Szumi dokoła gaz

W związku z odbywającymi się na jesieni zeszłego roku wyborami dostawca gazu tłoczonego rurami wystosował w styczniu 2019 roku kilka pism do swoich klientów. Informował w nich o tym, jak prezes URE, czyli Urzędu Regulacji Energetyki, regulował w zeszłym roku energetykę. Już z pierwszego pisma można było dowiedzieć się, że w zeszłym roku, dokładnie na prima aprilis, wprowadzono jedną z całej serii dobrych zmian.

uprzejmie informujemy, że w dniu 14 marca 2018 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził Zmianę Taryfy PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. w zakresie obrotu paliwami gazowymi Nr 6 (dalej „Zmiana Taryfy Nr 6 PGNiG Obrót Detaliczny”). Prezes URE przedłużył okres obowiązywania Taryfy Nr 6 PGNiG Obrót Detaliczny na okres do dnia 31 grudnia 2018 r. Decyzją Zarządu PGNiG Obrót Detaliczny Zmiana Taryfy Nr 6 PGNiG Obrót Detaliczny wchodzi w życie 1 kwietnia 2018 r.

W drugim piśmie czytamy, że choć taryfa miała obowiązywać do 31 grudnia, to prezes poszedł po rozum do głowy i w lipcu podjął decyzję umożliwiającą zarządowi firmy tłoczącej gaz do rur dostosowanie się do niej.

uprzejmie informujemy, że w dniu 25 lipca 2018 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził Zmianę nr 2 Taryfy PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. w zakresie obrotu paliwami gazowymi Nr 6 (dalej „Zmiana nr 2 Taryfy Nr 6 PGNiG Obrót Detaliczny”). Decyzją Zarządu PGNiG Obrót Detaliczny Zmiana nr 2 Taryfy Nr 6 PGNiG Obrót Detaliczny wchodzi w życie z dniem 10 sierpnia 2018 r.

Po zatwierdzeniu zmian prezes Urzędu bynajmniej nie spoczął na laurach nadal regulując energetykę.

uprzejmie informujemy, że w dniu 14 września 2018 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki1 zatwierdził Zmianę Taryfy Nr 6 dla usług dystrybucji paliw gazowych i usług regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego (dalej „Zmiana Taryfy PSG”) Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. (dalej „PSG” lub „Operator”), mającą zastosowanie w prowadzeniu przez PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. rozliczeń z Odbiorcami, przyłączonymi do sieci dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Zmiana Taryfy PSG weszła w życie w dniu 1 października 2018 r.

Należy domniemywać, że z uwagi na jesienne wybory prezes Urzędu Regulacji Energetyki także w tym roku podejmie wiele cennych inicjatyw, o których z radością dowiemy się w przyszłym.

Dodaj komentarz