Myślę, że jestem


dodać osiem to czternaście


← Powrót do Dywagacje