Pan prezydent pyta

Na stronie p. prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej pojawiła się lista pytań, które pan prezydent Rzeczpospolitej Polskiej zamierza zadać obywatelom Rzeczpospolitej Polskiej. W tym celu

W piątek w Senacie zostanie złożony projekt postanowienia o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego – w dniach 10-11 listopada 2018 r. – dotyczącego zmian w konstytucji.

Czyli referendum będzie dwudniowe — przed zadymami i w trakcie. Pytań jest teoretycznie dziesięć, tyle co przykazań, ale faktycznie 16,  ponieważ niektóre zawierają podpunkty. Niestety,  podstawowej kwestii brakło. Mianowicie

 1. Czy uważa pan/pani, że prawo bezkarnego łamania Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej powinno przysługiwać:
  1. wyłącznie prezydentowi?
  2. tylko rządowi?
  3. prezydentowi i rządowi, a na ich wniosek także sejmowi?

Przed zapoznaniem się z pytaniami referendalnymi warto przypomnieć sobie wcześniejsze propozycje:

Propozycje pytań przedstawione podczas posiedzenia Narodowej Rady Rozwoju:

 1. Czy jest Pani/Pan za uchwaleniem
  1. nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej?
   TAK – NIE
  2. zmian w obowiązującej Konstytucji RP?
   TAK – NIE
 1. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem do Konstytucji RP obowiązku przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, zatwierdzającego zmiany Konstytucji?
 2. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem do Konstytucji RP obowiązku przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w sprawach o istotnym znaczeniu dla Państwa i Narodu, jeśli z takim żądaniem wystąpi co najmniej 1.000.000 obywateli?
 3. Czy jest Pani/Pan za odwołaniem się w preambule Konstytucji RP do ponadtysiącletniego chrześcijańskiego dziedzictwa Polski i Europy jako ważnego źródła naszej tradycji, kultury i narodowej tożsamości?
 4. Czy jest Pani/Pan za konstytucyjnym zagwarantowaniem szczególnego wsparcia dla rodziny, polegającego na wprowadzeniu zasady nienaruszalności praw nabytych (takich jak świadczenia „500+”)?
 5. Czy jest Pani/Pan za zagwarantowaniem w Konstytucji RP szczególnej ochrony prawa do emerytury dla kobiet od 60 roku życia, a dla mężczyzn od 65 roku życia?
 6. Czy jest Pani/Pan za konstytucyjnym zagwarantowaniem członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej?
 7. Czy jest Pani/Pan za zapisaniem w Konstytucji RP gwarancji suwerenności Polski w Unii Europejskiej oraz zasady wyższości Konstytucji nad prawem międzynarodowym i europejskim?
 8. Czy jest Pani/Pan za konstytucyjnym zagwarantowaniem członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w NATO (Sojuszu Północnoatlantyckim)?
 9. Czy jest Pani/Pan za zagwarantowaniem w Konstytucji RP szczególnej ochrony polskiego rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego Polski?
 10. Czy jest Pani/Pan za wzmocnieniem w Konstytucji RP pozycji rodziny, z uwzględnieniem ochrony obok macierzyństwa także ojcostwa?
 11. Czy jest Pani/Pan za konstytucyjną ochroną pracy, jako fundamentu społecznej gospodarki rynkowej?
 12. Czy jest Pani/Pan za wzmocnieniem kompetencji wybieranego przez Naród Prezydenta w sferze polityki zagranicznej i zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej?
 13. Czy jest Pani/Pan za przyznaniem w Konstytucji RP gwarancji szczególnej opieki zdrowotnej kobietom ciężarnym, dzieciom, osobom niepełnosprawnym i w podeszłym wieku?
 14. Czy jest Pani/Pan za zagwarantowaniem w Konstytucji RP podziału jednostek samorządu terytorialnego na gminy, powiaty i województwa?

A oto zaproponowane przez pana prezydenta pytania referendalne (obrazki pochodzą ze strony prezydenta i tam się znajdują). Za dostrzeżenie choćby jednego istotnego szczegółu, którym różni się wersja końcowa od roboczej przewiduje się bezcenne nagrody:

PYTANIA REFERENDALNE

 1. Czy jest Pani/Pan za:
  1. uchwaleniem nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej?
  2. uchwaleniem zmian w obowiązującej Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r.?
  3. pozostawieniem Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. bez zmian?

 1. Czy jest Pani/Pan za unormowaniem w Konstytucji RP obowiązku przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego na wniosek co najmniej 1 000 000 obywateli, oraz za tym, by wynik takiego referendum był wiążący, gdy weźmie w nim udział co najmniej 30% uprawnionych do głosowania? TAK – NIE

 1. Czy jest Pani/Pan za:
  1. systemem prezydenckim, tj. wzmocnieniem konstytucyjnej pozycji i kompetencji wybieranego przez Naród Prezydenta?
  2. systemem gabinetowym, tj. wzmocnieniem konstytucyjnej pozycji i kompetencji Rady Ministrów i jej Prezesa oraz wyborem Prezydenta przez Zgromadzenie Narodowe?
  3. utrzymaniem obecnego modelu władzy wykonawczej?

 1. Czy jest Pani/Pan za konstytucyjnym unormowaniem wyborów posłów na Sejm RP:
  1. w jednomandatowych okręgach wyborczych (system większościowy)?
  2. w wielomandatowych okręgach wyborczych (system proporcjonalny)?
  3. przy połączeniu obu tych metod  (system mieszany)?

 1. Czy jest Pani/Pan za podkreśleniem w Konstytucji RP znaczenia chrześcijańskich źródeł Państwowości Polskiej oraz kultury i tożsamości Narodu Polskiego? TAK – NIE

 1. Czy jest Pani/Pan za konstytucyjnym unormowaniem członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej i NATO, z poszanowaniem zasad suwerenności Państwa oraz nadrzędności Konstytucji RP? TAK – NIE

 1. Czy jest Pani/Pan za zagwarantowaniem w Konstytucji RP ochrony polskiego rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego Polski? TAK – NIE

 1. Czy jest Pani/Pan za konstytucyjnym zagwarantowaniem ochrony rodziny, macierzyństwa i ojcostwa, nienaruszalności praw nabytych rodziny (takich jak świadczenia z programu 500+) oraz uprawnień do szczególnej opieki zdrowotnej kobiet ciężarnych, dzieci, osób niepełnosprawnych i w podeszłym wieku? TAK – NIE

 1. Czy jest Pani/Pan za konstytucyjnym zagwarantowaniem szczególnej ochrony: pracy jako fundamentu społecznej gospodarki rynkowej oraz prawa do emerytury, nabywanego w ustawowo określonym wieku (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn)? TAK – NIE

 1. Czy jest Pani/Pan za uregulowaniem w Konstytucji RP podziału jednostek samorządu terytorialnego na gminy, powiaty i województwa? TAK – NIE

Można sobie dworować z pytań, ale trzeba docenić olbrzymią troskę p. prezydenta o przyszłość kraju. Świadczy o tym zwłaszcza pytanie 3, choć nierozstrzygnięta pozostaje kwestia na czym miałby polegać system prezydencki w sytuacji, gdy prezydent „nie jest notariuszem rządu”, ale wyłącznie nie wywodzącego się z jego macierzystego ugrupowania? Poza tym o jakim „zagwarantowaniu w konstytucji” mowa, skoro dziś konstytucja gwarantuje nieusuwalność sędziów i sześcioletnią kadencję I Prezesa Sądu Najwyższego. Wniosek może być tylko jeden — Konstytucja niczego nie gwarantuje. Gwarantują politycy wtedy, gdy stosują się do niej. Jeśli prawo stanowi, że nie wolno wchodzić do cudzego mieszkania i wynosić z niego niczego, a ktoś zakaz lekceważy i nie ponosi żadnych konsekwencji, to co da uzupełnienie przepisów o jeszcze wymyślniejsze gwarancje? Dlatego próżno szukać wśród pytań choćby cienia odniesienia do sądów, trójpodziału władz, wolności i swobód obywatelskich.

Towarzysze partyjni pana prezydenta grodzą sejm, przeprowadzają rewizje samochodów posłów wjeżdżających na jego teren, co rusz wprowadzają nowe obostrzenia, ograniczają zarówno wolność zgromadzeń, jak i wolność wypowiedzi. Jaki będzie następny krok po przejęciu sądów? Wprowadzenie stanu wojennego?

Dodaj komentarz


komentarzy 11

  1. Ponieważ Doroszewski milczy, więc trzeba sięgnąć głębiej. Jeden z kluczowych fragmentów „Baśni o trzech braciach i królewnie” Aleksandra Fredy:

   Pyta dębem mu stanęła,
   Więc się ostro wziął do dzieła
   I za pierwszym sztosem leci
   Błyskawicznie drugi, trzeci,
   Czwarty, piąty – aż nareszcie
   Wyrżnął sztosów tysiąc dwieście
   I utracił siłę całą –
   Lecz królewnie wciąż za mało!
   Tak był potem osłabiony,
   Że zleźć nie mógł z Pizdolony,
   Aż musiały dworskie ciury
   Ściągnąć go za dupę z dziury,
   I zanieśli omdlałego,
   Do szpitala zamkowego.

    

   1. Zapomniałam o tej twórczości Fredry. Używa słówek, ale nie drażnią one ucha. Co sztuka, to sztuka. A patrząc na wykształcenie Fredry, to gdzie mu do znawcy kultury profesora, ministra, podnóżka, Piotra Glińskiego.

   1. To będzie i koszt finansowy i koszt swobód obywateli.

    „Nie rządem Polska stoi a swobodami obywateli”. Swobody można rozumieć tak:

    „Na posiedzeniu sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka doszło do nieparlamentarnej wymiany zdań między posłem niezrzeszonym Januszem Sanockim i Robertem Kropiwnickim z PO. Sanocki zwrócił się do polityka Platformy z pytaniem: „chcesz po łbie?”. Wcześniej polityk PO nazwał Sanockiego bałwanem.” ONET

    Użycie słów „nieparlamentarnej wymiany zdań” jest nietrafne, bo tak wymiany zdań wyglądają w RP nr… któryś tam