Kto się boi czarnego luda i dlaczego boi się?

Historia, która jest tragedią często powtarza się jako farsa.

Trwają dyskusje na temat inwazji islamu na Europę. Pełno wypowiedzi polityków, dziennikarzy i naukowców. Temat  jest dobry ale jedynie dla historyków polityki.

Politycy powinni zajmować się tym co stanie się w przyszłości ze szczególnym uwzględnieniem tego co może ale nie musi się stać. Historia jest o tyle ważna, że ten kto nie rozumie historii skazany jest na to, żeby przeżyć ją jeszcze raz.

Historia lubi się powtarzać a najczęściej powtarza się tam gdzie ludzie nie znają i nie rozumieją swojej historii.
Cały wpis

Twarz ludzkich panów

Nareszcie! Nareszcie został rozwiązany problem protestujących w sejmie. Co prawda nie materialnie, ale równie skutecznie, bo duchowo. Osobiście rozwiązał go kardynał Nycz. Zapewnił, że nie tylko będzie się modlił, ale pojedzie do Wizytek i jeszcze bardziej poprosi o wsparcie. Choć protestujący byli w siódmym niebie, to malkontenci zaczęli sarkać i pytać dlaczego Kościół, a zwłaszcza ojciec Rydzyk, nigdy o państwowe pieniądze nie modlą się, tylko żądają i dostają? Maruderzy jakby zapomnieli o odwiecznej, fundamentalnej zasadzie, która głosi, że „co boskie oddajcie bogu, co cesarskie nam”. Na dodatek kardynał, w przeciwieństwie do wiernych, nie modlił się o zdrowie niepełnosprawnych. Wie bowiem doskonale, że to nic nie da.

Co jakiś czas ktoś łapie się za głowę przekonując, że Kościół powinien bardziej angażować się w sprawy społeczne. Trudno dociec czy udaje, czy naprawdę wierzy, że Kościół będzie działał na własną szkodę. Co bowiem da opowiedzenie się po stronie protestujących? Nic nie da. A nie wtrącanie się, nie potępianie rządu, to czysta żywa gotówka. W przypadku omawianego protestu powściągliwość została nagrodzona od razu o czym poinformował sam prezes Kaczyński. Otóż ministrowie konstytucyjni i sekretarze stanu, którzy są politykami, zdecydowali się na przekazanie nagród na cele społeczne do Caritasu. A Caritas „jest instytucją charytatywną Konferencji Episkopatu Polski”. Mowa nie o kilkuzłotowych datkach, lecz o dziesiątkach tysięcy złotych.
Cały wpis

Przywódca nie od parady

Ulicami Warszawy przeszła parada. Paradował Grzegorz Schetyna w towarzystwie Katarzyny Lubnauer. Obecność p. Katarzyny u boku Schetyny jest zrozumiała, ponieważ zgodnie z linią partii na awans może liczyć nie członek partii z wieloletnim stażem, lecz ten, kogo z innej partii wywalono lub sam z niej odszedł bo się nawrócił. Członkowie partii bowiem to niedojdy i głąby kapuściane. Próżno wśród nich szukać ludzi godnych. Dlatego piastować stanowisko ministra spraw zagranicznych mógł jedynie wywalony właśnie z PiS-u pisowski minister obrony narodowej Sikorski. Stanowisko ministra zdrowia także musiał objąć przekupiony pieniędzmi podatków światowej sławy pediatra Bartosz Arłukowicz z SLD. Analogicznie fotel ministra edukacji narodowej nie mógł przypaść nikomu innemu, tylko szefowej sztabu wyborczego kandydata na prezydenta Jarosława Kaczyńskiego i mini ster pracy i polityki społecznej w rządzie PiS-u Joannie Kluzik-Rostkowskiej. Oczywistą konsekwencją dawania swoim członkom do zrozumienia, że są durniami, a do ich obowiązków należy potakiwanie i głosowanie na przewodniczącego Schetynę było mianowanie na stanowisko kandydata na prezydenta Wrocławia świeżo wywalonego z PiS-u Michała Ujazdowskiego. Im więcej bowiem członków PiS-u w PO, tym PO staje się bardziej wiarygodna.

Jest jesień 2019 roku. PO wygrywa wybory. Dzień po porażce prezes o klęskę oskarża Błaszczaka, Suskiego, Kuchcińskiego, Brudzińskiego, Pawłowicz i kilu innych po czym wyrzuca ich z partii. Tydzień później premier Schetyna przedstawia skład rządu. Ministrem kultury zostaje Krystyna Pawłowicz, stanowisko ministra transportu przypada Joachimowi Brudzińskiemu, stanowisko ministra finansów Mariuszowi Błaszczakowi. Ministerstwo spraw zagranicznych obejmuje Maria Anna Anders. Wreszcie ministrem sprawiedliwości zostaje Stanisław Piotrowicz wyrzucony z PiS-u za krytykę prezesa i reformy sądownictwa. Do Polski powoli powraca normalność.
Cały wpis

Pączek

O zaplutych karłach reakcji mówiła komunistyczna propaganda w latach 40 i 50-tych… Pani Wanda była już wrogiem i Niemców w czasie okupacji i w czasie Powstania Warszawskiego, gdy była ranna. Potem była „zaplutym karłem reakcji” dla komunistów, a w najlepszym razie zmanipulowaną i głupia młodzieżą, która nie rozumie wielkości i wspaniałości Związku Radzieckiego i idei niesionych na bagnetach Armii Czerwonej. Była też uważana za szkodnika przez UB gdy starała się ocalić pamięć o ofiarach wojskowych i cywilnych Powstania Warszawskiego.

Dziś pani Wanda „Pączek” jest opluwana przez siły związane z Polskim Rządem w niepodległej Polsce. Znów mówi się o niej że nie rozumie komu służy.
Cały wpis

Nie drzyj mordy zdziro, jesteś pod opieką!

Lekarze to także, podobnie jak sędziwie, „nadzwyczajna kasta”. Jako jedyni mają sumienie, które ma prymat nad wiedzą medyczną i dobrem pacjentów i pozwala decydować, które procedury medyczne znajdą zastosowanie, a z których trzeba będzie zrezygnować. Oczywiście każdy posiada sumienie, ale lekarze oprócz sumienia posiadają tak zwaną klauzulę sumienia, która pozwala im na więcej. Posiadania klauzuli zazdroszczą lekarzom farmaceuci, którym także sumienie nie pozwala na wiele. Przychodzi pacjent do apteki z receptą i farmaceuta musi ją zrealizować, choć sumienie mu podpowiada, że sprzedaż tego medykamentu narazić może na cierpienia, ponieważ lista efektów ubocznych znacznie przewyższa działania pożądane. Jakże chętnie taki odpowiedzialny farmaceuta, kreując się swoim sumieniem sprzedał by pacjentowi potrafiącą dokonać cudów wodę święconą i zioła ojców benedyktynów na wszystko. Na przykład bezpłodność.
Cały wpis

Przewidywanie przyszłości jest możliwe dzięki Teorii Gier

Teoria Gier pozwala na przewidywanie zjawisk społecznych. Z jednym zastrzeżeniem: Ponieważ jest to teoria indeterministyczna, przewidywania nie są na 100% pewne. Jednak często prawdopodobieństwo określonego następstwa wydarzeń jest bliskie pewności.

Nauka zawsze zajmowała się przewidywaniem przyszłości.

Twierdzenia fizyki: Ciało zanurzone w cieczy straci na wadze tyle, ile waży wyparta przez nie ciecz. Prawo Archimedesa to jest przewidywanie przyszłości. Kąt padania równa się kątowi odbicia. To również przewidywanie przyszłości.

Twierdzenia chemii: Jeżeli połączymy tlen z wodorem to powstanie woda. Sól kamienna powstanie na skutek połączenia chloru i sodu. Kwasy rozpuszczą metale, z wyjątkiem złota, które rozpuszcza się jedynie w wodzie królewskiej.
Cały wpis

Niezłomny

Patriotyzm patriotyczny, czyli neopatriotyzm wymaga historii historycznej, czyli neohistorii. Neohistorię opisał Orwell w Roku 1984. Pierwszą wersję, jeszcze niedoskonałą i niejako wymuszoną przygotowano na wschodzie. Po wnikliwych badaniach uczeni radzieccy odkryli, że Polska odzyskała niepodległość w 1918 roku dzięki Leninowi. Dlatego należy mu wszędzie stawiać pomniki, a place, skwery, ulice, aleje oraz zakłady przemysłowe jego imieniem nazywać. Nieco później ustalono ponad wszelką wątpliwość, że Katyń to zbrodnia niemiecka. Dopełnieniem całości był kult, jakim otaczano pewnego Gruzina, co z perspektywy czasu okazało się jak najbardziej zrozumiałe z uwagi na to, że Gruzja to nasz strategiczny partner i sojusznik.

Gdy czasy się zmieniły historię nieco zmodyfikowano inaczej rozkładając akcenty zarówno personalne jak i geograficzne.

Ostatnio czasy zmieniły się jeszcze bardziej i w niełasce są bohaterowie zarówno czasów minionych, jak i czasów zmienionych. Kultywująca najpiękniejsze tradycje partyzanckie polska młodzież ćwiczy po lasach obchody zakazanych rocznic czcząc zakazanych bohaterów. Tablice pamiątkowe i pomniki stawia się bohaterom, których miejscowa ludność często wspomina nie z racji bohaterskich czynów, odwagi, prawości, lecz mordów i grabieży.
Cały wpis

Obywatelu, tylko spróbuj….

Każdy, kto ma samochód wie, że musi wykupić ubezpieczenie. I musi zapłacić za rok albo pół roku z góry. Z tego tytułu nie ma zwolnień. Nawet gdyby auto stało nieużywane w garażu, opłata musi zostać wniesiona. Obywatel w braku kasy może auto wyrejestrować by ubezpieczenia nie płacić, ale gdyby chciał nim jeździć, to pojazd trzeba ponownie rejestrować, ubezpieczać. Taka akcja jest raczej nieopłacalna. Gorzej gdy ktoś pracuje i musi używać samochodu w pracy. Dla tej osoby mus znaczy mus i nie ma zmiłuj, nie ma że drogo, że ma jakieś problemy finansowe.
Cały wpis

Chiromancja

Odciski palców.

Linie papilarne są indywidualne i niepowtarzalne. Odciski palców są od dawna wykorzystywane do identyfikacji przestępców. Ostatnio są też wykorzystywane do identyfikacji ludzi, którym nie postawiono żadnych zarzutów. Np. mamy zamki otwierane za pomocą odcisków palców. Mamy komputery i telefony komórkowe zabezpieczone odciskami palców. To wiedzą praktycznie wszyscy.

Tworzone są bazy danych zawierające linie papilarne milionów i miliardów ludzi. Nie wiemy kto takie bazy tworzy, kto ma do nich dostęp i w jaki sposób są wykorzystywane. Baza odcisków palców tworzona jest przy okazji wydawania nowego typu paszportów. Ta baza zawiera ogromną ilość informacji. Zdecydowana większość ludzi nie zdaje sobie sprawy jakiego rodzaju informacji.
Cały wpis

Jak ustawowo zarobić i się nie narobić

Na pozornie skomplikowane pytanie „co stoi na drodze do dobrobytu?” odpowiedź jest bajecznie prosta: „na drodze do dobrobytu stoi praca”. Myliłby się jednak ten, kto by sądził, że ciężka praca ludzi wzbogaca. Jest wręcz przeciwnie. Aby zbudować dobrobyt należy pracować krócej.

Chcemy, żeby ustawowy tydzień pracy został skrócony do 35 godzin, czyli 7 godzin pracy dziennie. Według danych OECD pod względem liczby przepracowanych godzin (1928 godziny rocznie) zajmujemy drugie miejsce w całej Unii Europejskiej, a piąte na świecie. Raport Ipsos Global wskazuje Polskę jako jedenasty najbardziej zapracowany kraj świata. Żeby projektem zajął się Sejm, musimy zebrać 100 tysięcy podpisów.

Z kolei, o czym nie ma mowy, dane Międzynarodowego Funduszu Walutowego za 2017 rok mówią o tym, że Polska znajduje się na 24 miejscu pod względem PKB. Logiczne wydaje się, że najpierw należy zainwestować, zarobić, a dopiero potem odcinać kupony. Że najpierw warto powiększyć ogólny dobrobyt, zbudować potęgę gospodarczą, a dopiero potem myśleć o skróceniu czasu pracy. Tyle, że na myślenie i zastanawianie się nad rachunkiem ekonomicznym nie ma czasu, ponieważ zbliżają się wybory i festiwal obiecanek czas zacząć. Więc partia Razem zaczyna. Od razu od trzęsienia rynkiem pracy, a potem groza będzie stopniowo narastać, ponieważ tej partii zdrowy rozsądek i wiedza ekonomiczna nie ogranicza.
Cały wpis

„Jesteś tym, co jesz” – Hipokrates?

„90% chorób znanych człowiekowi spowodowanych jest przez tanią, kiepskiej jakości żywność”, zatem „jesteś tym co jesz” — napisał Victor Lindlahr w 1923 roku.

Co jakiś czas media donoszą o tysiącach ton żywności, która jest marnowana, wyrzucana, a na świecie są miliony ludzi, których dotyka głód. Maksymilian Maria Kolbe został ogłoszony męczennikiem KK. Wybrał śmierć głodową w zastępstwie innego więźnia obozu Gajowniczka. Czyn godny bohatera, bo śmierć głodowa to niewyobrażalne cierpienie. Jednak jak to w KK tylko swój mógł być wzorcem. Inni, którzy znaleźli się wbrew swej woli w Auschwitz już nawet na modlitwę nie zasługują.

Najedzeni ludzie nie myślą o głodnych. W dodatku gdzieś tam w Afryce. Nie myślą też o Polakach, o dzieciach, którym brakuje z różnych względów jedzenia. Czy w czasie dostatku pokarmów powinny być problemy zdrowotne? Niby nie, ale panuje epidemia cukrzycy, choroby tarczycy mające wpływ na inne organy. Dlaczego tak się dzieje? Chciwość, niewyobrażalna obojętność państwa, brak kontroli żywności powoduje, że jest ona fałszowana. Powoduje też, że środki ochrony roślin, nawozy, używane są w wielokrotnych przekroczeniach norm!!!!!
Cały wpis

Dziennikarz zastrzelił posła!

Polacy są podzieleni i skaczą sobie do oczu oraz gardeł. Scena polityczna jest spolaryzowana. To truizmy. Wszyscy to dostrzegają i nad tym boleją. Ale działań na rzecz dialogu, uspokojenia nastrojów, pojednania nie podejmują. Wręcz przeciwnie, podsycają i eksponują animozje.

Nie od dziś wiadomo, że język pozwala na sterowanie emocjami. I wcale nie trzeba kłamać, żeby osiągnąć zamierzony efekt. Wystarczy informację podać w taki sposób, by wywarła odpowiednie wrażenie. Ta sama wiadomość w zależności od sposobu przekazania może wywołać wzruszenie ramion, gniew lub współczucie. A repertuar jest zaiste imponujący. O sposobach grania na emocjach można poczytać w książce „Psychosocjotechnika, dezinformacja — oręż wojny” Vladimira Volkoffa i posłuchać w programie Elizy Michalik w telewizji jednego widza zwanej buńczucznie Superstacją. Tylko co z tej wiedzy, skoro na emocjach grają wszyscy? Jedni świadomie i intencjonalnie dla korzyści, inni jako pożyteczni idioci.
Cały wpis

Dzień Zwycięstwa

8 lub 9 Maja obchodzono uroczyście zakończenie II Wojny Światowej. Wczoraj, dziś nie wspomina się już tamtego okrutnego, strasznego czasu. Nie oceniam czy to dobrze czy źle. I tak historia przedstawiana jest niekoniecznie prawdziwie. Do napisania zobligował mnie bardzo ciekawy wywiad, z którego czas wojny w ZSRR ma jeszcze okrutniejszą twarz. W PRL z okazji można było usłyszeć pieśń „Święta wojna”.

Zachęcam do przeczytania wspomnianego wywiadu. Historyk wspomina tam jak traktowani byli żołnierze wcielani do Armii Radzieckiej, a nie będący obywatelami. Ten wywiad to przyczynek do tego by pokazać jak manipulowanie historią wpływa na świadomość ludzi.
Cały wpis

Kiepski pomysł

Od kilkunastu dni w sejmie trwa protest osób niepełnosprawnych. Niestety, ponieważ niepełnosprawni koczują w sejmie nie da się zagłuszać komórek jak to jest w zwyczaju w przypadku protestów trwających dłużnej niż trzy dni i w przypadku protestujących nie dających się zbyć byle czym. Groziłoby to bowiem dezorganizacją pracy sejmu. Przypomnijmy:

Zagłuszanie telefonów okupujących kancelarię premiera pielęgniarek zaszkodziło też urzędnikom. Gdy Jarosław Kaczyński nakazał sprowadzić zagłuszarki, w kancelarii przestały działać nawet telefony stacjonarne, a sygnał w komórce pojawiał się dopiero 100 metrów od budynków rządowych. O kłopotach urzędników w używaniu telefonów stacjonarnych napisała „Gazeta Wyborcza”. DZIENNIK z kolei ujawnił, że sygnału w telefonach nie mieli też mieszkańcy i pracownicy okolicznych budynków. Operator jednej z sieci telefonów komórkowych — Polkomtel — poskarżył się na zagłuszanie. Ale po trzech godzinach skargę wycofał.

Gdyby dziś akcję powtórzono posłowie, wliczając w to posłów tak zwanej opozycji, nie tylko nie wiedzieliby co myśleć i co mówić, ale także jak głosować.
Cały wpis

W tym naszym planie na ‚tak’ nie widzimy możliwości

Szanowni państwo! — zagaił premier mgr Mateusz Morawiecki na ostatnim zjeździe PiS i Zjednoczonej Prawicy. — W tym naszym planie, w tym naszym planie na ‚tak’,  w tym naszym planie ‚uda się’, ‚da się zrobić’, naszych wysiłkach w kierunku lepszego życia Polaków, mamy do zaproponowania kilka nowych rozwiązań, kilka nowych projektów, o których wspominał pan prezes Jarosław Kaczyński. I wśród tych projektów kilku jest są też takie, które na pewno przysłużą się bardzo mocno tym najbardziej potrzebującym polskim rodzinom.

Wśród projektów, o których pan prezes Jarosław Kaczyński wspominał nie było mowy o rodzinach osób niepełnosprawnych, ponieważ nie są one najbardziej potrzebującymi polskimi rodzinami. Choć więc chcemy, aby każde dziecko w wieku szkolnym do ukończenia 18 roku życia, które uczęszcza do szkoły podstawowej i ponadpodstawowej otrzymywało trzysta złotych jako wyprawka przed każdym rokiem szkolnym, to bardzo nam przykro, ale Rząd nie widzi możliwości spełnienia drugiego z postulatów rodziców osób niepełnosprawnych w takiej formie, jak tego oczekują — ostudziła emocje mini ster rodziny, pracy i polityki społecznej w rządzie Mateusza Morawieckiego Elżbieta Rafalska.
Cały wpis

Marks, Marx – Niemcy

Trewir – miasto założone przez Rzymian w 16 r. p.n.e. Niektórzy z uczonych Niemieckich określają je jako najstarsze miasto kraju. Czy słusznie? Przecież na tych terenach istniały jakieś miasta Celtów przez Rzymian zwanych Galami. Czy tylko opisanie w księgach może być wyznacznikiem zdarzeń historycznych? Kto dziś pamięta o plemieniu Trewerów z grupy Celtów a może Germanów, którzy stawiali opór wojskom Rzymu dowodzonym przez Cezara?

Miasta  zachowują w pamięci swoich wybitnych mieszkańców. W Trewirze obchodzono 200.letnią rocznicę urodzin Karola Marksa. W świadomości Polaków zaistniał jako jeden z czterech na obrazku łącznie z Engelsem, Leninem i Stalinem. Poza tym otrzymał łatkę komucha i należy go opluwać. Bo tak i już. Jak zareagowaliby jego „przeciwnicy”, którzy (jak przypuszczam) nie przeczytali nic z jego filozoficznej twórczości na takie słowa (przypominam, że był to XIXw):

Wolność polega na tym, żeby państwo z organu stojącego ponad społeczeństwem przekształcić w organ całkowicie temu społeczeństwu podporządkowany; również dziś formy państwowe są bardziej lub mniej wolne zależnie od tego, w jakim stopniu ograniczają one „wolność państwa”.

Cały wpis