Podatek.

1. Społeczeństwo tworzy pewną organizację.
2. Utrzymanie organizacji kosztuje.
3. W celu pokrycia kosztów członkowie organizacji godzą się na podatki.
4. Innymi słowy członkowie organizacji w celu korzystania z dobrodziejstw organizacji zbierają środki w celu trwania i rozwijania się organizacji jaką tworzą.
5. Wysokość podatku ustalana jest według potrzeb organizacji.
6. Potrzeby organizacji wynikają z celów jakie przed sobą stawia organizacja.
7. Zdefiniowanie celów organizacji definiuje ich potrzeby, a co z a tym idzie definiuje również koszty i wynikającą z nich wysokość podatku.

CEL

Po co tworzy się organizację?

Po to by trwała czy by się rozwijała? Czy po to by chronić jej członków, czy po to by zarabiać na jej tworzeniu? Czy jest możliwe wyważenie tych dwóch kierunków, tego oddolnego zapewniającego bezpieczeństwo członkom tworzącym organizację i tego odgórnego dążącego do rozszerzania celów aby móc zwiększać podatki.

Gdy celem organizacji jest tylko zarabianie, to mamy przykład organizacji czysto konsumpcyjnej, dla której kategorią nadrzędną jest ZYSK finansowy, zysk nawet za cenę dezintegracji organizacji czy społeczeństwa ją tworzącego.

Gdy celem jest jedynie bezpieczeństwo członków organizacji, to obliczenie kosztów i wymiar podatków jest prosty, wynika wprost z podziały kosztów przez liczbę członków organizacji. Gdy jednak pojawia się aspekt zarobkowania na organizacji, to tworzą się grupy w organizacji, ci którzy decydują i ci, za których decydują inni. Innymi słowy mogą nastąpić zmiany w obrębie celów organizacji.

Zmiana celu organizacji determinuje zmianę kosztów i podatków oraz może powodować zróżnicowanie kosztów jednostkowych i jednostkowych zysków. Z homogenicznego społeczeństwa tworzy struktury nie tylko zarządu organizacją ale i struktury podziału społeczeństwa.

Jeszcze innymi słowy organizacja trwając i rozwijając się zmienia cele, koszty, podatki i, co najważniejsze, ZMIENIA SAMO SPOŁECZEŃSTWO, które ją pierwotnie tworzyło.

Pytania:
Czy zakładając organizację społeczeństwo określiło kierunek zmian w jakim chce dążyć?
Czy rozdźwięk pomiędzy kierunkiem rozwoju organizacji społecznej a indywidualnymi aspiracjami jej członków ma pozytywny wpływ na organizację?
Czy podatek jest dobrowolną w określonej wysokości daniną członka organizacji, czy raczej niezbędnym warunkiem trwania organizacji w danym kształcie i funkcji?
Czy zmiana celu organizacji zwalnia członków organizacji z podatków na rzecz organizacji?
Czy podatek wynika z wolności czy raczej wręcz przeciwnie?
Czy społeczeństwo widząc zmiany w celach organizacji nie powinno mieć prawa do zatrzymania tych zmian np. poprzez niepłacenie podatków lub zmianę organizacji?

Drogi czytelniku , który dotrwałeś aż dotąd, jeśli masz kłopot z odpowiedziami na te pytania to wstaw sobie w miejsce słowa „organizacja” słowo „państwo” lub słowo „mafia”

Może to ci ułatwi odpowiedź.

Myślę sobie, że w organizacji takiej  czy innej, w określonej formie i o określonych celach, zaczyna się proces destrukcji właśnie w chwili gdy społeczeństwo ją tworzące przestaje wiedzieć sens w płaceniu takich czy innych podatków na jej rzecz i że sama kategoria zysku nie jest w stanie wypełnić przestrzeni społecznej na tyle szczelnie, by to społeczeństwo się nie rozleciało.

 

06.08.2017
villk

 

W kontekście: KERM przyjął rekomendację przekazania 75% środków OFE na prywatne oszczędności emerytalne Polaków
oraz
Morawiecki oszalał! Chce wprowadzić podatek 75% za wypłatę odkładanych przez Polaków pieniędzy

Dodaj komentarz