My polscy patrioci ciebie prosimy wysłuchaj nas panie Putin

Narody Rosji, Drodzy Bracia Rosjanie!
Tysiące Polaków, wiernych Niepodległej Polsce i suwerennemu narodowi polskiemu, zarówno zorganizowani, jak i osoby nie zrzeszone jesteśmy oburzeni, zawstydzeni i nie zgadzamy się z działaniami obecnych władz i ich koncesjonowaną opozycją parlamentarną w Polsce, którzy wykonują zadania narzucone im przez ich zachodnich mocodawców.

Wbrew pozorom to nie odezwa targowiczan. To nawet nie prośba „narodu” czechosłowackiego o zaprowadzenie porządku skierowana do władz Rosji w 1968 roku. Tymi słowy tu i teraz zwracają się patrioci polscy do Putina!

Odegrali oni [zachodni mocodawcy] perfidną rolę w przygotowaniach i przeprowadzeniu zbrojnego zamachu na demokratycznie wybrane władze bratnich narodów Ukrainy. Awanturnicza polityka antypolskiej klasy politycznej i olbrzymie ich zaangażowanie na Majdanie, pomoc w szkoleniu i zbrojeniu  faszystowskich Banderowców, którzy dla zdobycia w sposób zbrojny władzy na Ukrainie, posunęli się nawet do zabijania własnych cywilnych  demonstrantów „pokojowo nastawionych” oraz funkcjonariuszy Berkutu. Polityka taka zasługuje na najwyższe potępienie. Cały imperialistyczny zachód, na czele z amerykańską administracją, juntą kijowską i marionetkami politycznymi w Polsce ma ukraińską krew na rękach.

Trudno oczekiwać od władzy i wymiaru sprawiedliwości, że kiwną palcem w tej sprawie. Jeśli można człowieka o wątpliwej reputacji, podejrzewanego o zdradę zrobić patronem Polski, innego zdrajcę okrzyknąć bohaterem, to dlaczego akurat w tej sprawie miałby ktokolwiek reagować?

Duża ilość polskich organizacji pozarządowych oraz tysiące Polaków nie zrzeszonych, pozbawionych głosu i możliwości dostępu do mass mediów – sprzeciwia się tym wrogim dla ludzkości działaniom i solidaryzuje się z władzami Federacji Rosyjskiej w podejmowanych działaniach, zarówno tych dotyczących Ukrainy, jak również wcześniej w sprawie Syrii oraz w wielu innych sytuacjach. Doceniamy tu,  szczególną pozytywną rolę Pana prezydenta Władimira Putina. (…)

Zaniepokojeni sytuacją polityczną, gospodarczą i finansową w świecie, a w szczególności na Ukrainie zwracamy się do władz Federacji Rosyjskiej o nieustępliwość w stosunku do władz i organizacji państw zachodnich – w tym polskich, które reprezentują dyktat neo – konserwatystów amerykańskich oraz spadkobierców ludobójczej organizacji UPA, których celem jest włączenie w swoją strefę wpływów Ukrainy bez względu na koszty i straty samej Ukrainy. Plan włączenia Ukrainy do UE , a następnie do NATO ma w swym zamyśle osaczenie Rosji z każdej możliwej strony. Świadoma część narodu polskiego, nie ulegająca kłamstwom i manipulacjom politycznym i medialnym widzi w tych działaniach dalsze zagrożenia dla wszystkich Słowian!

Cóż za finezyjny język, przypominający jako żywo Manifest PKWN. Ale jest też i Trybuna Ludu i rozsiewanie na polskich i bratnich, ludowych, postępowych zagonach ziemniaków stonki ziemniaczanej przez imperialistów amerykańskich.

My, Polacy nie zgadzamy się na amerykańską opcję polityki polskiej wobec Rosji i jej władz, jak również wobec Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Gruzji. Taka polityka nie leży w interesie Narodu Polskiego, naraża nas na światowy konflikt militarny na naszym terytorium. Polacy pragną pokoju z Rosją, oczywiście w interesie godności narodowej i narodowych interesów.

Ale clou, sednem, jądrem i podstawą całej tej pisaniny jest oczywiście pan Bóg, którego jedynie pan Putin może ocalić.

„zachodni wyzwoliciele” podsuwają Polakom, związki homoseksualne, przemysł pornograficzny, pedofilię, narkotyki, sekty, medialny terror, cenzurę, fasadową demokrację, lichwę,  swobodny napływ imigrantów, podstępną walkę z Panem Bogiem.

Nie inaczej jest z przedstawianiem sytuacji na Ukrainie z całkowitym zakłamaniem faktów oraz fałszowania informacjami o prawdziwych sponsorach przewrotu ukraińskiego.  Prym w tym zafałszowanym przekazie wiodą polskojęzyczne media, których właścicielami, decydentami i kontrolerami są koncerny zachodnie. Jest to nic innego  jak zainstalowana wroga Polsce sieć propagandowa na terytorium Polski. To samo dotyczy mediów publicznych opłacanych z pieniędzy polskiego podatnika, a podporządkowanych całkowicie wrogim celom zachodu.

Starsi pamiętają jak dobrze było w Polsce gdy „wschodni wyzwoliciele” podsuwali Polakom idee Lenina, Stalina oraz Marksa i Engelsa oraz prawdziwą, a nie fasadową, demokrację. Nie ujawniają jednak autorzy  kto wtedy prześladował Kościół i Pana Boga. No bo chyba nie Rosjanie ani demokratycznie wybrane władze Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej!? Całość tego kuriozalnego dokumentu można znaleźć na Forum Polaków NEon24.pl. Sygnatariusze wykazują się w tym liście wielką odwagą, nie płyniem jak zdechłe ryby z nurtem rzeki, pokazujemy rzeczywistość oraz chcemy potrząsnąć zaspanym i wystraszonym Narodem.

Rząd zabiega o ochronę NATO, wsparcie Zachodu w celu zapewnienia Polsce bezpieczeństwa. Prawdziwi Polscy Patrioci Głęboko Wierzący w Pana Boga ślą list do przywódcy kraju, który w 1939 roku wraz z hitlerowskimi Niemcami dokonał czwartego rozbioru Polski, a teraz dokonuje rozbioru Ukrainy. Sygnatariusze listu wspominają ofiary bolszewizmu, współczują Rosjanom, którzy jako pierwszy Naród na świecie zapłacił ogromną cenę ludobójczego bolszewizmu, sponsorowanego przez to samo środowisko lichwiarzy, co obecnie na Ukrainie. (sic!) Na wszelki wypadek jednak nie wspominają milionów Ukraińców, którzy zmarli z głodu w wyniku forsowania przez Rosjan obłędnej polityki gospodarczej.

Lektura tego kuriozalnego dokumentu dowodzi, że historia to jest coś, co można bezkarnie fałszować i naginać do własnych potrzeb. Niewykluczone, że z następnego listu dowiemy się, że to Stany Zjednoczone za pośrednictwem swego najwierniejszego sojusznika, Związku Radzieckiego, okupowały Europę Wschodnią i Zachodnią i krwawo pacyfikowały wszelkie przejawy buntu, jak ten na Węgrzech w 1956 roku, w Czechosłowacji w 1968 roku czy w Polsce w 1981 roku….

Dodaj komentarz