Wygraliśmy dzięki fałszerstwu, czyli sobotnie słowo na niedzielę

Ja. Kaczyński powiedział: Te wybory zostały sfałszowane! Ale bez paniki, ponieważ Dzisiejszy pochód jest jak co roku pochodem pamięci, ale także pochodem zwycięstwa — wygraliśmy te wybory.

Ponieważ człowieka, który wygrał sfałszowane wybory słucha, oklaskuje i popiera spora część społeczeństwa o demokrację, przyszłość kraju i wolności obywatelskie możemy być spokojni.

Warto także uświadomić sobie, że wczorajszy pochód jest pochodem obywatelskim, jest pochodem tych, którzy chcą w Polsce dobrej zmiany, którzy chcą zwycięstwa w walce z panoszącym się złem, ale którzy przede wszystkiem chcom obronić to najbardziej podstawowe prawo obywateli, prawo do wyłaniania władzy w drodze wyborów, do oceniania władzy i do tego, by władzę odwołać. Oczywistą oczywistością jest, że gdy w Polsce nastąpi dobra zmiana, nawet w wyniku fałszerstwa, to prawo do wyłaniania władzy w drodze wyborów, do oceniania władzy i przede wszystkim do tego, by władzę odwołać, stanie się zbędne i niepotrzebne. Po prostu najlepszego wyboru można dokonać tylko raz.

Musimy przypomnieć sobie słowa największego z Polaków, świętego Jana Pawła drugiego: „Nie lękajcie się”. PZPR, SD i PSL mieliśmy do wyboru przez 45 lat, a mimo to jeszcze Polska nie zginęła. I nie zginie, choć PiS, PO i PSL mamy do wyboru dopiero 15 lat!

 

P.S. Jak to się dzieje, że opłacani z pieniędzy podatników parlamentarzyści publicznie oskarżają instytucje państwa o przestępstwa, a żaden z odpowiedzialnych za przestrzeganie prawa organów nawet nie przesłucha ich w charakterze świadków? Jak to się dzieje, że w obronie człowieka który stoi na czele tych ludzi staje nawet p. premier (Jutro pan Kaczyński nie będzie musiał niczego podpisywać. Jutro pan Kaczyński po swojej demonstracji wróci do domu, by cieszyć się przywilejami posła na Sejm i lidera opozycji)? W głowie się nie mieści, że państwo, w którym tylko zwykli obywatele muszą tłumaczyć się z tego co powiedzieli lub zrobili, mieni się demokratycznym państwem prawa.

Dodaj komentarz