Znak

Człowiek prosty zaśmiewa się do rozpuku z bliźniego, który pośliznął się na… chodniku i wywinął kozła. Człowiek prymitywny nie czeka, aż bliźni pośliźnie się na… czymś, lecz podkłada mu nogę i pokłada się ze śmiechu gdy ten rymsnie na ziemię. Alternatywą jest zakazanie dziecku zabawy z rówieśnikami i szydzenie z niego, że siedzi w domu podczas gdy rówieśnicy w piłkę grają.

Ten drugi sposób wybrała Kancelaria Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Najpierw odwołała doroczny Sejm Dzieci i Młodzieży, a potem oznajmiła, że

Sejm Dzieci i Młodzieży i jego „alternatywa”. Jako 24-krotny organizator widzimy, że tę wartościową markę wzięli na cel łowcy zysków politycznych i wizerunkowych. Drodzy posłowie SDiM, młodzieżowy Sejm jest jeden i nie dajcie się mamić, że „obrady na uchodźstwie” to dobra oferta.

Należy w związku z powyższym przypomnieć, że ta sama Kancelaria Sejmu pod tym samym światłym przewodem nie miała żadnych oporów przed zorganizowaniem „obrad na uchodźstwie”, czyli posiedzenia plenarnego bez posłów opozycji w Sali Kolumnowej. Zapewne z tego względu na stronie Sejmu Rzeczpospolitej pojawiła się zapowiedź:

3 czerwca 2018 r. (niedziela) o godz. 12.00 Marszałek Sejmu Marek Kuchciński weźmie udział we Mszy Świętej z dokonaniem Aktu Dziękczynienia i Zawierzenia Opatrzności Bożej na Polach Wilanowskich przed Świątynią Opatrzności Bożej.

Czy nie byłoby wskazane, by po zawierzeniu rozwiązać sejm i nie ciągnąć tej farsy? W przeciwnym razie ktoś mógłby pomyśleć, że opatrzność boża nic nie znaczy, bo nic nie może.

Podczas liturgii Marszałek Sejmu wraz z najwyższymi władzami państwowymi zapali świecę, której historia związana jest z odzyskaniem niepodległości przez Polskę. Świeca jest darem papieża Piusa IX przekazanym wraz z życzeniem, by zapalono ją dopiero wówczas, gdy Polska będzie wolna. Po raz pierwszy świeca zapłonęła w 1920 r. Zapalił ją marszałek Sejmu ustawodawczego Wojciech Trąmpczyński na znak, że Ojczyzna odzyskała wolność. Ogień, który tym razem posłuży do tego celu zostanie zapalony od znicza płonącego przed Grobem Nieznanego Żołnierza i przeniesiony przez harcerzy w procesji wraz z relikwiami świętej siostry Faustyny do Świątyni.

Gdy my zawierzamy inni zamierzają. Na przykład Władimir Putin ujawnił niedawno co zamierza Rosja: Planujemy bezzałogowe, a później załogowe starty w głąb kosmosu w ramach programu księżycowego i po to, by odkryć Marsa. Najbliższa misja wydarzy się bardzo niedługo, planujemy rozpocząć misję na Marsa w 2019 roku. Wyjaśnił także, że Rosjanie chcą polecieć na Księżyc i zbadać księżycowe bieguny, bo są powody, by twierdzić, że jest tam woda.

Czy misja powiedzie się gdy najwyższe władze państwowe zamiast powierzyć ją naukowcom zawierzą opatrzności? 98 lat temu marszałek Sejmu ustawodawczego zapalił świeczkę na znak, że Ojczyzna odzyskała wolność. 98 lat później Marszałek Sejmu wraz z najwyższymi władzami państwowymi zapali świecę na znak biskupa…

Dodaj komentarz


komentarze 2