„Bohater naszych czasów”

Uważam, że i tytuł książki Lermontowa i treść pasują do zdarzeń związanych z prawem stosowanym w Polsce i są jak najbardziej odpowiednie. Czy pamiętacie Krzysztofa Olkowicza, który wpłacił karę za złodzieja batonika wartości 0,99 zł? Nie można nie przypomnieć, że wpłacił za oskarżonego i skazanego 40 zł zasądzonej przez Sąd RP kary.

Nie można nie przypomnieć, że po tej wpłacie anonimowym donosem zostali powiadomieni przełożeni o złamaniu przez niego prawa. Donos – chluba po 1989 r. Są oficjalne donosy partyjne i nieoficjalne pomniejszych donosicieli.

K. Olkowicz odszedł ze służby i został zastępcą Rzecznika Praw Obywatelskich. Artykuł w Wirtualnej opisuje jak wygląda problem skazywania osób niesprawnych umysłowo, posiadających nawet ogromne ograniczenia. I jak traktują ich sądy, policjanci, służby więzienne. Jako były ławnik w kryminalnym (lata 1980/90), powiem, że takie zachowania sędziów wcale mnie nie zdziwiły Miałam wtedy możliwość obserwować pracę dwóch sędzin. Jedna zasługiwała na tę nominację. Druga nigdy sędzią nie powinna zostać. Jak widać nic się nie zmieniło.

W sądach może być ponad tysiąc osób, które nie powinny być skazane, a skierowane do ośrodków zamkniętych lub pół zamkniętych. Zagrożeniem mogą być tylko dla siebie, gdy zimą położą się pod mostem. To najczęściej osoby z niezamożnych domów, a bieda jest tam często bytem codziennym. Państwo i samorządy wykazują się wyjątkową obojętnością na los osób tak bardzo pomocy potrzebujących

Zwraca uwagę lenistwo i tępota kuratora. Albo wygodnictwo. Pisze list do osoby, która nie posiada żadnego wykształcenia, nie potrafi czytać.  Zwracam uwagę na wyroki zaoczne!!!Takie osoby mogły być nauczone prostych czynności by mieć zajęcie i niewielki zarobek. Takie osoby w innych krajach dostają możliwość prostej pracy.

Skąd panuje przekonanie, że nie mają ambicji, swoistego honoru? W katolickim kraju to niedopuszczalne na tym poziomie odczucia? Żaden biskup, żaden Caritas nie bierze „takich” w ochronę i w opiekę. Wybudowana budowla dla takich osób, ale wyłożona marmurami, nie jest dla nich odpowiednia. Zbyt ekskluzywna. Wiec po co budowana?

Artykuł z Wirtualnej: Setki niepełnosprawnych umysłowo w więzieniach. Wielka akcja poszukiwawcza Rzecznika Praw Obywatelskich.

Z okazji składa się wieńce pod pomnikiem, na którym słowa Miłosza napisane. Ale czy ktoś je czyta, zastanawia się? Ryczą, katolickość swoją podkreślający, świszczą, gwiżdżą, buczą. Po co tam błazny idą?

Który skrzywdziłeś człowieka prostego
Śmiechem nad krzywdą jego wybuchając,
Gromadę błaznów wokół siebie mając
Na pomieszanie dobrego i złego (….)

Cz. Miłosz, 1950 r.

Dodaj komentarz