Demokratura

Co to jest demokratura?

Demokratura to jest władza Jarosława Kaczyńskiego. Suwerena zamieszkałego wraz z kotem w Warszawie ul. Mickiewicza 49. Kaczyński mianował siebie naczelnikiem i suwerenem. Dyktuje swoje rozporządzenia i ustawy  Sejmowi, Senatowi, Prezydentowi i każdemu kogo uda się zastraszyć lub przekupić. Demokratura Kaczyńskiego nie jest jedyną demokraturą na świecie. Przed Kaczyńskim był Orban. Po nim jest Erdogan. Wielu spodziewa się, że demokraturę Trump będzie próbował zaprowadzić w USA.

Demokratura to nowy ustrój polityczny powstający w efekcie degeneracji demokracji zachodniego rodzaju (demokracji wzorowanej na demokracji amerykańskiej).

Każdy system, w tym każdy system polityczno społeczny z czasem ulega dezorganizacji i degeneracji. Drobne błędy kumulują się. Współczesny upadek demokracji jest powtórzeniem procesu, który znamy z historii.

Najlepiej zbadany i najlepiej opisany jest proces przekształcania się Republiki w Cesarstwo, który nastąpił w Starożytnym Rzymie. Rzymianie byli bardzo dumni z tego, że kiedyś obalili władzę dynastów i wprowadzili republikańskie porządki wzorowane na Demokracji Ateńskiej. Podczas przekształcania Republiki w nowy rodzaj jedynowładztwa zachowano republikańskie formy, republikańskie instytucje i republikańskie nazewnictwo. Jedynie treść uległa radykalnym zmianom. Wprowadzono nowe stanowisko: pierwszego obywatela, równiejszego wśród równych, początkowo zwanego princepsem, a później od imienia tego, kto jako pierwszy je sprawował cezarem (cesarzem).

Demokratura podąża tą samą drogą. Nowe stanowisko nazwano w Polsce „naczelnikiem”. W innych krajach używa się nazw pochodzących ze starego ustroju. Orban jest premierem. Erdogan jest prezydentem. Terminologia ma istotne znaczenie i nazwa kierującego demokraturą z pewnością zostanie zmieniona i ujednolicona.

Demokraturą kieruje demokreatura.

Słowa cesarz i król pochodzą od imion tych którzy jako pierwsi zostali cesarzem i królem. (Juliusza Cezara i Karola Wielkiego). Może odpowiednimi słowami na określenie demokreatury są słowa „herszt” albo „prowodyr”.

Ciekawe, że: Pierwsze demokratury powstały na terenach post sowieckich. Sekretarze KPZR w dawnych republikach mianowali siebie prezydentami i sprawują władzę dożywotnio i dziedzicznie. Rosja Putina także jest demokraturą. Geneza demokratury na terenach postsowieckich jest nieco inna. To nie rozczarowanie i degeneracja liberalnej demokracji tylko odwołanie do carskiej tradycji. Białoruski dyktator Łukaszenka może być dowodem, że demokratura jest w stanie zyskać trwałe poparcie społeczne.

PS. Naczelnik w tłumaczeniu na język niemiecki to Gauleiter.

Przeczytaj również: >>> Schyłek demokracji.

Dodaj komentarz