Dziewczyny na Politechnikę

W radiu PR24 z okazji Dnia Kobiet przeprowadzono wywiad z rektorem Politechniki Warszawskiej. Tematem była akcja „Dziewczyny na Politechnikę”. Redaktorka zadała rektorowi pytanie: Jaka jest różnica między mężczyzną inżynierem a inżynierem kobietą? Pan profesor rektor odpowiedział: ŻADNA. Odpowiedź rozśmieszyła mnie, ale nie o tym jest ten artykuł,

W sobotę 10 marca brałem udział w zebraniu towarzyskim (domówce), na której obecne były 5 kobiet w różnym wieku i wszystkie miały jedną wspólną cechę – posiadały dyplomy inżynierów różnych specjalności. Przypomniałem sobie audycję radiową i opowiedziałem obecnym o wywiadzie z rektorem PW. Żadna nawet nie uśmiechnęła się. REKTOR MIAŁ RACJĘ!!! – zakrzyknęły gromkim chórem podając przykłady osiągnięć kobiet inżynierów w nauce i w przemyśle. Następnie dyskusja zeszła na projektowaną przez min. Gowina reformę szkolnictwa wyższego i ten temat był wałkowany przez ponad godzinę …-:)))
Cały wpis

Dojna zmiana

Gdyby opozycja wiedział dlaczego w roku 2015 wybory przegrała to dziś inaczej by się zachowywała. Ale opozycja a raczej przywódcy opozycji tego nie wiedzą i pewnie się nie dowiedzą.

Dlaczego?

– Ludzie w pewnym wieku (a przywódcy polskiej opozycji młodzi nie są) robią się niewyuczalni. Oni już wszystko wiedzą, mają ustalone przekonania i poglądy na każdy temat. To jest reguła ogólna. Dotyczy lewaków i prawaków zarówno. Wyjątki zdarzają się, ale bardzo rzadko. Dlatego nie ma sensu po raz kolejny analizować przyczyn klęski z 2015 roku. Adresaci i tak nie przyjmą tego do wiadomości nie mówiąc o wyciąganiu wniosków. Warto natomiast pokazywać przyczyny sukcesów wizerunkowych odnoszonych obecnie przez PiS oraz piętnować błędy popełniane choć (na razie) niezbyt widoczne.
Cały wpis

System partyjny

Skoro mamy z takim trudem wywalczoną demokrację, to warto byłoby, żeby władze wybieralne reprezentowały obywateli wyborców.

Sytuacja, w której Polacy nie identyfikują się z wybranymi przez siebie przedstawicielami, nie mają do nich zaufania, krytykują i potępiają, jest bardzo niekorzystna i utrudnia realizację politycznych planów. Takich jak wzrost gospodarczy, poprawa sytuacji materialnej, opieki zdrowotnej, przebudowa infrastruktury, redukcja bezrobocia, zahamowanie emigracji młodych ludzi, itp. Wiemy, że wyborcy nie mają poczucia bycia reprezentowanymi przez Sejm, Senat i Rząd III  RP. Brak identyfikacji obywateli z władzą jest źródłem wielu frustracji, co doskonale jest widoczne zarówno w realu, jak i na internetowych forach.

Polscy politycy prowadzą nieprzerwanie kampanię wyborczą i zdają się nie wiedzieć, że przy urnie wyborczej obywatel kieruje się jedną, najważniejszą dla niego racją. Wyborca głosuje na tych, którzy rokują nadzieję na reprezentowanie jego interesów. Jeżeli takich nie widzi na listach wyborczych, olewa głosowanie.
Cały wpis

Błędy i wrzody naukowe

Błędów nie da się uniknąć.

Błędy można poprawić, ale… Najtrwalsze są błędy popełniane przez autorytety. Niektóre błędy popełnione przez Wielkiego Arystotelesa przetrwały tysiące lat. Nikt nie umiał, nie odważył się albo nie miał siły przebicia, ażeby je poprawić. Błędy popełniane przez naprawdę wielkich twórców nauki mają często fatalne skutki.

Wiele badań jest bardzo kosztownych. Wymagają drogich przyrządów i dużo czasu, czasem zatrudnienia licznego zespołu pracowników. Nawet badania ankietowe są bardzo drogie. Weryfikacja opublikowanych wyników, kosztuje często tyle samo, co oryginalne badanie. Jest to działanie podejmowane niechętnie. Potwierdzenie uzyskanych przez kogoś wyników nie jest żadnym specjalnym osiągnięciem naukowym. Negatywna weryfikacja jest sukcesem, ale niesympatycznym. Szczególnie wtedy, gdy błędna teoria obrosła w potwierdzające ją przyczynki, albo błędne pomiary zapłodniły duże grono teoretyków. Ktoś, kto negatywnie ją zweryfikował, ma przeciwko sobie wszystkich, którzy identyfikują się z dotychczasowym stanem (wiedzy?).
Cały wpis

Redukcjonizm

Redukcjoniści uważają, że całą wiedzę o naturze można wyprowadzić fundamentalnych praw fizyki. Nie zgadzam się z takim poglądem. Uważam, że myślenie redukcjonistyczne nie umożliwia pełnego poznania

Wielki fizyk Ernest Rutherford stwierdził kiedyś: „W nauce istnieje tylko fizyka, reszta to zbieranie znaczków pocztowych”. All science is either physics or stamp collecting. (ang.) Postaram się wyjaśnić o co mu chodziło.

Ernest Rutherford uważał, że całą wiedzę o przyrodzie można będzie kiedyś wyprowadzić z pewnej grupy podstawowych praw. Uważał, że będą to prawa fizyki. Inne nauki zajmują się jedynie zbieraniem (kolekcjonowaniem) informacji. Tylko fizyka może te informacje połączyć w jeden spójny system i zrobi to. „Połknie” inne dziedziny wiedzy. Takie stanowisko nazywamy redukcjonizmem.

Warto pójść drogą wskazaną przez Rutherforda. Głębiej przeanalizować jego myśl.
Cały wpis

Nauka nie odpowie na wszystkie pytania

Jednym z symptomów kryzysu nauki, jest masowy powrót do myślenia magicznego. Wraca astrologia, ezoteryka, okultyzm. Stare religie przeżywają renesans, a ci, którym one nie wystarczają, tworzą nowe religie. Wyznawców nie brakuje, nawet wśród naukowców. Oznacza to, że ludzie intuicyjnie odrzucają zapewnienia, że nauka wyjaśni człowiekowi świat i samego siebie. Większość systemów magicznych zawiera odpowiedzi na wszystkie pytania. Fakt, że niektóre z tych odpowiedzi są absurdalne, nie zraża wyznawców. Jeżeli nawet coś zauważą, zwracają się ku innemu rodzajowi magicznego myślenia.

Jedną z przyczyn porażki (a może klęski) nauki jest to, że bardzo wielu ludzi związanych z nauką, w tym także tych, którzy mieli rzeczywiste osiągnięcia, czyli uznanych autorytetów, widzi szansę, że to nauka odpowie na wszystkie pytania. To oznacza, że uważają naukę za inną odmianę magii. Ich zdaniem lepszą od pozostałych.
Cały wpis

Kwantowa Teoria Grawitacji

Ogólne zasady kwantowej teorii grawitacji. (KTG)

Teoria kwantowa jest indeterministycznym modelem ewolucji Wszechświata. Obiektami którymi zajmuje się KTG są zdarzenia i stany.  Każde zdarzenie przenosi Wszechświat ze stanu wcześniejszego do stanu późniejszego. Zdarzenia dzielimy według możliwości ich wystąpienia. Każdemu zdarzeniu przypisujemy prawdopodobieństwo wystąpienia od 0 do 1. Zdarzenia pewne, czyli zdarzenia z przypisanym prawdopodobieństwem 1 posiadają cechę nazywaną koniecznością.

Stany następują po sobie kolejno. Jeden po drugim. Przejście od jednego stanu do stanu następnego nazywamy upływem czasu. Upływ czasu jest nieciągły. Istnieje interwał czasowy o długości minimalnej. (Czas jest skwantowany). Stan, który obserwujemy (w czasie teraźniejszym) jest skutkiem ciągu przeszłych zdarzeń. Zdecydowana większość przeszłych zdarzeń miała prawdopodobieństwo różne od 1. Tzn. ich wystąpienie nie było pewne Stan obserwowany obecnie mógł zostać osiągnięty w różny sposób. Stany (kwantowe) poprzedzające stan obecny nie posiadają cechy konieczności.
Cały wpis

Pochodzenie ropy naftowej a początki życia na Ziemi

Teoria (hipoteza), którą chciałbym przedstawić powstała w latach 70-tych XX wieku. Na początku lat 80-tych usiłowałem, bezskutecznie opublikować ją w czasopismach naukowych. Powody odrzucania, które mi podawano, to raczej preteksty niż argumenty. W roku 1995 opublikowałem ją w swojej książce pt. „Nie wszystkie kości zostały rzucone” jako jedną z hipotez konkurencyjnych dla standardowych naukowych poglądów. Wiele takich powszechnie znanych i uznawanych twierdzeń jest w rzeczywistości słabo uzasadnionych, lub wręcz  jedynym uzasadnieniem jest opinia większości naukowców.

Ta hipoteza jest szczególnie kontrowersyjna, ponieważ dotyczy zagadnień o zupełnie podstawowym znaczeniu dla gospodarki, ekonomii, polityki i równocześnie ma bardzo istotne znaczenie światopoglądowe. Dla ludzi dobrze obeznanych z fizyką, chemią i biologią jest dosyć prosta. Dla laików może być trudna do zrozumienia, ale za to bulwersująca. Dotyczy powstania ziemskich zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego (ogólnie węglowodorów), oraz inicjacji procesu ewolucji żywych organizmów, czyli powstania życia na Ziemi równocześnie.
Cały wpis

Kiedy życie wyszło z morza?

Jak długo żywe organizmy czekały na to, żeby opuścić środowisko wodne? Ewolucjoniści, z uporem godnym lepszej sprawy twierdzą, że życie powstało i rozwinęło się w morzu, a następnie wyszło na ląd. Pomysł pochodzi z Księgi Genezis, gdzie jest bardzo wyraźnie napisane, że Pan Bóg najpierw stworzył życie morskie, a dopiero później lądowe. Niektórzy zauważają, że delfiny i wieloryby przebyły drogę w przeciwnym kierunku. Zgodzę się z tym, że zasolenie komórek zwierzęcych i roślinnych jest znaczącą poszlaką prawdziwości twierdzenia, że pierwsza komórka, od której wszystko się zaczęło, powstała w morzu.

Ale:

W tym czasie istniały również lądy. Woda parowała. Padały deszcze. Płynęły rzeki. Powstawały piaski, jeziora i tereny podmokłe.
Cały wpis

Trudno nie być antysemitą.

Coraz trudniej nie być antysemitą.

Rząd Izraela zainteresowany jest wywoływaniem wojen na Bliskim Wschodzie. Izrael, pod rządami Netanjahu, przekształca się obóz wojskowy usytuowany na wrogim terenie. Izraelczycy budują mury oddzielające ich od świata. Mury zarówno fizycznie widoczne w terenie, jak i mury obcości i niezrozumienia. Idea Netanjahu jest taka, że odgrodzony od świata obóz, w którym każdy jest żołnierzem, nie zostanie zaatakowany, dopóki skłóceni wrogowie walczą między sobą.

W Izraelu występuje dążenie do odbudowy Świątyni Jerozolimskiej. Świątynia Jerozolimska stała w miejscu, w którym obecnie znajduje się święty dla muzułmanów meczet Al Aksa. Odbudowa oznacza zburzenie Al Aksa i wojnę z grubo ponad miliardem muzułmanów.
Cały wpis

Zakład Pascala

Odpowiedź na pytanie o Boga, która wynika z matematycznych prac Pascala jest trudna do ukrycia. Teoria Prawdopodobieństwa mówi jasno, że hipotezy skrajnie nieprawdopodobne należy odrzucać.

Teoria Prawdopodobieństwa

Nikt nie powinien liczyć na to, że wygrana w totolotka odmieni jego życie.

Problemy z interpretacją odkryć Pascala istnieją po dzień dzisiejszy. Źródłem problemów jest sprzeczność Rachunku Prawdopodobieństwa z zapisami z Księgi Genezis. Wiele zjawisk występujących w przyrodzie, to zjawiska niezwykle nieprawdopodobne. Powstanie życia, w takiej formie w jakiej ono istnieje na Ziemi, jest niezwykle mało prawdopodobne. Podobnie rzecz ma się z powstaniem ludzkiej inteligencji. Dla różnego rodzaju kreacjonistów jest to argument na rzecz istnienia Boga i boskiej interwencji w ziemskie sprawy. Jednak Teoria Prawdopodobieństwa mówi co innego.

Zjawisko niezwykle mało prawdopodobne, to nie jest zjawisko niemożliwe.
Cały wpis

PRISM to narzędzie do inwigilacji baz danych zawierających hasła.

Ciemny lud latami był zasypywany informacjami o nadzwyczajnych korzyściach, jakie Internet przynosi ciemnemu ludowi rano w południe i wieczorem. Informacje te były w większości sponsorowane.

Rok 2013 okazał się przełomowym. W roku 2013 pojawił się Snowden. Nie powiedział nic, co nie byłoby od dawna wiadomym dużej grupie dobrze poinformowanych, ale dziennik Guardian uwiarygodnił Snowdena przedstawiając go jako eksperta pracującego dla amerykańskich służb specjalnych. Do ludu dotarła przerażająca prawda o rzeczywistej roli portalu  Zuckerberga, oraz takich firm jak Google albo Microsoft. Teraz dociera informacja o roli firm „antywirusowych”.

Mleko się rozlało.
Cały wpis

Strona webb, na którą patrzysz zasłania Tobie cały świat.

Świat jeszcze bardzo mało o tym wie.

Nie znamy lekarstwa.

Wiele osób sądzi, że wszystko jest w Internecie. Wszystkiego w Internecie nie ma, ale jest bardzo dużo. Prawie wszystko. Każdy internauta siedzi przed swoim komputerem i ma dostęp do nieprzebranych zasobów wiedzy.

Taka prawda podawana jest w reklamach ale… W praktyce jest inaczej. Jeżeli siedzisz przed kompem i czytasz mojego bloga, to strona z moim wpisem ZASŁANIA TOBIE CAŁY ŚWIAT!!! I to jest prawda realna. Teoretycznie możesz widzieć wszystko. Praktycznie – wyglądając przez okno widzisz o wiele więcej.
Cały wpis

Nie możesz pisać do 2018-02-19 17:48. Mail kontaktowy: forum@agora.pl.

 

Spróbujcie dowiedzieć się, dlaczego nie mogę pisać na Agorze?

********************************************************************************************

Prosimy zapoznać się z Netykietą.
Nie możesz pisać do 2018-02-19 17:48. Mail kontaktowy: forum@agora.pl.

********************************************************************************************
Cały wpis

Intuicje

Mówimy czasem o intuicyjnym poznaniu. Mówimy, że kobiety i artyści mają intuicję.

Czym jest intuicja?

Intuicja to specyficzny sposób zgadywania. Intuicje to prawdy poznane metodą zgadywania. Intuicje to rozwiązania, których nie umiemy racjonalnie uzasadnić.

O intuicji mówimy wtedy, gdy dużo wiemy na temat badanego zagadnienia. Dlatego intuicje często są trafne i pomocne w praktycznym działaniu. Posługując się tym co podpowiada intuicja możemy osiągnąć sukces tam gdzie nigdy nie „doliczylibyśmy się” rozwiązania, albo zabrakłoby czasu, żeby odnaleźć racjonalny sposób postępowania.

Przykładem może być lekarz, który na podstawie zdobytej praktyki zgaduje na jaką  chorobę cierpi pacjent i podejmuje leczenie. Gdyby zlecił przeprowadzenie wszystkich badań diagnostycznych, pacjent mógłby nie dożyć diagnozy.
Cały wpis

Powstanie pierwszej komórki.

Schemat Murów Getta

Ludzie chcą być bezpieczni. Chcą mieszkać za murem. Chcą mieszkać w getcie. Chcą mieszkać wśród takich samych jak oni. Budują mury odgradzające ich od uchodźców i innych migrantów. Chcą granic i uzbrojonych strażników, którzy nie dopuszczą, żeby obcy rasowo zamieszkali wśród nich. Szydłem wyabstrahują każdy obcy element.

Teoria Gier bada uniwersalne schematy pod względem matematycznym. Zauważcie, że schemat powstawania getta doskonale pasuje do procesu powstawania pierwszej żywej komórki.

Pierwsze komórki to skutek procesów polegających na kopiowaniu białek i tworzeniu błony komórkowej. Zaczęło się miliardy lat temu,
Cały wpis