Nie zbierać danych z wielu fiolek!

Powiadają, że gdyby głupota dodawała skrzydeł, to głupcy latali by niczym ptaki. Dopuszczenie leku do użytku poprzedzone jest wieloma badaniami i testami. W ich trakcie sprawdzana jest skuteczność medykamentu i dobierana optymalna dawka. Firma Pfizer uznała, że szczepionki ze względów logistycznych najwygodniej będzie oferować w postaci stężonej i konfekcjonować w wielodawkowych ampułkach. Przed użyciem należy ampułkę rozcieńczyć i wtedy powstanie pięć dawek szczepionki. Politycy doszli jednak do wniosku, że przy odrobinie sprytu z pięciu dawek moża zrobić sześć. Firma zgodziła się na to, co niestety nie najlepiej o niej świadczy.

O co chodzi z tą szóstą dawką? Każda ampułka zawiera trochę nadmiaru szczepionki, ponieważ strzykawka ma przestrzeń martwą, która musi zostać wypełniona z uwagi na to, że wstrzykniecie powietrza może mieć tragiczne skutki. Z kolei po zaszczepieniu pozostaje w niej nieco szczepionki. Tutaj właśnie sprytni urzędnicy dostrzegli szansę. Uznali, że jeśli użyje się strzykawek z małą strefą martwą, to uzyska się dodatkową dawkę. Dlatego

Należy używać strzykawek i (lub) igieł z małą przestrzenią martwą, aby pobrać 6 dawek z jednej fiolki. Przestrzeń martwa w zestawie strzykawki i igły z małą przestrzenią martwą powinna wynosić nie więcej niż 35 mikrolitrów.

W razie stosowania standardowych strzykawek i igieł, objętość może być niewystarczająca do pobrania szóstej dawki z jednej fiolki.

Czy władza zainteresowała się jakie strzykawki znajdują się na wyposażeniu punktów szczepień zanim zaleciła „pozyskiwanie” sześciu dawek? A może wcale nie chodziło o to, by zaszczepić więcej osób, lecz o ukrycie niekompetencji, nieudolności i bałaganu? Za tą tezą przemawia tłumaczenie Agencji Rezerw Materiałowych, że:

Główną przyczyną utylizacji dawek był brak możliwości uzyskania 6 dawki (np. pozostałość preparatu w dłuższej igle etc.) oraz uszkodzenia mechaniczne fiolek. Jesteśmy w kontakcie z producentem i w przypadku wad produkcyjnych będziemy reklamować konkretne partie dostaw.

Szczepionki w liczbach

Zdumiewające, prawda? Wpierw wymyśla się jakiś trudny do spełnienia warunek, a potem niemożność jego spełnienia uznaje się za stratę. Rząd kolejny więc raz podłożył się, ponieważ nieprzemyślana decyzja skutkuje szybkim wzrostem liczby zmarnowanych, a więc „zutylizowanych dawek szczepionki” (dziś jest ich już ponad 900). Na szczęście nie ma to większego znaczenia, ponieważ opozycja jest równie, a często bardziej nieudolna. Natomiast niezorientowani, nie rozumiejący o co chodzi obywatele będą ze zdumieniem śledzić wzrost marnotrawstwa i błogosławić władzę, która rozpętała aferę, gdy poza kolejnością zaszczepiło się kilkanaście osób, a dopuszcza do marnotrawstwa idącego w setki, a wkrótce w tysiące. Co ciekawe nie słychać, żeby ktoś próbował w tak cudowny sposób rozmnażać szczepionkę Moderny, która dostarczana ma być w dziesięciodawkowych ampułkach. Aż prosi się wyciskać z nich tuzin dawek.

Szósta, nadmiarowa dawka uznawana jest  za „zmarnowaną” mimo, iż Europejska Agencja Leków wyraźnie stwierdza, że

W celu pobrania sześciu dawek z jednej fiolki należy użyć strzykawek i/albo igieł o małej martwej objętości. Połączenie strzykawki oraz igły o małej martwej objętości powinno mieć tę objętość nie większą niż 35 mikrolitrów. Jeśli używane są standardowe strzykawki oraz igły, ilość szczepionki może być niewystarczająca do pobrania szóstej dawki z fiolki.

Dalej jest ostrzeżenie dla szaleńców, żeby nie przyszło im do głowy, że można szóstą dawkę tworzyć ze zlewek z kilku fiolek:

Jeśli objętość szczepionki pozostająca w fiolce po piątej dawce nie zapewnia pełnej dawki (0,3 ml), pracownik opieki zdrowia musi wyrzucić fiolkę i jej zawartość. Nie powinno się zbierać danych z wielu fiolek w celu uzyskania pełnej dawki, a niewykorzystaną szczepionkę należy wyrzucić 6 godzin po rozcieńczeniu.

Tłumaczenie

Należy zwrócić uwagę, że tłumaczenia rekomendacji Europejskiej Agencji Leków nie dokonał wykwalifikowany tłumacz, lecz posłużono się translatorem Google’a bez żadnej weryfikacji. W oryginale zdanie „Nie powinno się zbierać danych z wielu fiolek w celu uzyskania pełnej dawki” brzmi „There should be no pooling from multiple vials to make up a full dose”. ‚Pooling’ w medycynie oznacza ‚zbieranie płynu z różnych źródeł’. Chodzi więc o to, że „Nie należy łączyć resztek z wielu fiolek w celu uzyskania pełnej dawki”.

Wykorzystywanie automatu tłumaczącego do tłumaczenia fachowych, specjalistycznych tekstów medycznych, mających pierwszorzędne znaczenie dla zdrowia i życia pacjentów dobitnie świadczy o tym, że władzę sprawują ludzie kompetentni i odpowiedzialni, którzy nawet jeśli czegoś nie rozumieją, to wiedzą co i jak i nie popełniają błędów.

Dodaj komentarz