Sygrida Storrada

Storrada znaczy dumna. Kim była ta Słowianka o obco brzmiącym imieniu? Po swoim bogatym w wydarzenia życiu i zasiadaniu na tronach kilku państw została pochowana w Anglii. Czy w Opactwie Westminsterskim? Była przecież królową matką. Na tronie zasiadał Kanut Wielki. Miejsce jej pochówku nie jest znane, ale nie mogło być mało ważne. Urodziła się przed 1000 rokiem jako Świętosława, córka Mieszka I. Mieszko nie jest doceniany jako władca. Jako polityk miał sojusze z Węgrami, gdzie żoną jednego z nich została jego siostra albo córka znana pod imieniem Białej Kniehini.

Świętosława, siostra Bolesława Chrobrego i córka Dobrawy została żoną władcy Szwedów. Tam nosiła imię Sygrida albo Gunhilda. Pierwszym jej mężem był Eryk Zwycięski. Z tego związku były dzieci Olaf Skotkonung i córka Holmfrida. Sygrida przyniosła do Szwecji chrześcijaństwo, tak jak jej matka Dobrawa do Polski. Po śmierci męża,  pod pozorem zalotów do wdowy chcieli wikingowie przejąć władzę. Zaprosiła zalotników na ucztę, a gdy po obfitym jedzeniu, napitku, wysłuchaniu śpiewających bardów posnęli, kazała zamknąć pomieszczenie i podpalić. Zalotnicy spłonęli, a jej syn mógł w przyszłości objąć tron. Dopóki nie dorósł, Sygrida właściwie rządziła w jego imieniu.

Jej drugie małżeństwo było z Duńczykiem Swenem Widłobrodym. Mieli czworo dzieci. Starszy syn Harald został królem Danii, a młodszy Kanut po podboju królem Anglii. Zanim to się jednak stało z Danii wygonił ją mąż. Może wiking miał dość żony  w umiejętnościach, chęciach rządzenia lepszej od niego?  Sygrida wyjechała do Wielkopolski, do Bolesława. Po śmierci ojca synowie zaprosili ją do siebie. Jak dobre musiała mieć kontakty z dorosłymi synami-wikingami, jak musieli cenić jej wiedzę, umiejętności rządzenia że poprosili matkę o powrót. Potem pojechała za Kanutem na wyspę.

Zanim to się zdarzyło był jeszcze wątek miłosny. Albo go nie było, a sprawa miała podtekst polityczny. Storrada chciała wyjść za mąż za Olafa Tryggvasona, władcę Norwegii. Podobno miał odrzucić jej propozycję. Jak było? Kto to wie. Może syn Tryggwy, wielki wojownik, rozbójnik i rabuś wydawał jej się godnym na męża. A może tylko te cechy tak ją zauroczyły. Olaf Tryggvason zginął w 1 000 roku w bitwie morskiej pod Svolden.

Kanut po podboju Anglii okazał się okrutnikiem. Jednak później nastąpiła ogromna zmiana w jego zachowaniu. Czy był to wpływ Świętosławy? Możliwe, a wdzięczni za dobre rządzenie poddani dodali do imienia Kanuta Wielki.

Nie podawałam dat. Czas jest wiadomy. Związany z pierwszymi historycznymi władcami Polski. Szuka się bohaterów, wzorów, wielkości. One są w naszej historii. Czy Sygryda Storrada postać historyczna, nie jest ciekawszą od Wandy, która jest tylko mitem? Warto wspomnieć, że dziad Świętosławy był królem Czech i nazywano go Bolesławem I Srogim. Jakim musiał być okrutnikiem, gdy zasłużył sobie na dodatek Srogi w tych czasach nie znających pojęcia litość!

Dodaj komentarz