STRATEGIA

12 maja 2020 Duda złożył podpis pod pewnym dokumentem nazwanym

„Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej”

Nie jest to doktryna obronna w starym rozumieniu, to dokument o szerszym zakresie zajmujący się takimi celami jak:

 • Zapewnienie nienaruszalności granic RP wraz z zapewnieniem jej suwerenności
 • Zapewnienie dogodnych warunków rozwoju cywilizacyjnego oraz gospodarczego
 • Zagwarantowanie obywatelom korzystania z wolności wynikającej z Konstytucji RP
 • Stworzenie możliwości aktywnego kształtowania stosunków międzynarodowych
 • Zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom mieszkającym poza granicami RP
 • Wspieranie polskiej gospodarki na arenie międzynarodowej
 • Ochronę duchowego i materialnego dziedzictwa narodowego
 • Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa własnym obywatelom
 • Ochronę środowiska naturalnego
 • Zadbanie o wysoki poziom intelektualny obywateli poprzez podniesienie poziomu edukacji oraz zapewnienie szerokiego dostępu do informacji, a także stworzenie silnego zaplecza naukowo-badawczego.

Moją uwagę przykuwają dwie rzeczy

 1. Że to dokument skierowany do wewnątrz, nadzwyczaj mało w nim o wojsku i o doktrynie wojennej, a sporo o wewnętrznym budowaniu struktur społecznych odpornych za zewnętrze zagrożenia. Tak jak by był przygotowującym społeczeństwo na okres jakiejś okupacji .
 2. To data jego podpisania i absolutna cisza w mediach zajętych „kością” wyborów rzuconą przez Kaczyńskiego .

Czy to jest przypadek, czy raczej element prawnego ładu do wprowadzenia działań nadzwyczajnych w Polsce?

Nie twierdzę, że taki dokument jest niepotrzebny, nawet jestem się skłonny zgodzić z pewnymi tezami tam zawartymi (cieszy dostrzeżenie roli Federacji Rosyjskiej, roli lasów, czy edukacji ) jednak w całości jest czymś na kształt listy pobożnych życzeń, która dopiero będzie wypełniana ustawami. A co będzie zapisane w ustawach, to już zupełnie inna bajka.

 

19 .05. 2020
Villk

 

Cytaty za: Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej (Wikipedia);

Treść strategii: Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, zatwierdzona w dniu 12 maja 2020 roku przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Prezesa Rady Ministrów (z dniem zatwierdzenia tej Strategii straciła moc Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej wydana w 2014 roku.) (pliki pdf)

Dodaj komentarz


komentarze 2

 1. Miło Cię Villku widzieć. Ten ‚dokument” to jedno wielkie oszustwo i udawanie! Wezmę pod uwagę „Ochronę środowiska naturalnego” Nie wiem co pod tymi słowami rozumie Duda? Jeśli ten doktor praw nie pojmuje, że podpisując różne ustawy łamie prawa konstytucyjne, to co on może wiedzieć o ekologii?

  Na Pomorzu przy Szczecinie jest Puszcza Bukowa. Rosły w niej drzewa ogromne, mające nawet ponad 150 lat. a i starsze też były. Za bezrządów pisich bardzo mocno przetrzebiono Puszczę. W dodatku na jej chronionych terenach postawiono kompleks budowli, które mają być siedzibą czegoś tam związanego z lasami, ale i wczasowiskiem dla swoich.

  To przepiękne tereny gdzie nie tylko są drzewa, ale i pozostałości bagien, tak bardzo charakterystycznych dla historycznego Pomorza. Dla chętnych na spacery są wyznaczone ścieżki, ale i kładki nad strugami lub odnogami bagien. By Puszcza wróciła do dawnej postaci sprzed trzebieży potrzeba chyba więcej niż stu lat.

  To był koniec zachodni Pomorza. A na wschodzie? Rabunek (bo to nie jest gospodarcza wycinka) jest w jeszcze większej skali. Za Wyborcza.pl:

  275 tys. morskich kontenerów lub ciężarówek – tyle drewna wywieziono przez cztery lata z lasów Pomorza. Tempo wycinki jest najszybsze w Polsce. – Intensywna gospodarka leśna nie sprzyja ochronie klimatu – alarmują naukowcy i ekolodzy.(….) Tempo wycinki przyspieszało. Według GUS dwa lata temu pozyskano 5,8 mln metrów sześciennych drewna, co w stosunku do 2017 r. oznaczało wzrost o prawie jedną piątą, a do 2014 r. – aż o cztery piąte.

  Jeśli chodzi o pozostałe tereny, a w szczególności o tereny Natura 2000, to pisi zbrodniarze wycinali na nich drzewa nie patrząc, że to obszary chronione.Czy jeżeli w jednym tylko przypadku jest tak skala nieprawości, to mam uwierzyć, że w innych sprawach będzie lepiej?A zaliczając do ekologii ochronę zdrowia, to powiem, że w bardzo wielu przypadkach rządy NFZ i tzw. min.zdrowia doprowadziły do takiej deprawacji lekarzy, że staje się to już narodowym problemem.
  Lekarze nie myślą jak pomóc choremu, jak go leczyć, a liczą pieniądze i myślą jakich nie wydać na leczenie. Bo gdy nie wydadzą na opłacających składki zdrowotne, to zostanie im więcej na koncie!!! Takie „zasady” rządzą tzw. służbą zdrowia.
  Mało o wojsku i doktrynie wojennej? no cóż, czołgi T-72 podlegają kolejnej renowacjihttps://www.defence24.pl/zmodyfikowane-t-72-ida-do-wojska Na współczesnym polu walki przydatne jak maczuga!!
  W porcie wojennym w Kołobrzegu NIE MA nawet jednej motorówki wojskowej. Gdyby Putin chciał tu wpłynąć, przeszkód by nie napotkał.Gdzie poszły ogromne pieniądze? Bo nie uwierzę, że tylko na 500+.A Duda?

  W Polsce, w zależności od regionu, są nazywane kozłem, gajdami lub kozą. W powszechnym użyciu jest również błędna nazwa kobza dotycząca innego, strunowego instrumentu (zob. kobza). Dudy są popularnym instrumentem ludowym Podhala, Beskidu Żywieckiego, Śląskiego, Śląska Cieszyńskiego a przede wszystkim Wielkopolski.

  A Duda stanie się tylko kozłem, ale kozłem ofiarnym.

 2. Dlaczego cała strategia przypomina materiały propagandowe publikowane przez KC PZPR? Epidemia, a w rozdziale „Zdrowie i ochrona rodziny” czytamy:

  1. Poprawa warunków do ochrony i rozwoju rodziny; zwiększanie poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli:

  1.1 Wzmacniać działania na rzecz poprawy sytuacji demograficznej, w tym przyrostu naturalnego zapewniającego zastępowalność pokoleniową, m.in. poprzez poprawę sytuacji materialnej rodzin oraz wspieranie wypełniania przez nie funkcji opiekuńczej i socjalizacyjnej. Realizować politykę senioralną zapewniającą osobom starszym bezpieczeństwo socjalne i zdrowotne oraz aktywizować tę grupę do pozostawania jak najdłużej aktywnymi i czynnymi zawodowo.

  1.2 Poprawić koordynację, ciągłość i kompleksowość opieki nad pacjentem w systemie ochrony zdrowia oraz podnieść jakość i dostępność świadczeń zdrowotnych, m.in. poprzez zwiększenie dostępu do infrastruktury ochrony zdrowia, produktów leczniczych o udowodnionej skuteczności, jakości i bezpieczeństwie, a także szersze zastosowanie telemedycyny.

  1.3 Podejmować działania z zakresu profilaktyki i edukacji zdrowotnej, wczesnej diagnozy i rehabilitacji. Rozszerzyć wsparcie dla osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych. Rozwijać zdolności przeciwdziałania zagrożeniom epidemiologicznym.

  1.4 Zwiększyć liczbę i poszerzyć kompetencje personelu medycznego oraz przeciwdziałać migracji pracowników ochrony zdrowia poza granice kraju, m.in. poprzez poprawę warunków zatrudnienia oraz jakości i dostępności kształcenia.

  1.5 Kontynuować działania na rzecz rozwoju kultury fizycznej, a w szczególności: kształtować potrzebę utrzymywania sprawności fizycznej w celu ogólnej poprawy stanu zdrowia społeczeństwa, na wszystkich szczeblach edukacji stosować nowatorskie metody i sposoby szkolenia sportowego, zapewnić ofertę wsparcia dla wszystkich podmiotów realizujących zadania z obszaru kultury fizycznej oraz zapewnić powszechny dostęp do uprawiania sportu poprzez finansowanie modernizacji istniejącej oraz budowę nowej infrastruktury sportowej i sportowo-rekreacyjnej.

  Czyli co? Wiagra będzie za darmo? A to „wsparcie dla osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych” nadal będzie polegało na tworzeniu funduszy wsparcia niepełnosprawnych i przeznaczaniu zgromadzonych w nich pieniędzy na emerytury o kolejnych numerach?