Zespół ma zawsze dobrą radę

Wszyscy, a na pewno cała opozycja z wyjątkiem sterowanej przez tow. Leszka Millera, który szykuje się na objecie stanowiska wicepremiera w zrestrukturyzowanym rządzie uważają, że Tusk rządzi źle. Nic bardziej mylnego. Tusk rządzi dobrze. I podejmuje optymalne decyzje. Przecież armia doradców, zespołów, komitetów i pełnomocników nie może się u licha mylić!

Oto lista zespołów, komitetów, rad i komisji działających przy premierze Rzeczpospolitej Polskiej:

Zespoły:

 1. Międzyresortowy Zespół do spraw Opracowania Programu Ratownictwa i Ochrony Ludności na lata 2014–2017
 2. Międzyresortowy Zespół do spraw Opracowania Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej
 3. Zespół do spraw obchodów przypadającego w 2014 r. 600-lecia nawiązania polsko-tureckich stosunków dyplomatycznych
 4. Międzyresortowy Zespół do spraw Koordynacji Działań na rzecz Rozwoju Partnerstwa Strategicznego między Rzecząpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową
 5. Międzyresortowy Zespół do spraw Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
 6. Zespół Międzyresortowy do spraw Udziału Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Obrony Przeciwrakietowej
 7. Międzyresortowy Zespół Koordynacyjny Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce
 8. Międzyresortowy Zespół do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej
 9. Międzyresortowy Zespół do spraw Programowania i Wdrażania Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej
 10. Zespół do spraw Programowania Prac Rządu
 11. Międzyresortowy Zespół do spraw zapobiegania nielegalnemu rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia i implementacji „Inicjatywy Krakowskiej” – Proliferation Security Initiative (PSI)
 12. Międzyresortowy Zespół do spraw cywilnych i wojskowych działań Rzeczypospolitej Polskiej w Islamskiej Republice Afganistanu
 13. Międzyresortowy Zespół ds. Funduszu Schengen, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców, Funduszu Granic Zewnętrznych oraz Funduszu Powrotu Imigrantów
 14. Międzyresortowy Zespół do Spraw Zagrożeń Terrorystycznych Komitet Monitorujący dla Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego
 15. Międzyresortowy Zespół – polska część Komitetu Strategii Współpracy Polsko-Rosyjskiej
 16. Zespół do Spraw Promocji Rzeczypospolitej Polskiej
 17. Zespół do spraw wyjaśniania opinii publicznej treści informacji i materiałów dotyczących przyczyn i okoliczności katastrofy lotniczej z dnia 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem
 18. Międzyresortowy Zespół do spraw Polityki Kosmicznej w Polsce
 19. Międzyresortowy Zespół do spraw Współpracy ze Strażami Gminnymi (Miejskimi)
 20. Zespół do spraw Rozwiązań Systemowych w Zakresie Ekonomii Społecznej
 21. Międzyresortowy Zespół do spraw inicjatywy, realizowanej w ramach Rady NATO-Rosja, dotyczącej współpracy w zakresie wykorzystania przestrzeni powietrznej i zarządzania ruchem lotniczym
 22. Zespół do spraw Zagospodarowania Granicy Państwowej
 23. Międzyresortowy Zespół do spraw Strategii „Europa 2020”
 24. Zespół do spraw Paktu dla Kultury
 25. Międzyresortowy Zespół do spraw Realizacji „Polityki energetycznej Polski do 2030 roku”
 26. Międzyresortowy Zespół do spraw uczenia się przez całe życie, w tym Krajowych Ram Kwalifikacji
 27. Zespół do spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach
 28. Zespół do spraw Koordynacji Zadań Rządu określonych w „Kierunkach rozwoju turystyki do 2015 roku”
 29. Międzyresortowy Zespół do spraw Polskiej Energetyki Jądrowej
 30. Międzyresortowy Zespół do spraw Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej
 31. Międzyresortowy Zespół do Spraw Poprawy Skuteczności Wykonywania Orzeczeń Sądowych
 32. Międzyresortowy Zespół do realizacji zadań w zakresie wykorzystania systemu satelitarnego GALILEO w obszarze sygnału PRS na potrzeby administracji rządowej
 33. Zespół do Spraw Migracji
 34. Zespół do spraw Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
 35. Międzyresortowy Zespół Koordynacyjny Narodowego Programu Zdrowia
 36. Międzyresortowy Zespół do Spraw Polonii i Polaków za Granicą
 37. Zespół do spraw międzynarodowego prawa humanitarnego
 38. Zespół do spraw zwalczania i zapobiegania handlowi ludźmi
 39. Zespół ds. Incydentu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
 40. Zespół do spraw dalszej realizacji rent odszkodowawczych przyznanych osobom poszkodowanym przez żołnierzy wojsk Federacji Rosyjskiej
 41. Międzyresortowy Zespół do spraw Inwestycji o Istotnym Znaczeniu dla Gospodarki
 42. Zespół do współpracy przy realizacji zadań związanych z koordynacją uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych i działalnościach
 43. Zespół do Spraw Nagród
 44. Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
 45. Zespół do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych
 46. Wspólny Zespół Przedstawicieli Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Świętego Soboru Biskupów

Rady:

 1. Rada do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii
 2. Rada Legislacyjna
 3. Rada Główna ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym
 4. Rządowa Rada Ludnościowa (Rada do Spraw Koordynacji działań międzyresortowych w zakresie polityki ludnościowej)
 5. Rada Rozwoju Nauki i Technologii
 6. Rada Służby Cywilnej
 7. Międzynarodowa Rada Oświęcimska
 8. Rada do spraw Polaków na Wschodzie
 9. Rada Bezpieczeństwa Imprez Sportowych
 10. Rada Koordynacyjna (do spraw wprowadzenia Euro)
 11. Rada Gospodarcza
 12. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
 13. Rada do spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji
 14. Rada do Spraw Polaków na Wschodzie
 15. Rada do Spraw Uchodźców

Komitety:

 1. Komitet Monitorujący dla Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego
 2. Polski Komitet do Spraw UNESCO
 3. Komitet Monitorujący Narodowy Plan Rozwoju
 4. Stały Komitet Rady Ministrów
 5. Polski Komitet Normalizacyjny
 6. Polski Komitet Doradczy
 7. Komitet Polityki Ubezpieczeń Eksportowych
 8. Komitet Sterujący „Programu dla Odry – 2006”
 9. Komitet Sterujący do spraw Projektu Terminal LNG w Świnoujściu
 10. Narodowy Komitet Koordynacyjny do spraw Euro
 11. Komitet do Spraw Europejskich
 12. Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji
 13. Komitet Koordynacyjny do spraw Polityki Rozwoju

Komisje:

 1. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów
 2. Komisja Orzekająca w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy Szefie KPRM
 3. Komisja Rozpatrująca wnioski o Wyrażenie Zgody na zatrudnianie osób, które pełniły Funkcje Publiczne
 4. Komisja Nadzoru Finansowego
 5. Komisja Wspólna Przedstawicieli Rządu RP i Konferencji Episkopatu Polski
 6. Komisja Wspólna Przedstawicieli Rządu RP i Polskiej Rady Ekumenicznej
 7. Rządowa Komisja Konkordatowa
 8. Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego
 9. Komisja Wspólna Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych
 10. Wyższa Komisja Dyscyplinarna Służby Cywilnej
 11. Międzyresortowa Komisja do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy
 12. Krajowa Komisja Uwłaszczeniowa
 13. Komisja Historyczna do spraw Opracowania Dokumentacji na temat Śmierci Gen. Władysława Sikorskiego
 14. Komisja Wspólna Przedstawicieli Rządu RP i Aliansu Ewangelicznego w RP
 15. Komisja Wspólna Przedstawicieli Rządu RP oraz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP
 16. Komisja Wyborcza w celu przeprowadzenia wyborów do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów

Pełnomocnicy:

 1. Pełnomocnik Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemem Informacyjnym
 2. Pełnomocnik Rządu do Spraw Programu dla Odry-2006
 3. Pełnomocnik Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej
 4. Pełnomocnik Rządu do Spraw Negocjacji w Ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO)
 5. Pełnomocnik Rządu do spraw osób niepełnosprawnych
 6. Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania
 7. Pełnomocnik Rządu do Spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach
 8. Pełnomocnik Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską
 9. Pełnomocnik Rządu do spraw Polskiej Energetyki Jądrowe
 10. Pełnomocnik Rządu do spraw Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły
 11. Pełnomocnik Rządu do spraw deregulacji gospodarczych
 12. Pełnomocnik Rządu do spraw rozwoju wydobywania węglowodorów
 13. Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do Spraw Dialogu Międzynarodowego
 14. Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw Muzeum II Wojny Światowej
 15. Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do Spraw Koordynacji Udziału Prezesa Rady Ministrów w Spotkaniach Rady Europy

Opracowano na podstawie listy zamieszczonej w zeszłym roku przez Fakt oraz informacji ze strony Prezesa Rady Ministrów

Dodaj komentarz