W jakim kierunku przebiega ewolucja człowieka?

Przekonanie, że gatunek homo sapiens nie podlega ewolucji jest reliktem legend z Księgi Genesis.

Kościół Katolicki uznał wreszcie istnienie ewolucji. Lepiej późno niż wcale.

Inne religie wywodzące się z Biblii zajmują zróżnicowane stanowiska. Na internetowych forach mnóstwo jest komentarzy odsądzających Darwina od czci…

Wśród naukowców niewielu jest negujących istnienie ewolucji, choć wielu ma wątpliwości dotyczące różnych elementów teorii Darwina.

Główne kontrowersje opisałem w swoich artykułach. Dotyczą one :

1) możliwości powstawania gatunków w procesie SUPERMUTACJI

2) możliwości przypadkowego powstania pierwszego żywego organizmu,

oraz

3) paradoksalnej sprzeczności między stałym wzrostem komplikacji żywych organizmów a zasadą wzrostu entropii.

 

Ewolucja została uznana za fakt, a teoria ewolucji za prawdziwą w ogólnych zarysach i wymagającą badań i dopracowania.

 

Pozostały w nauce o powstawaniu gatunków  relikty z legend zawartych w Księdze Genesis.

Takim reliktem jest przekonanie, że gatunek homo sapiens jest niezmienny. – Nie podlega procesowi ewolucyjnemu.

Człowiek stworzony „nie do końca”, człowiek wymagający udoskonalenia, to było ponad możliwości percepcyjne „nieomylnych|” papieży i jest ponad możliwości religiantów. Toż przecież – ”człowieka stworzył na swój obraz i podobieństwo” – jakże mógł stworzyć człowieka do poprawki.

Jeśli fakty mówią, że człowiek podlega ewolucji, to tym gorzej dla faktów.

 

Tymczasem występuje wśród ludzi ewolucja indywidualna i, przede wszystkim, ewolucja grupowa.

Przejawem ewolucji grupowej jest, skłonność do podziału, egoizm polityczny grup narodowych, wyniszczające wojny, także przypadki ludobójstwa.

Ludzie zdobyli dominującą pozycję i powtarzają zwykły ewolucyjny proces. Dominująca grupa dzieli się starając opanować wszystkie nisze ekologiczne. Kiedyś, gdy dominować zaczęły gady, podzieliły się na roślinożerców, drapieżników, pasożytów, pośredników, opanowały morza, lądy i powietrze. Potem dominować zaczęły ssaki i to samo zrobiły. Charakterystyczne jest zejście ssaków do morza, gdzie zostały zarówno roślinożercami, jak i drapieżnikami.

Przykładem ewolucyjnego opanowania różnych nisz ekologicznych jest historia australijskich torbaczy.

Innym przykładem jest opanowanie wszystkich nisz ekologicznych przez ptaki, do czego doszło na Nowej Zelandii. Jedynymi ssakami, którym udało się tam dotrzeć byli ludzie Maorysi, w większości wytępieni później przez Europejczyków.

 

Występująca wśród ludzi ewolucyjna tendencja do podziałów, walki konkurencyjnej, dominacji jednych grup nad innymi grupami stanowi dziś zagrożenie dla istnienia gatunku homo.

Rosną techniczne możliwości w zakresie niszczenia i mordowania. Dostęp do tych technik ulega „demokratyzacji”. Kolejna wojna światowa nie zniszczy całkowicie życia na Ziemi, może jednak raz na zawsze zakończyć erę dominacji ludzi i szerzej erę dominacji ssaków.

Najlepszymi kandydatami na schedę po ssakach wydają się owady. Mają one w zapasie cały szereg oryginalnych ciekawych rozwiązań. Wiele wskazuje na to, że po ludziach mogą przyjść karaluchy. Tak jak po płazach przyszły gady a po gadach ssaki.

Wszystko to razem oznacza, że po pierwsze musimy zauważyć, że sami podlegamy procesom ewolucyjnym i po drugie, że musimy uzyskać nad tymi procesami minimum kontroli, jeśli chcemy przetrwać.

 

Adam Jezierski

Dodaj komentarz


komentarzy: 1