OFE czy nie OFE oto jest pytanie

Ponieważ w dyskusji pod poprzednim wpisem dotyczącym systemu emerytalnego powiało populizmem pozwolę sobie postawić proste pytania i zwrócić się do wszystkich, którzy cieszą się z nacjonalizacji oszczędności, by na nie odpowiedzieli. Pytania brzmią następująco:

Jeśli OFE są głównie odpowiedzialne za dług publiczny, to dlaczego deficyt budżetowy rośnie? W roku 2011 składka przekazywana do OFE zmalała o połowę. Dlaczego w zbliżonych proporcjach nie zmalał deficyt budżetowy? Dlaczego nie tylko nie zmalał, ale rośnie w zastraszającym tempie?

Dla przypomnienia deficyt budżetowy w poszczególnych latach kształtował się następująco:

2010 rok – 44,6 miliarda złotych

2011 rok – 25,1 miliarda złotych – od stycznia obowiązuje wyższy VAT, od maja do OFE trafia nie 7,3% lecz 2,3%

2012 rok – 34,4 miliarda złotych – druga reforma emerytalna – podniesiono wiek emerytalny

2013 rok – 42,5 miliarda złotych

2014 rok – 47,7 miliarda złotych – uchwalona przez sejm wysokość deficytu; uwzględniono już w nim skok na kasę OFE.

Na marginesie. Jak kompletnie oderwany od rzeczywistości jest rząd świadczy „Wieloletni plan finansowy państwa 2011–2014” (Monitor Polski Nr 29, Poz. 324), który jest załącznikiem do uchwały nr 36 Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2011 r. (poz. 324). Można w nim wyczytać, że deficyt budżetowy w roku 2011 wyniesie 40,2 miliarda złotych (wyniósł mniej), w roku 2012 – 37,0 miliardów złotych (również wyniósł mniej) w 2013 – 30 miliardów złotych (wyniósł o ponad jedną trzecią więcej) i w  2014 roku — uwaga — 28 miliardów złotych (sic!). To rzetelna analiza czy projekcja pobożnych życzeń i oczekiwań pryncypała, z rzeczywistością nie mająca nic wspólnego? Wartość przedłożeń rządowych, od których zależą przecież także budżety wojewódzkie i gminne, jest jak widać żadna.

Ponówmy więc pytanie: Dlaczego im mniejsza jest składka trafiająca do OFE tym większy jest deficyt, choć — jeśli wierzyć zapewnieniom rządu, rządowych ekonomistów i p. prof. Leokadii Oręziak — powinno być odwrotnie?

Dodaj komentarz