Stosunki na miarę interesów

Rząd p. premier Hanny Suchockiej dostał votum nieufności, czyli nie otrzymał votum zaufania. Dzięki temu mógł przez jakiś czas działać poza kontrolą Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. A skoro mógł to działał i umówił się, że:

Art. 1: Rzeczpospolita Polska i Stolica Apostolska potwierdzają, że Państwo i Kościół katolicki są — każde w swej dziedzinie — niezależne i autonomiczne oraz zobowiązują się do pełnego poszanowania tej zasady we wzajemnych stosunkach i we współdziałaniu dla rozwoju człowieka i dobra wspólnego.

oraz

Art. 2: W celu utrzymania i umacniania więzi pomiędzy Układającymi się Stronami oraz w celu wypełniania powierzonej każdemu z nich misji, Nuncjusz Apostolski rezyduje, jak dotychczas, w stolicy Polski, a polski Ambasador nadzwyczajny i pełnomocny przy Stolicy Apostolskiej w Rzymie.

Jak nietrudno się domyślić owym polskim Ambasadorem nadzwyczajny i pełnomocnym przy Stolicy Apostolskiej w Rzymie została p. Hanna Suchocka i funkcję tę pełni nieprzerwanie od 11 lat.

15 kwietnia 2008 roku minister spraw zagranicznych (w innym rządzie z ramienia innej partii pełniący funkcję ministra obrony) wydał zarządzenie nr 5 w sprawie likwidacji i zmian organizacyjnych niektórych placówek zagranicznych. W oparciu o nie zlikwidowano ambasady RP w Jemenie, Kambodży, Kongu, Kostaryce, Laosie, Mongolii, Panamie, Senegalu, Tanzanii, Urugwaju oraz Zimbabwe. Jako główny powód likwidowania placówek podawano względy ekonomiczne.

Bez mała cztery lata później Armand Kamil Ryfiński złożył w Sejmie interpelację nr 2267 skierowaną do ministra spraw zagranicznych w której pytał między innymi: Czy ze względów ekonomicznych nie należy zlikwidować Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej, mieszczącej się przy ulicy Via dei Delfini, skoro w odległości 4,3 km, przy ulicy Via Pietro Paolo Rubeus, znajduje się Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Włoskiej? A także Jakie są koszty utrzymania Ambasady RP przy Stolicy Apostolskiej, a jakie realizuje się przychody (proszę o przedstawienie szczegółowego budżetu za np. ostatnie kilka lat)?

Na interpelację p. poseł otrzymał z ministerstwa spraw zagranicznych następującą odpowiedź: MSZ prowadzi od kilku lat działania mające na celu modernizację polskiej dyplomacji. Oznacza to także działania mające na celu likwidację niektórych placówek dyplomatycznych. (…) Należy jednak podkreślić [co niniejszym czynię], że na tworzonej mapie interesów Polski są pewne punkty stałe, tzn. grupa państw, wobec których polskie interesy mają charakter ponadczasowy. W tych krajach nie planujemy likwidacji ambasad. Do ww. grupy zalicza się także Stolicę Apostolską.

W tym kontekście należy podkreślić [co niniejszym czynię], że ambasady przy Stolicy Apostolskiej i w Republice Włoskiej posiadają wszystkie najważniejsze państwa, w tym (…) [lista najważniejszych państw do wglądu w ministerstwie spraw zagranicznych]. W tym kontekście należy dodatkowo nadmienić, że wszystkie najważniejsze państwa posiadają sprawnie działającą kolej, sieć dróg, elektrownie atomowe, rozwinięte instytuty badawcze i naukowe oraz laboratoria. Co posiada Polska poza ambasadą w  Stolicy Apostolskiej? Przeświadczenie, że od czegoś trzeba zacząć upodabnianie się do najważniejszych państw?

W 2011 r. wydatki Ambasady RP przy Stolicy Apostolskiej wyniosły 651 385,36 euro, dochody budżetowe – 1785,20 euro, zatrudnienie – 4 etaty krajowe kierowane z Polski, 1 etat krajowy niekierowany.

Dodaj komentarz