dla dzisiejszych hejterów-nieuków.

Dziś mamy w Polsce dwa zjawiska językoznawczo-polityczne. Jedno z nich to próba pozbycia się balastu kolonialnego. Postkolonialne kompleksy występują w wielu krajach Unii Europejskiej. We Francji, w Belgii, Holandii, Hiszpanii, Portugalii … Ostatnio zjawisko to przybrało formę likwidacji pomników kolonizatorów.

A w Polsce?
Cały wpis