Choćby mnie zabił Wszechmocny – ufam

Jeśli na czas zostaną złożone odpowiednie dokumenty, to za pięć lat religia może być jednym z przedmiotów do wyboru na maturzepowiedział w Radiu Szczecin biskup Marek Mendyk, przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. W wywiadzie tłumaczył, że uczeń chcąc wybrać ten przedmiot musi przejść cały cykl edukacyjny: Od 2017 r. to będą cztery lata, bo podejrzewamy, że tyle będzie trwało liceum. Więc jak Pan Bóg pozwoli to w 2021 r. mogłaby już być matura z religii.

Bóg pozwolił i w 2021 roku wprowadzono do szkół maturę z religii. Udało się dotrzeć do zadań. Zestaw pierwszy wyglądał następująco:

1. Wykaż, że pierwsi ludzie w raju byli nieśmiertelni. Zapowiedź „niechaj teraz nie wyciągnie przypadkiem ręki, aby zerwać owoc także z drzewa życia, zjeść go i żyć na wieki” zinterpretuj jako potwierdzenie, że nawet jakby zjedli z drzewa życia, to żyli by tylko nieco wieczniej.

2. Udowodnij, że boże miłosierdzie i miłość do ludzi są nieskończone. Potop i zapowiadające go słowa „Zgładzę ludzi, których stworzyłem, z powierzchni ziemi: ludzi, bydło, zwierzęta pełzające i ptaki powietrzne, bo żal mi, że ich stworzyłem” zinterpretuj jako potwierdzenie.

3. Przykazanie „Nie zabijaj” jest uniwersalne i obowiązuje wszystkich. Słowa „Tej nocy przejdę przez Egipt, zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej od człowieka aż do bydła i odbędę sąd nad wszystkimi bogami Egiptu – Ja, Pan” zinterpretuj jako potwierdzenie, że generalnie nie wolno zabijać. Chyba, że w zbożnym celu.

4. Cudzołóstwo to grzech. Aby to wykazać posłuż się przypadkiem Era, brata Onana, syna Judy, który poniósł śmierć z rąk Pana. Nie sugeruj się tym, co Onanowi nakazał ojciec: „Wtedy Juda rzekł do Onana: Idź do żony twego brata i dopełnij z nią obowiązku szwagra, a tak sprawisz, że twój brat będzie miał potomstwo”. Nie bierz także pod uwagę, że wymigiwanie się od utrzymywania stosunków z cudzą żoną „Złe było w oczach Pana to, co on czynił, i dlatego także zesłał na niego śmierć”. Uzasadnij, dlaczego przykazanie „Ktokolwiek cudzołoży z żoną bliźniego, będzie ukarany śmiercią i cudzołożnik, i cudzołożnica” nie ma w tym przypadku zastosowania.

Zadanie nadobowiązkowe: Wykaż głęboki humanitaryzm przykazania „Nie pozwolisz żyć czarownicy” oraz uzasadnij w oparciu o słowa psalmu: „Szczęśliwy, kto schwyci i rozbije o skałę twoje dzieci”, że życie należy chronić od momentu poczęcia do naturalnego porodu.

Dodaj komentarz


komentarze 4

 1. Taak. Czas, obyczaje i prawa, warunki zewnętrzne i wewnętrzne, dostęp do żywności, zagrożenia epidemiologiczne – to wszystko jest historią plemion opisanych w Starym Testamencie.

  Prawa, historie zostały zapisane, ale czy rzeczywiście wszystkie? Najpierw były przekazy ustne. Jak udowodniono na podstawie Iliady i Odysei Homera, zwyczajów Germanów, zwyczajów Celtów. Tam gdzie zmiany praw były ewolucyjne zapisano dawne prawa i wierzenia. Tam gdzie zmiany były siłowe i gwałtowne jak w Polsce, brakuje takich zapisów. Co jednak nie znaczy, że ich nie było.

  Przypomnę jeszcze o najstarszym kodeksie, o Kodeksie Hammurabiego z XVIII w. p.n.e.

  Intencją Hammurabiego jako prawodawcy było spisanie wszystkich panujących zwyczajów i praw oraz ustanowienie jednolitych norm ułatwiających rozwój społeczno-gospodarczy Mezopotamii oraz zacierających różnice pomiędzy południem a północą rozległego kraju (pomiędzy Sumerami i Akadami). W tym celu kazał wyryć obowiązujące w jego państwie prawa (prawdopodobnie w znacznej mierze stosowane przez Sumerów) na wysokiej ponad dwa metry steli.

  Wikipedia.

  Jeden z naszych największych władców – Kazimierz Wielki też kodyfikował prawa. Nie narzucał nowych, a stare prawa zwyczajowe najpierw wprowadzał (w piśmie) na terenach, gdzie obowiązywały. Tam gdzie były one podobne, zbieżne – stawały się prawem ujednoliconym na danym obszarze.

  Rządzący mogliby nauczyć się takiego zwyczaju od wielkiego króla nie wzrostem, ale unikaniem zatargów z sąsiadami, co przełożyło się na długoletni pokój i wzrost gospodarczy. Dodam, że Piastowie (nie tylko oni) sprowadzali osiedleńców na puste ziemie, których ludność wyginęła na skutek epidemii, wojen, porwanych w niewolę. Też ku uwadze rządzących.

  Zapisane starożytne prawa nijak nie przystają do naszej rzeczywistości. Ale zamysły by dawać broń automatyczną „żołnierzom PIS” daje porównanie do prawa Hammurabiego „oko za oko, ząb za ząb”. Tym, którzy przypiszą to tylko i wyłącznie Biblii, powiem, że student prawa musi znać prawo Rzymu. Z Babilonu przeszło do plemion hebrajskich, jako stojących na niższym poziomie rozwoju.

  „Bogowie wezwali mnie, abym w kraju zaprowadził sprawiedliwość, bym wytracił złych i nikczemnych, tak by silny nie mógł krzywdzić słabego”. Kodeks Hammurabiego, czyli oko za oko, ząb za ząb

  Jeśli uczniowie posiądą wiedzę niezafałszowaną dot. chociażby Starego Testamentu – to sama korzyść. Być może wielu zrozumie, że Biblia to zapis historyczny, w dodatku bardzo ciekawy i inspirujący, ale niekoniecznie „wytyczne” religijne.

  A Nowy Testament? Dostęp do wiedzy jest teraz szeroki. Przypomnę dawne zarządzenie Watykanu zabraniające indywidualnego czytania, tłumaczenia Biblii. Teraz też wskazywane są właściwe tłumaczenia, z których tylko powinno się korzystać. Jednak ciekawość jest drugą natura człowieka. I na to liczyłabym. „Jedynym rozsądnym sposobem wychowania jest oddziaływanie własnym dobrym przykładem, a jeśli nie można inaczej – odstraszającym przykładem” — Albert Einstein.  I tak uczenie religii może osiągnąć skutek odwrotny od zamierzonego. Jak na razie nie słychać o autorytetach wśród katechetów..

  „Istotne problemy naszego życia nie mogą być rozwiązywane na tym samym poziomie myślenia, na jakim byliśmy, kiedy je tworzyliśmy.” — Albert Einstein.

  1. Religia chrześcijańska uważana jest za fundament cywilizacji europejskiej. Przynajmniej tak twierdzą fanatycy. Zbiór barbarzyńskich prawd i bajań fundamentem? Chociażby odpowiedzialność zbiorowa. Można to uznać za zdobycz cywilizacyjną? „Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą”. Może zamiast sprawdzać narodowość, należałoby sprawdzać pochodzenia? Bo „Nie wejdzie syn nieprawego łoża do zgromadzenia Pana, nawet w dziesiątym pokoleniu nie wejdzie do zgromadzenia Pana.”

   W którym by nie otworzyć świętej księgi chrześcijan miejscu wieje grozą. „Zatrzymał się Mojżesz w bramie obozu i zawołał: Kto jest za Panem, do mnie! A wówczas przyłączyli się do niego wszyscy synowie Lewiego. I rzekł do nich: Tak mówi Pan, Bóg Izraela: Każdy z was niech przypasze miecz do boku. Przejdźcie tam i z powrotem od jednej bramy w obozie do drugiej i zabijajcie: kto swego brata, kto swego przyjaciela, kto swego krewnego.”

   1. Ówczesne prawa dotyczyły bardzo odległych czasów. Przypuszczam, że Mojżesz nie brał jeńców w niewolę, bo jak ten koczowniczy lud, z trudem zdobywający pożywienie wykarmiłby zniewolonych. Jak by strzegł przed możliwością ucieczki. To niższy stopień cywilizacji. I jako taki posiadał prawa odpowiednie do możliwości. Takie też posiadał regulacje religijne, które w ówczesnym czasie były także prawem.

    Kk nie sięga do Mojżesza jako wzorowego przywódcy, który wprowadza kult jednego boga i może być w tej sprawie traktowany jako bardzo odległy wzorzec. Nie, oni czas sprzed tysięcy lat i tamte regulacje chcą wprowadzić do teraźniejszości.

    Tak przy okazji polecam (moja karę z liceum, ale zapamiętaną do dziś): https://www.marxists.org/polski/marks-engels/1884/pochodzenie/ czyli

    Fryderyk Engels -Pochodzenie rodziny, własności prywatnej i państwa

    W związku z badaniami Lewisa H. Morgana