Gdzie spojrzysz tam Misiewicze

Przejęcie władzy, to rozdawnictwo etatów, różnych miejsc pracy osobom, które niekoniecznie do tego się nadają. Dam przykłady tylko z dzisiejszego mojego przeglądu wiadomości. MSZ. Minister Czaputowicz jest zadowolony i chwali poprzednika. To po co wyrzucono z etatu tego, który sam o sobie mówił, że dyplomatą to on nie jest? Taki postawiony na stanowisku w służbie partii. Skojarzenia :−) na własną odpowiedzialność.

Szef MSZ przekazał, że obecnie w resorcie zatrudnionych jest 955 zawodowych dyplomatów, „którzy mają stopień dyplomatyczny na stałe”, na ok. 5000 osób pracujących w ministerstwie. (Onet Wiadomości)

Artykuł jest ciekawy o tyle, że pokazuje ilu w tym ministerstwie jest Misiewiczów. Polecam, bo mnie ta wiadomość zirytowała. Czy słusznie?
Cały wpis

Primum no nocere Pecunia non olet

Sumienie to, jak twierdzi słownik języka polskiego, «zdolność oceny własnego postępowania i świadomość odpowiedzialności moralnej za swoje czyny». Niestety, definicja nie uwzględnia specyficznej odmiany sumienia, jaką jest sumienie katolickie. Sumienie katolickie charakteryzuje się bowiem tym, co stanowiło charakterystyczną cechę takich pojęć jak demokracja socjalistyczna, swobody obywatelskie czy wartości chrześcijańskie. Wiadomo co znaczą poszczególne słowa, ale zestawione razem tracą nie tylko pierwotne znaczenie, ale nawet jakikolwiek sens. Praktyka wskazywała z kolei, że przymiotniki dodawane do znanych pojęć wywracały ich znaczenie.

Sumienie katolickie także charakteryzuje się tym, że działa na odwrót. Jest to bowiem „zdolność oceny cudzego postępowania i pełna świadomość, że za moje decyzje odpowiedzialność poniosą inni”. Przykładem jest nie tylko polityk, ale i lekarz, ze szczególnym uwzględnieniem ginekologa. W tym przypadku sumienie działa tak, że obca kobieta, która nie jest gotowa do macierzyństwa, nie chce mieć dziecka, musi je mieć. I to niezależnie od tego, czy będzie zdrowe i czy ona przeżyje. Teoretycznie za błędną diagnozę lekarz może zostać pociągnięty do odpowiedzialności, a nawet zmuszony do wypłaty odszkodowania. Gdy zmusi kobietę do urodzenia kalekiego dziecka i wieloletnią mordęgę nie tylko włos mu z głowy nie spadnie, ale wręcz zostanie okrzyknięty bohaterem. Kiedy jest poważna wada rozwojowa, warto wziąć pod uwagę opcję naturalnego biegu rzeczytłumaczy lekarz swoja rolę. Co należy zrobić, do kogo się zwrócić, pomodlić, by onkolodzy nie zaczęli podzielać tego poglądu?
Cały wpis

Sugeruję, żeby zaapelować! Nie może być zgody!

Niebywale cha cha charyzmatyczny przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna postanowił nieco rozładować napiętą atmosferę i zaapelował do prezydenta Andrzeja Dudy o zawetowanie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Nie może być na to zgody — oświadczył cha cha charyzmatyczny przy wódca na Twitterze. Myliłby się jednak ten, kto by sądził, że zgody być nie może na taką ustawę. Nic podobnego!

Tracimy dobrych przyjaciół, historia staje się narzędziem walki politycznej, rosną nastroje antysemickie. Nie może być na to zgody. Apeluję do #PAD, by w imię polskiej racji stanu zawetował ust. o #IPN. Jako b. szef MSZ proponuję debatę ekspercką, by wypracować rozsądne przepisy

Trudno nie uśmiechnąć się, gdy stojący na czele partii b. szef namawia prezydenta by zrobił coś, do czego sam nie był w stanie namówić własnych towarzyszy partyjnych. W Sejmie większość posłów PO wstrzymała się od głosu, a dwóch zagłosowało za ustawą — Grzegorz Furgo, Zbigniew Pawłowicz. W senacie ‚za’ był legendarny przywódca Solidarności Jan Rulewski, pobity w 1981 r. przez funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej. Można spróbować wykorzystując fusy odpowiedzieć na pytanie, czy Rulewski byłby ‚za’ także wtedy, gdyby ustalono, że nie jego pobito lecz on pobił, a za negowanie tej niepodważalnej „prawdy historycznej” groziło 3 lata odsiadki.
Cały wpis

Antysemityzm

Nie chcę zasłaniać Waszych wpisów, zasłaniajcie je sami. W rozwinięciu film który już Wam pokazywałem, ale warto obejrzeć jeszcze raz. Jak się wydaje nie obejrzycie tego, bo wiecie swoje, a Twojsze jest ważniejsze niż mojsze.

napisane jest: twój komentarz oczekuje na moderację. No cóż….
Cały wpis

Polski prymityw.

Na wstępie może napiszę, że obozy na terenie okupowanym przez Niemcy w czasie II Wojny Światowej były niemieckie (lub radzieckie)  a nie polskie – to tak aby nie było wątpliwości.

A wracając do meritum, premier żąda drzewa, chce tego drzewa w Izraelu dla całego POLSKIEGO PAŃSTWA….(może to reakcja na to co wyczyniał Szyszko). Dla mnie to żałosne mówić komuś co ma mi dać, a poza tym… zresztą nieważnie, szkoda liter.

Ustawa nowelizująca IPN klepniętą w Sejmie, klepnięta w Senacie, Prezydent też pewnie podpisze swym niezawodnym długopisem… Zastanawiam się jaki jest jej cel. I jedyny jaki widzę to jątrzenie i dawanie pożywki prymitywom.
Cały wpis

Samorządy… niedługo wybory…

Gminowładztwo tylko demagogi lubią,
Bo w gminie głupcy wierzą, a oszusty skubią.

Głupi biurokratyzm, głupie samorządy,
Jak bywało, tak i jest. – Takie Boskie sądy

Aleksander Fredro; XIX wiek

Nowy rok a wraz z nim pojawiają się co rusz ogłoszenia o podwyżkach. Problemem jest to, że „dziennikarze” nie zgłębiają tematu, nie sprawdzają u źródeł. Często mam wrażenie, że plotki o wzrostach kosztów są jedynym, powtarzanym „faktem”.
Cały wpis

Niedaleko pada jabłko

Poseł Sławomir Neumann wpadł w zachwyt i nie mógł się nachwalić wojewody, który zabronił demonstrować pod ambasadą Izraela, który protestował przeciw ustawie zabraniającej obarczać Polaków odpowiedzialnością za śmierć żydów. Dobrze, że tej demonstracji nie maoświadczył Neumann. — Tu akurat pochwalę wojewodę. Jest z PiS-u, a ja go w tej chwili będę chwalił, bo dobrze, że do takiej demonstracji nie doszło, bo jak najgorszych rzeczy spodziewałem się po tej demonstracji… 

Pan poseł słusznie odczuwa zadowolenie. Wywodzi się z ugrupowania, które — podobnie jak PiS — wyznaje zasadę, którą można zamknąć w prostej formule matematycznej 3z + 3k, czyli zabronić, zakazać, zdelegalizować i karać, kurwa, karać! Skoro państwo jest za słabe, żeby wyegzekwować przestrzeganie prawa, nie jest w stanie zapobiec ekscesom podczas demonstracji, to musi ich zakazywać całkowicie. Tak rozwiązywała problemy Platforma Obywatelska, tak je rozwiązuje PiS.
Cały wpis

Kwantowa Teoria Grawitacji

Ogólne zasady kwantowej teorii grawitacji. (KTG)

Teoria kwantowa jest indeterministycznym modelem ewolucji Wszechświata. Obiektami którymi zajmuje się KTG są zdarzenia i stany.  Każde zdarzenie przenosi Wszechświat ze stanu wcześniejszego do stanu późniejszego. Zdarzenia dzielimy według możliwości ich wystąpienia. Każdemu zdarzeniu przypisujemy prawdopodobieństwo wystąpienia od 0 do 1. Zdarzenia pewne, czyli zdarzenia z przypisanym prawdopodobieństwem 1 posiadają cechę nazywaną koniecznością.

Stany następują po sobie kolejno. Jeden po drugim. Przejście od jednego stanu do stanu następnego nazywamy upływem czasu. Upływ czasu jest nieciągły. Istnieje interwał czasowy o długości minimalnej. (Czas jest skwantowany). Stan, który obserwujemy (w czasie teraźniejszym) jest skutkiem ciągu przeszłych zdarzeń. Zdecydowana większość przeszłych zdarzeń miała prawdopodobieństwo różne od 1. Tzn. ich wystąpienie nie było pewne Stan obserwowany obecnie mógł zostać osiągnięty w różny sposób. Stany (kwantowe) poprzedzające stan obecny nie posiadają cechy konieczności.
Cały wpis

Pochodzenie ropy naftowej a początki życia na Ziemi

Teoria (hipoteza), którą chciałbym przedstawić powstała w latach 70-tych XX wieku. Na początku lat 80-tych usiłowałem, bezskutecznie opublikować ją w czasopismach naukowych. Powody odrzucania, które mi podawano, to raczej preteksty niż argumenty. W roku 1995 opublikowałem ją w swojej książce pt. „Nie wszystkie kości zostały rzucone” jako jedną z hipotez konkurencyjnych dla standardowych naukowych poglądów. Wiele takich powszechnie znanych i uznawanych twierdzeń jest w rzeczywistości słabo uzasadnionych, lub wręcz  jedynym uzasadnieniem jest opinia większości naukowców.

Ta hipoteza jest szczególnie kontrowersyjna, ponieważ dotyczy zagadnień o zupełnie podstawowym znaczeniu dla gospodarki, ekonomii, polityki i równocześnie ma bardzo istotne znaczenie światopoglądowe. Dla ludzi dobrze obeznanych z fizyką, chemią i biologią jest dosyć prosta. Dla laików może być trudna do zrozumienia, ale za to bulwersująca. Dotyczy powstania ziemskich zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego (ogólnie węglowodorów), oraz inicjacji procesu ewolucji żywych organizmów, czyli powstania życia na Ziemi równocześnie.
Cały wpis

Kiedy życie wyszło z morza?

Jak długo żywe organizmy czekały na to, żeby opuścić środowisko wodne? Ewolucjoniści, z uporem godnym lepszej sprawy twierdzą, że życie powstało i rozwinęło się w morzu, a następnie wyszło na ląd. Pomysł pochodzi z Księgi Genezis, gdzie jest bardzo wyraźnie napisane, że Pan Bóg najpierw stworzył życie morskie, a dopiero później lądowe. Niektórzy zauważają, że delfiny i wieloryby przebyły drogę w przeciwnym kierunku. Zgodzę się z tym, że zasolenie komórek zwierzęcych i roślinnych jest znaczącą poszlaką prawdziwości twierdzenia, że pierwsza komórka, od której wszystko się zaczęło, powstała w morzu.

Ale:

W tym czasie istniały również lądy. Woda parowała. Padały deszcze. Płynęły rzeki. Powstawały piaski, jeziora i tereny podmokłe.
Cały wpis

Nagonka trwa, ale my im pokażemy

Kolejny kraj odmawia suwerennym Polakom prawa uchwalania prawa jakie im tylko przyjdzie do głowy. Być może ma to związek z faktem, że Polska nie jest samodzielnym bytem, lecz składnikiem większej całości. Historia Pawła i Gawła dowodzi, że „wolnoć Tomku w swoim domku” ma swoje granice i należy się liczyć z sąsiadami. Do Izraela dołączyły właśnie Stany Zjednoczone wydając wczoraj krótkie oświadczenie:

The history of the Holocaust is painful and complex. We understand that phrases such as “Polish death camps” are inaccurate, misleading, and hurtful.

We are concerned, however, that if enacted this draft legislation could undermine free speech and academic discourse. We all must be careful not to inhibit discussion and commentary on the Holocaust. We believe open debate, scholarship, and education are the best means of countering inaccurate and hurtful speech.

We are also concerned about the repercussions this draft legislation, if enacted, could have on Poland’s strategic interests and relationships – including with the United States and Israel. The resulting divisions that may arise among our allies benefit only our rivals.

We encourage Poland to reevaluate the legislation in light of its potential impact on the principle of free speech and on our ability to be effective partners.

Cały wpis

Pan prezydent powiedział

W przemówieniu p. prezydent zapewnił między innymi, że kwitnie współpraca „w sprawie przeciwdziałania próbom fałszowania historii i rewizji wyników II wojny światowej, zaprzeczania Holokaustowi i zaniżania decydującego wkładu Związku Radzieckiego w zwycięstwo nad Niemcami nazistowskimi”. Wyraził przekonanie, że współcześni politycy powinni zrobić wszystko, aby nie pozwolić na rozwijanie się ideologii nacjonalistycznej, „jakich form by ona nie przyjmowała”. Przykładem takich form w jego mniemaniu oprócz antysemityzmu jest także „rusofobia i wszelkie inne fobie zbudowane na nienawiści”.
Cały wpis

Nagonka trwa

61 deputowanych w 120-osobowym Knesecie popiera projekt ustawy, na mocy której Polska zostałaby oskarżona o negowanie Holokaustu, jeśli przyjmie nową ustawę o IPN. Projekt popierają posłowie rządzącej koalicji i część opozycji – pisze dziś „Jerusalem Post”.

Jak się wydaje nie przestaną dopóki nie doprowadzą du uznania Polski za winną wybuchu II Wojny Światowej oraz nie przekonają wszystkich że obozy jednaki były polskie, mordowali ich polscy naziści, a nielicznym ocalonym udało się przetrwać, bo obronili ich dzielni żołnierze SS.
Cały wpis

Trudno nie być antysemitą.

Coraz trudniej nie być antysemitą.

Rząd Izraela zainteresowany jest wywoływaniem wojen na Bliskim Wschodzie. Izrael, pod rządami Netanjahu, przekształca się obóz wojskowy usytuowany na wrogim terenie. Izraelczycy budują mury oddzielające ich od świata. Mury zarówno fizycznie widoczne w terenie, jak i mury obcości i niezrozumienia. Idea Netanjahu jest taka, że odgrodzony od świata obóz, w którym każdy jest żołnierzem, nie zostanie zaatakowany, dopóki skłóceni wrogowie walczą między sobą.

W Izraelu występuje dążenie do odbudowy Świątyni Jerozolimskiej. Świątynia Jerozolimska stała w miejscu, w którym obecnie znajduje się święty dla muzułmanów meczet Al Aksa. Odbudowa oznacza zburzenie Al Aksa i wojnę z grubo ponad miliardem muzułmanów.
Cały wpis