Artykuły

Bez komentarza. Proszę sobie zinterpretować przytoczone wyimki jak Wam serce i rozum dyktuje, drodzy Czytelnicy (więcej na ten temat tutaj jest).

Wyimki artykułu w Gazecie:

Minister Radosław Sikorski, który niedawno krytykował program BBC, wcześniej wytoczył procesy kilku wydawcom za tolerowanie antysemityzmu na forach internetowych. (…)

Nim jednak pokonamy stereotyp, trzeba pokonać antysemityzm. Apeluję więc do ministra Sikorskiego, żeby zrobił kilka kroków dalej i przekonał swoich kolegów z rządu do zmiany prawa. Bez bezwzględnej odpowiedzialności wydawców za treści wpisywane przez internautów jego inicjatywa doniesień o popełnieniu przestępstwa będzie donkiszoterią, a korzystający z anonimowości troglodyci będą w sieci dostarczać materiału do kolejnych „Stadionów nienawiści”.

Artykuł 257 Kodeksu Karnego:

Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Jeszcze jeden fragment artykułu z Gazety:

Gazeta.pl przez pierwsze dwa dni w ogóle zdecydowała się pod tekstem nie publikować komentarzy, kiedy możliwość komentowania dodała, moderator kasował najmocniejsze, ale wymowa tego, co zostało, jest równie nieprzyjemna jak wpisów w Onecie: wreszcie ktoś dokopał Żydom, a „Gazeta” szuka łatwych tematów i robi z Polaków antysemitów.

Artykuł 239 Kodeksu karnego:

§ 1. Kto utrudnia lub udaremnia postępowanie karne, pomagając sprawcy przestępstwa, w tym i przestępstwa skarbowego uniknąć odpowiedzialności karnej, w szczególności kto sprawcę ukrywa, zaciera ślady przestępstwa, w tym i przestępstwa skarbowego albo odbywa za skazanego karę, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Jeszcze raz:

moderator kasował najmocniejsze [wpisy] …

Kto utrudnia lub udaremnia postępowanie […] sprawcę ukrywa, zaciera ślady przestępstwa

Bez bezwzględnej odpowiedzialności wydawców za treści wpisywane przez internautów…

Dodaj komentarz