Dzień hańby kleru i PIS

Boy-Żeleński, 1930 rok — „Piekło kobiet”

Głosić wzniosłe teorie o „prawie płodu do życia”, znów grozić matce więzieniem w imię praw tego płodu, ale równocześnie nie troszczyć się o to, aby nosicielka tego płodu miała co do ust włożyć… I rzecz szczególna, ten sam płód, nad którym trzęsą się ustawodawcy, póki jest w łonie matki, w godzinę po urodzeniu traci wszelkie prawa do opieki prawnej, może zginąć pod mostem z zimna, gdy matka – którą jej „święte” macierzyństwo czyni nieraz wyrzutkiem społeczeństwa – nie ma dachu nad głową

Boy-Żeleński, 1932 rok — „Nasi okupanci”

Gdziekolwiek wyłoni się paląca kwestia, w której ludzie głowią się i radzą, co czynić, aby na świecie było trochę lżej i trochę jaśniej, natychmiast wysuwa się złowroga czarna ręka i rozlega się grzmiący głos:
— Nie pozwalamy!

Nie wolno wam nic zmienić, nic poprawić. Wszystko musi zostać po dawnemu; niczego tknąć nie pozwolimy z gmachu ciemnoty i ucisku. Ktokolwiek chciałby ulżyć doli człowieka na ziemi, sprzeciwia się prawu Boga, sprzeciwia się woli bożej”. (…) Nie mogę uwierzyć, aby wola boża miała być zawsze i wszędzie układna wobec bogaczy, a bezlitosna dla biedaków; aby osłaniała swym płaszczem kłamstwo, okrucieństwo i chciwość.


Boy  napisał też:

Trzeba się dziwić bierności, z jaką społeczeństwo oczekuje, co – bez jego udziału – zdecyduje ktoś o jego losie i w czym potem bezradnie tkwić będą całe pokolenia.

Dziś,dnia 23 marca 2018 r bierności NIE BYŁO!!, a kobiety miernotom chroniącym pedofilów w sukienkach, pokazały swój sprzeciw.

A co z tym panowie biskupi, prałaci,politycy?

Kiedy będą odpowiednio do zbrodni ukarani?

Kiedy zapłacą skrzywdzonym?

Ksiądz zgwałcił 9-letnią dziewczynkę?!
Ksiądz oskarżony o pedofilię śmieje się w sądzie!
Pedofil w Kościele. Ksiądz skazany za gwałty na 13-latce nadal odprawia msze św.
Diecezja Drohiczyńska. Ksiądz oskarżony o zgwałcenie 14-latki trafił do klasztoru
Ksiądz mnie gwałcił i tylko przeprosi!

A kiedy będą karani ukrywający zbrodniarzy – gwałcicieli? Chroniąc stają się współwinni zbrodni!!!

Dodaj komentarz


komentarzy 6

  1. To  bardzo mądrze dać ten cytat. Porusza sprawę ważną i mimo upływu  89 lat  ciągle  aktualną. W  PRL,w liceum nie było możliwości by poznać te treści. Teraz nikt Boya nie wydaje,to warto jego  słowa propagować.

   Mam nadzieję, że młode pokolenie podnóżkom kleru nie odpuści. I za  łamanie prawa poniosą konsekwencje. Nie Trybunał Stanu, a Kodeks Karny powinien mieć zastosowanie:

   CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA
   Rozdział XVII Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej

   Art. 127. § 1. Kto, mając na celu pozbawienie niepodległości, oderwanie części obszaru lub zmianę przemocą konstytucyjnego ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, podejmuje w porozumieniu z innymi osobami działalność zmierzającą bezpośrednio do urzeczywistnienia tego celu, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 10, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.
   § 2. Kto czyni przygotowania do popełnienia przestępstwa określonego w § 1, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

   Art. 128. § 1. Kto, w celu usunięcia przemocą konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, podejmuje działalność zmierzającą bezpośrednio do urzeczywistnienia tego celu, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.
   § 2. Kto czyni przygotowania do popełnienia przestępstwa określonego w § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
   § 3. Kto przemocą lub groźbą bezprawną wywiera wpływ na czynności urzędowe konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

     1. Twórcy KK to kolesie, czyli kasta lub sitwa.  Czy uważasz że jakiekolwiek prawo ustalił Bóg? Przepisy są zmieniane, naginane, dostosowywane przez kolejnych kolesiów, którzy poprzedników uznali da głupich.
      Niestety, tak jak w Niemczech nigdy nie było denazyfikacji a PO nie rozliczyła Ziobry, tak i tym razem nie spodziewaj się rozliczeń. To jedna banda która opanowała zasadę DZIEL I RZĄDŹ.