2013

1999:

Reforma emerytalna polegała na podziale zabezpieczenia emerytalnego na trzy filary¹.

I filar emerytury I filar emerytury, to emerytura ze zreformowanego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Każdy ubezpieczony ma indywidualne konto w ZUS na którym rejestrowana jest wartość odkładanych pieniędzy. Ta część składki nie jest inwestowana, jedynie corocznie waloryzowana o realny wzrost cen i usług ustalany przez GUS. Emerytura pochodząc z ZUS będzie zależała od sumy wszystkich zwaloryzowanych składek oraz wieku przejścia na emeryturę. Nie podlega również dziedziczeniu.

II filar emerytury II filar emerytury to Otwarte Fundusze Emerytalne. Pieniądze do OFE przekazywane są co miesiąc przez ZUS z wpłacanych tam składek emerytalnych. Wysokość składki wynosi 7,3% ubruttowionego wynagrodzenia. Powstały w ten sposób kapitał gromadzony jest na indywidualnym koncie w OFE. Alokowana część składki inwestowana jest w różne instrumenty rynku finansowego, np. obligacje, akcje itp. Inwestowaniem zajmują się specjaliści z Powszechnych Towarzystw Emerytalnych, które zarządzają Otwartymi Funduszami Emerytalnymi. W celu zapewnienia bezpieczeństwa inwestycji określono dokładnie maksymalny poziom zaangażowania funduszy w poszczególne inwestycje. Ponadto kontrolę nad funduszami sprawuje instytucja państwowa o nazwie Urząd Nadzoru nad Funduszami (UNFE).

III filar emerytury III filar emerytury jest dobrowolny. Ponieważ emerytura z dwóch zreformowanych filarów będzie niższa, niż świadczenia wypłacane do tej pory przez ZUS.

 

2011

Donald Tusk jest zdeterminowany i przeforsuje zmiany, nawet gdyby miał wprowadzić dyscyplinę podczas głosowania. Zgodnie z przedstawionym przez premiera planem rządu, docelowo w 2017 r. część składki na II filar, zarządzana przez ZUS, ma wynosić 3,8%. Tusk wyjaśnił, że proponowany model będzie gwarantował pełne bezpieczeństwo emerytur, które będą nawet „trochę wyższe” od obecnych. Dzięki tym rozwiązaniom „odciążony” ma zostać dług i deficyt sektora finansów publicznych.

Szef rządu wyjaśnił, że II filar w części obsługiwanej przez OFE powinien docelowo dysponować podobną pulą pieniędzy, jaką dziś daje składka w wysokości 7,3% – Proponujemy więc, aby równocześnie wprowadzić system dobrowolny – na początek 2%, potem 3%, a od 2017 r. 4% dodatkowego ubezpieczenia – powiedział. Zaznaczył, że będzie to odpisane od podstawy opodatkowania.

 

2012

Premier Donald Tusk jest zdeterminowany, aby podnieść wiek emerytalny do 67 roku życia. – Co do wieku 67 lat, rozmawiałem o tym z premierem Pawlakiem i on doskonale wie, że w tej kwestii nie ma dyskusji – powiedział Tusk na konferencji prasowej. Za sprawą podniesienia wieku emerytalnego w roku 2020 dług w relacji do PKB spadnie do 44%, w roku 2030 – do 40%, a do 2040 – do 35% PKB.

 

2013

Donald Tusk zapowiedział, że jest zdeterminowany wprowadzić zmiany w systemie emerytalnym. – Ja jestem gotów zapłacić każdą cenę. Dedykuję te słowa moim najbardziej zagorzałym krytykom, którzy byli do niedawna kojarzeni z obozem politycznym, w którym jestem – powiedział premier dziennikarzom. Miał zapewne na myśli przeciwnych zmianom ekonomistów. Przypomniał, że bez zmian narastałby deficyt budżetowy, co spowodowałoby potrzebę cięć wydatków i podniesienie podatków. Odbiłoby się to szczególnie na dochodach m.in. emerytów i rencistów. – Jeżeli mam zapłacić cenę polityczną, to powiem otwarcie: wolę przegrać wybory niż powiedzieć podatnikom, że te 300 mld będzie szukać się w ich kieszeni – stwierdził premier.

Tusk tłumaczył następnie, jakie korzyści odniesiemy z przelania pieniędzy z II i III filaru na konta ZUS-u i zlikwidowaniu OFE. Przede wszystkim budżet państwa będzie stabilniejszy, unikniemy kryzysu finansowego i w ciągu dwóch lat będzie można zbić deficyt budżetowy do poziomu 3% PKB.

 

Epilog: 2016

Zgodnie z wolą Donalda Tuska PO przegrywa wybory. Nowy rząd zaraz po zaprzysiężeniu przygotowuje reformy. Jedną z pierwszych będzie reforma emerytalna polegająca na podziale zabezpieczenia emerytalnego na trzy filary….

Suplement: Węgry

Premierowi Węgier Viktorowi Orbánowi pieniędzy ze znacjonalizowanych funduszy emerytalnych wystarczyło na kilka miesięcy i naraził się Unii. Premier Donald Tusk….


¹ Więcej na temat niezreformowanej reformy emerytalnej na portalu money.pl

Dodaj komentarz