Józef W.

Ci, którzy nie są zbyt entuzjastycznie nastawieni do dobrych zmian zastanawiają się co będzie dalej. Zupełnie niepotrzebnie. Bo wszystko to, co będzie już było. W roku 1984. Na przykład z opublikowanego artykułu wynikało, że…

rozkaz dzienny Wielkiego Brata wynosił pod niebiosa działalność organizacji znanej pod skrótem ZPF, która zajmowała się zaopatrywaniem marynarzy z pływających fortec w papierosy i inne niezbędne artykuły. Niejaki towarzysz Withers, ważny członek Wewnętrznej Partii, został wyróżniony imienną pochwałą i odznaczony orderem Najwyższej Zasługi drugiej klasy.

Trzy miesiące później rozwiązano ZPF bez podania przyczyny. Zgadywano, że Withers i jego współpracownicy znaleźli się w niełasce, choć ani prasa, ani teleekrany nie podały na ten temat żadnych wiadomości. […] Normalnie ludzie, którzy ściągnęli na siebie niezadowolenie Partii, po prostu znikali i nikt o nich więcej nie słyszał. Nie wiadomo, co się z nimi działo.

Nieznane były przyczyny nagłej niełaski Withersa. Może chodziło o korupcję lub nieudolność. Może Wielki Brat chciał się pozbyć zbyt popularnego podwładnego. Może Withersa albo kogoś z jego najbliższego otoczenia podejrzewano o rewizjonizm. A może – co było najbardziej prawdopodobne – podpadł po prostu dlatego, że czystki i ewaporacje okazały się niezbędnym składnikiem mechanizmu sprawowania władzy.

Zmiany wtedy zachodziły równie szybko i były równie dobre. Jednego dnia ogłoszono, że przydział czekolady będzie zmniejszony z trzydziestu do dwudziestu gramów tygodniowo. A już następnego dnia dziękowano Wielkiemu Bratu za zwiększenie przydziału czekolady do dwudziestu gramów tygodniowo.

Spodziewam się solidnych danych, mocnego wzrostu nieco powyżej 3,5% z tendencją lekko rosnącązapewniał Mat. Morawiecki w styczniu.

Dziś rano […] odbyły się spontaniczne masowe manifestacje; ludzie wylegli z biur, z fabryk, defilowali ulicami, niosąc transparenty i wznosząc okrzyki na cześć Wielkiego Brata, aby wyrazić mu wdzięczność za nowe, szczęśliwe życie, jakie wiodą pod jego światłym kierownictwem. A oto niektóre z uzyskanych danych.

Wzrost PKB na poziomie 2,5 proc. w trzecim kwartale 2016 r. to część ogólnoeuropejskiego trendu wyjaśnił Mat. Morawiecki w listopadzie. W IV kwartale 2016 r. tempo wzrostu PKB powinno nieco przyspieszyćzapewnił.

Przyszłość rysuje się więc w różowych barwach.


Wszystkie cytaty pochodzą z 19 tomu Kolekcji Gazety Wyborczej w przekładzie Tomasza Mirkowicza.

Dodaj komentarz