Istota Kłamstwa.

Istotą kłamstwa jest odwrócenie znaczeń lub funkcji. Na przykład nazywanie czarnego białym, zimnego gorącym lub nazywanie wojny walką o pokój.  Takim szczytem w tej drabinie jest nazywanie prawdy kłamstwem (tu piękny przykład gazety radzieckiej o tym tytule jest bardzo znamienny).

Odwracać można nie tylko znacznie i funkcje  (np.  takie słowa jak „prawo” i „sprawiedliwość”) ale i role gdy głosicieli prawdy stawia się jako przykład kłamców, a kłamca stara się przedstawić siebie  jako jedynego obrońcę prawdy.

Takie skojarzenia przyszły mi do głowy po przeczytaniu tez wypowiedzi prof. Andrzeja Zybertowicza na temat KOD – jako elementu wojny hybrydowej Rosji w Polsce. Moje doświadczenie życiowe każe mi pamiętać o tym, że gdy na ulicy kieszonkowiec kradnie mi zegarek, to najgłośniej „łapać złodzieja” krzyczy właśnie wspólnik złodzieja. Tak więc po wypowiedzi doradcy Prezydenta RP muszę bardzo poważnie się zastanowić nad prawdziwą rolą i funkcja partii o nazwie PRAWO i SPRAWIEDLIWOŚĆ.

Czyżby moje domniemania na temat roli populistycznej prawicy europejskiej (w tym polskiej) w konflikcie jaki toczy Rosja ze  Stanami na arenie europejskiej były aż tak prawdziwe? Prawica jako narzędzie Rosji do rozwalnia Unii Europejskiej  i NATO..? Jeśli pamiętać o istocie kłamstwa i odwróceniu znaczeń… to wygląda to bardzo poważnie.

I w takim razie to nie KOD jest tym złym, tylko raczej całkiem odwrotnie, Panie Profesorze, albowiem to nie KOD rozwala Unie Europejską.

Powtórzę jeszcze raz,  moje doświadczenie życiowe każe mi pamiętać o tym, że najgłośniej „łapać złodzieja” krzyczy właśnie złodziej. Najciekawszym pytaniem, mocno akademickim, bowiem odpowiedzi nigdy nie poznamy, jest pytanie na ile to prawicowe sowieckie narzędzie jest ślepe.

 

01.03.2016
villk

 

W nawiązaniu do Doradca Dudy: Zastanawiam się, czy ostatnie marsze KOD nie są elementem wojny hybrydowej Rosji: „- Obserwując ostatnie manifestacje KOD, zastanawiałem się, czy nie jest to kolejne posunięcie w ramach wojny hybrydowej Rosji. KOD demonstruje w obronie donosiciela, płatnego kapusia, który niszczył ludzi – powiedział w programie „Jeden na jeden” w TVN24 doradca Andrzeja Dudy prof. Andrzej Zybertowicz.”

Dodaj komentarz


komentarze 2

  1. Pozwolę sobie zacytować jeszcze jeden fragment przemyśleń p. profesora, z których wynika, że na odnowach zna się jak nikt:

    PZPR nie jest organizacją z natury niereformowalną – jak chcą niektórzy. Jest jednak organizacją bardzo oporną wobec istotnych reform, zawsze bardziej skłonną do zmiany dekoracji, niż treści. Nie wygramy jednak kampanii reform w kraju bez odnowy partii, bez zmiany układu sił wewnątrz tej organizacji. Tym razem nie uda się przywrócić nawet na krótko autorytetu partii za pomocą słów. Bariera społecznej wiarygodności władzy została wysoko podniesiona. Mamy też do czynienia z nową jakością – masy uzyskały swoją organizację. Nie pozwolą narzucić sobie bezkarnie polityki sprzecznej z ich odczuciami. Nie wolno jednak pokładać w nowych niezależnych związkach zawodowych zbyt wiele nadziei. Związki zawodowe, jako organizacja nastawiona ze swej natury do pilnowania interesów pracowniczych bardziej nadają się do korygowania złych rozwiązań, niż do wypracowywania programów. Krajowi i klasie robotniczej potrzebna jest partia robotnicza. (…) Dziś najkrótsza ku temu droga, to odnowa PZPR.

    I wreszcie, wbrew wysiłkom esbeków i t.w. udało się odnowić PZPR tak dalece, że nawet nazwa została zmieniona. Zamiast Polska i Socjalistyczna jest Prawo i Sprawiedliwość.