Kwantowa Teoria Grawitacji

Ogólne zasady kwantowej teorii grawitacji. (KTG)

Teoria kwantowa jest indeterministycznym modelem ewolucji Wszechświata. Obiektami którymi zajmuje się KTG są zdarzenia i stany.  Każde zdarzenie przenosi Wszechświat ze stanu wcześniejszego do stanu późniejszego. Zdarzenia dzielimy według możliwości ich wystąpienia. Każdemu zdarzeniu przypisujemy prawdopodobieństwo wystąpienia od 0 do 1. Zdarzenia pewne, czyli zdarzenia z przypisanym prawdopodobieństwem 1 posiadają cechę nazywaną koniecznością.

Stany następują po sobie kolejno. Jeden po drugim. Przejście od jednego stanu do stanu następnego nazywamy upływem czasu. Upływ czasu jest nieciągły. Istnieje interwał czasowy o długości minimalnej. (Czas jest skwantowany). Stan, który obserwujemy (w czasie teraźniejszym) jest skutkiem ciągu przeszłych zdarzeń. Zdecydowana większość przeszłych zdarzeń miała prawdopodobieństwo różne od 1. Tzn. ich wystąpienie nie było pewne Stan obserwowany obecnie mógł zostać osiągnięty w różny sposób. Stany (kwantowe) poprzedzające stan obecny nie posiadają cechy konieczności.
Kwantowa teoria grawitacji nie daje jednoznacznej odpowiedzi na pytanie: Co było wcześniej?

Nie odpowiada także na pytanie: Co było na początku? Teorie kwantowe podają jedynie prawdopodobieństwo przeszłych stanów. Informacje dotyczące przeszłości, które uległy zatarciu, są niemożliwe do odzyskania. Kwantowa Teoria Grawitacji mówi jakie były możliwe „pierwsze przyczyny” i podaje rozkład prawdopodobieństwa ich wystąpienia!!!

W niezdeterminowanym świecie kwantów „nie ma” pierwszej przyczyny Arystotelesa.

Mogą być możliwe różne „pierwsze przyczyny” i nie istnieje możliwość weryfikacji, która hipotetyczna „pierwsza przyczyna” kiedyś realnie wystąpiła. Rzeczywistość jest jedynie częściowo poznawalna i pełna historia Wszechświata należy do tej części rzeczywistości, której nigdy nie poznamy. Wszystko wskazuje na to, że Kwantowa Teoria Grawitacji lepiej opisuje ewolucję Wszechświata niż Mechanika Newtona i Ogólna Teoria Względności.

.

Przeczytaj: >>> Fizyka wielkich kwantów

Adam Jezierski

Dodaj komentarz


komentarze 2