Zagadka z archiwum X

Za siedmioma górami, za siedmioma lasami, czyli całkiem niedaleko, dawno, dawno temu, choć wydaje się, że było to wczoraj, władza zadłużyła kraj po uszy, a gdy stał się niewypłacalny zrezygnowała z dalszego sprawowania władzy. Pytanie: kogo i czego to nauczyło?

28. stycznia Ministerstwo Finansów sprzedało na przetargu głównym obligacje trzech serii z terminami zapadalności w latach 2018, 2020 i 2026 o łącznej wartości 8,074 miliarda zł, podał resort. Resort sprzedał obligacje serii OK1018 z terminem zapadalności w październiku 2018 r. o łącznej wartości 3,353 miliarda zł. Cena minimalna wyniosła 955,50 zł, a rentowność 1,680%. Sprzedaż papierów serii WZ0120 z terminem zapadalności w styczniu 2020 r. wyniosła 2,696 miliarda zł. Cena minimalna wyniosła 990,70 zł. Natomiast sprzedaż papierów serii WZ0126 z terminem zapadalności w styczniu 2026 r. wyniosła 2,025 miliarda zł. Cena minimalna wyniosła 940,00 zł.

18. lutego Ministerstwo Finansów sprzedało na przetargu głównym obligacje z terminami zapadalności w latach 2020 i 2021 o łącznej wartości ponad 6 miliardów zł, podał resort. Resort sprzedał obligacje serii WZ0120 z terminem zapadalności w styczniu 2020 r. o łącznej wartości 1,665 miliarda zł. Cena minimalna wyniosła 991,51 zł. Natomiast sprzedaż papierów serii PS0421 z terminem zapadalności w kwietniu 2021 r. wyniosła 4.335.984.000 zł. Cena minimalna wyniosła 989,30 zł, a rentowność 2,219%.

12 grudnia ubiegłego roku (data ostatniej aktualizacji) Ministerstwo Finansów podało, że Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (dług EDP) stanowiący jeden z elementów kryterium fiskalnego z Maastricht na koniec III kwartału 2015 r. wyniósł ponad 915 miliardów zł, co oznaczało wzrost o ponad 19 miliardów zł (o 2,2%) w stosunku do końca II kwartału 2015 r. Dług publiczny w Polsce codziennie powiększa się o około pół miliarda złotych (500.000.000 zł/24h).

Bez względu na to kto będzie rządził w latach dwudziestych dzisiaj zaciągnięte pożyczki będzie musiał spłacać. W ciągu dwóch miesięcy pożyczono ponad 14 miliardów złotych. Jeśli tempo zostanie utrzymane, to do końca roku rząd pożyczy dodatkowo ponad 80 miliardów złotych, a dług przekroczy bilion zł. W wyniku dobrych zmian rentowność polskich obligacji wzrosła, a to oznacza, że budżet przy wykupie zapłaci więcej.

Pełnił funkcję szaławiła,
Praca mu się nie kleiła.
Nie znał się na niczym wcale —
Miał szyć buty, był kowalem.

Jak tłumaczył ten fachowiec,
Mleko nie od krów jest lecz od owiec,
Krowy bowiem, rzecz to znana,
Źródłem są węglowodana.

Gdy w budżecie brak jest kasy
Niech podatki płacą masy.
Gdy w budżecie zieje dziura
Trzeba doić nawet knura.

To pozwoli budżet spiąć
I rozdawać zamiast ciąć.
Plajta grozi tylko wam,
Bo rząd się wyżywi sam.

Dodaj komentarz


komentarze 2

  1. Gdyby….gdyby….te pieniądze przeznaczono rozsądnie na zbrojenia, które są w fatalnym stanie. Wprawdzie jesteśmy mamieni, że NATO, że USA, ale to juz było w takiej formie opowiadane przed 1.9.1939 r. A wtedy Polska była zasobniejsza w uzbrojenie. Można było przeznaczyć na wiele innych, niezbędnych spraw. A zostaną rozdane w głupi sposób i nikt z tego nie bedzie miał korzyści

    1. @Zielony Kwiat

      Ale teraz za to nasza armia umie klęknąć przed nadchodzącymi wojskami wroga o głośno się pomodlić w szyku bojowym.

      A jak modły nie wystarczą, to może pozostać na pozycjach w pozycji i zrobić wrogom Łaskę.