Familiologia psychopoatologii

Obecnie rodzina przeżywa kryzys, choć często nie zdaje sobie z tego sprawy. Problem spostrzegł, zdiagnozował i omówił mini ster zarówno edukacji jak i nauki Przemysław Czarnek. Kryzys wynika jak zwykle z jakiegoś niezrozumienia albo odejścia od prawdy o rodzinie. To odejście od prawdy o rodzinie obserwujemy na różnych płaszczyznach – prawniczej, aksjologicznej, systemowej powiedział podczas wystąpienia na KUL-u. i dodał, że jak słyszą, to mówią. Jak słyszymy o rozmaitych akcjach i działaniach kościołów w Austrii czy w Niemczach, o czymś, co już samo w sobie jest skandalem – błogosławieństwo grzechu cudzołóstwa – to mówimy również o kryzysie rodziny w wymiarze kościelnym. I dlatego należy powołać do życia nową dziedzinę nauki. Pogłębione studia wykształcą specjalistów i z kryzysem będzie wreszcie miał kto walczyć.

Powstanie nowej dziedziny nauki — familiologii mini ster zapowiedział już pod koniec stycznia. Rzeczniczka ministerstwa na początku lutego mówiła, że rodzina jako przedmiot troski naszego państwa potrzebuje pogłębionej interdyscyplinarnej wiedzy na jej temat. Powołanie nowej dyscypliny naukowej będzie mogło w pozytywny sposób przełożyć się na inne dziedziny naszego życia, w tym kwestie społeczne, gospodarcze, religijne i polityczne. Któż, ach któż wiedział, że 24 września 2008 roku powołano do życia Polskie Stowarzyszenie Familiologiczne, które w 2012 liczyło 94 członków zwyczajnych i dwóch wspierających, a w 2017 – 105 członków zwyczajnych? Stowarzyszenie postawiło sobie ambitne cele:

* podejmowanie działań zmierzających do rozwoju, promocji i propagowania nauk o rodzinie,
* podejmowanie działań zmierzających do promocji rodziny,
* uczestnictwo w kształtowaniu polityki prorodzinnej we współpracy z polskim parlamentem, instytucjami rządowymi, samorządowymi, pozarządowymi i kościelnymi, jak również uczestnictwo na prawach strony we wszelkich postępowaniach administracyjnych we wszystkich instancjach.

Któż ach któż mógł spodziewać się, że mimo trzynastoletnich wysiłków Stowarzyszenia rodzina pogrążać się będzie w coraz większym kryzysie? Dlatego ministrowi nie pozostało nic innego jak obok biblistyki powołać także familiologię. My tego bardzo potrzebujemy z uwagi na kryzys rodziny i ataki ze strony rozmaitych ideologii, które z rzeczywistością i z prawdą nie mają nic albo niewiele wspólnego. Musimy bronić rodziny naukami o rodzinie jako odrębną dziedziną naukową i to dzisiaj zapowiadamy w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, do tego się przygotowujemy i w przyszłym roku będziemy chcieli to zrealizować.

Uniwersytet Szczeciński nie czekał na Czarnka i juz w roku akademickim 2020-2021 ogłosił nabór na I i II stopień familiologii. Z opisu I stopnia wynika, że

Dziś bardziej niż kiedykolwiek potrzeba „specjalistów od rodziny”, zwłaszcza takich, którzy potrafią pomóc drugiemu człowiekowi w trudnych sytuacjach życiowych i rodzinnych. Familiologia jako kierunek unikatowy w skali kraju, jest odpowiedni dla tych, którzy chcą pomagać rodzinie i wiedzieć, jak samemu dobrze w niej żyć. To studia, które pomogą odkryć wartość rodziny i widzieć ją w świetle wartości chrześcijańskich.

Po ukończeniu I stopnia warto ukończyć II, ponieważ

Studia na kierunku familiologia rozwijają wiedzę interdyscyplinarną obejmującą zagadnienia małżeństwa i rodziny, stanowiąc uzupełnienie, kontynuację i rozwinięcie studiów pierwszego stopnia. Umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie poradnictwa psychospołecznego i małżeńsko-rodzinnego oraz rozwiązywanie konfliktów w formie sformalizowanych prawnie mediacji.

II stopień pozwala nie tylko osiągnąć wyższy stopień wtajemniczenia ale także posługiwać się biegle familiarnym językiem. Student familiologii drugiego stopnia

będzie dysponował wiedzą z zakresu rozwoju psychospołecznego i psychopoatologii życia społecznego oraz umiejętności umożliwiającymi diagnozę, wsparcie oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów

Gdy pojawią się specjaliści „dysponujący wiedzą z zakresu rozwoju psychopoatologii oraz umiejętności umożliwiającymi diagnozę” nawet prezes założy rodzinę i skończy się kryzys.

Dodaj komentarz