Puszcza

Po dawnych puszczach, borach została już tylko jedna prawdziwa. A i to człowiek w swojej bezmyślności chce ją zniszczyć. Puszcza Białowieska. Tu o niej dobry film dokumentalny: „Rok w puszczy”. Była w moich planach do zwiedzania, ale życie czasami zmusza do korygowania planów. Puszczy już nie zobaczę, ale czas spędzany w lesie to czysty zysk dla ciała, umysłu i ducha.

Po dawnych puszczach zostały nazwy: Kampinoska, pow. 670 km2, w tym lasy 270 km2. Puszcza Knyszyńska pow. 1070 km2. Druga pod względem powierzchni.  Najstarsze ślady bytowania człowieka mają 10.000 lat. Tu na łowy wyprawiali się Jagiellonowie. A także do puszczy Augustowskiej — 160 000 ha, w tym w Polsce ok. 120.000 ha.
Puszcza Niepołomicka nie jest już jednym kompleksem, a składa się z kilku oddzielnych kompleksów, które kiedyś stanowiły całość. Od XIII w do XVIII wieku władcy polscy urządzali tu polowania.

Rozmieszczenie głównych kompleksów leśnych w Polsce. Bory Dolnośląskie, Bory Tucholskie, Bory Stobrawskie, Puszcza Goleniowska, Puszcza Notecka, Puszcza Bydgoska, Puszcza Rzepińska, Puszcza Piska, Puszcza Augustowska, Puszcza Knyszyńska, Puszcza Białowieska, Puszcza Kampinoska, Puszcza Kozienicka, Puszcza Świętokrzyska, Puszcza Sandomierska, Puszcza Solska.

Poz.4 – Puszcza Goleniowska to dawne bory bukowe. Były już plany by w jej środku pobudować nową siedzibę (z hotelem) dla zarządców Lasów Państwowych. Ale aktywność społeczna spowodowała, że z planów zrezygnowano.
Polska1
http://www.metla.fi/metinfo/sustainability/img/SF-figure-forest-area.png

 
 
 
Puszcza — dziewiczy las o dużej powierzchni, niezmieniony działalnością człowieka”. Jednak to krótkie, proste określenie jest zbyt trudne do zrozumienia przez niektórych? pozory, bo tak naprawdę to chodziło o kasę. O pieniądze jakie zostaną uzyskane tu i teraz z wyrębu starodrzewu. Kornik atakuje sosny, ale pod wyręb szły wszystkie gatunki drzew.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Warto pamiętać, że

Wpływ lasu na tereny sąsiednie i na samopoczucie ludzi

Rola lasu w kształtowaniu klimatu lokalnego terenów otaczających jest znacznie mniejsza niż rola lasu w kształtowaniu bilansu wodnego danego terenu. Las reguluje stosunki wodne, korzystnie wpływa na zasoby wód podziemnych, zmniejsza spływ powierzchniowy w czasie ulewnych opadów, przez co przyczynia się do obniżenia ryzyka wystąpienia powodzi na danym terenie.

  

Dodaj komentarz


komentarze 3