Mit Pandory

Ludzie dosyć dawno temu zauważyli, że wszystko najpierw  rodzi się, a potem umiera. Z tego powodu uznali, że także zło miało swój początek. Wcześniej zła nie było. Czyli: Co było zanim powstało zło?

Tak powstała idea Edenu, Raju, Krainy Wiecznych Łowów…

Ludzie wyobrażali sobie jak mógłby wyglądać Świat pozbawiony zła. Najprawdopodobniej te właśnie wyobrażenia naprowadziły ich na myśl, że przyczyną powstania zła była ciekawość. Świat idealny wydawał się po prostu nudny.

Mit o Grzechu Pierworodnym jest pochodzenia azjatyckiego. Odczytano go z sumeryjskich glinianych tabliczek znalezionych w Mezopotamii, czyli w Iraku. Europejskim mitem opisującym powstawanie zła jest Mit Pandory. Według Mitu Pandory Bogowie stworzyli Świat Idealny, a całe zło zamknęli w jednej puszce. Pandora wiedziała, że tej puszki nie należy otwierać. Mimo to otworzyła ją. Zwyciężyła ciekawość. Stąd wywodzi się powiedzenie: „Otworzyć Puszkę Pandory”. (Nie, „puszkę z pandorą”, jakby chcieli niektórzy).

Jest pewna zasadnicza różnica miedzy tymi dwoma mitami:
Według Mitu Pandory, ona i tylko ona, Pandora ponosi odpowiedzialność za to, że na Świecie istnieje zło. Wszyscy ludzie cierpią z tego powodu, ale nikt poza nią nie ponosi za to żadnej winy. Czyn Pandory jest nieodwracalny. Nie można go wymazać ani odkupić. Nie jest potrzebny żaden zbawiciel, ani nie jest możliwe żadne zbawienie od grzechu Pandory. Taka jest europejska wersja mitu o pochodzeniu zła.

Według Biblijnego Mitu o Grzechu Pierworodnym, również spowodowanym przez ciekawość, wina spada na wszystkich potomków Adama i Ewy. Konsekwencje tej, z pozoru drobnej, różnicy mają ogromne znaczenie. Odpowiedzialność za grzechy przodków ciąży na europejskiej kulturze. Obwiniamy młodych Ukraińców za Wołyń. Obwiniamy młodych Niemców za nazizm. Obwiniamy młodych Żydów za UB. Domagamy się przepraszania za zbrodnie dziadków, pradziadków i prapradziadków. Wykłócamy się, że nasi przodkowie byli święci, albo przynajmniej mniejsze popełniali zbrodnie. Uważamy, że odpowiedzialność ciąży na potomnych podobnie jak odpowiedzialność za zerwanie rajskiego jabłka przez Ewę ciąży na nas wszystkich.

Gdyby Cywilizacja Europejska nie odeszła w pewnym momencie od Mitu Pandory, Świat byłby zupełnie inny. Zbawiciel byłby niepotrzebny. Ponieważ byłby całkowicie bezużyteczny. Czy potraficie to sobie wyobrazić?

Przeczytaj: >>> Co to jest sumienie?

Adam Jezierski

Dodaj komentarz