‚Antypis’ to co najwyżej wstrzymanie się od głosu

We wrześniu 2017 roku gruchnęła wieść, że

W Pałacu Prezydenckim odbyło się inauguracyjne posiedzenie Komitetu Narodowych Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. W spotkaniu 11 września 2017 roku uczestniczył Prezydent RP Andrzej Duda, marszałkowie Sejmu i Senatu: Marek Kuchciński oraz Stanisław Karczewski, ministrowie kultury – prof. Piotr Gliński i Jarosław Sellin, a także przedstawiciele rządu, partii politycznych, związków wyznaniowych i środowisk twórczych.

W październiku 2018 gruchnęła wieść, że 11 listopada przypada 100. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską. W związku z tym należy koniecznie uczynić dzień 12 listopada świętem państwowym, ponieważ 11 listopada wypada w niedzielę. Sejm w trybie pilnym zajął się poselskim projektem ustawy o Święcie Narodowym z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Platforma Obywatelska w poczuciu odpowiedzialności za państwo i gospodarkę pod wodzą swego lidera asekuracyjnie wstrzymała się od głosu. Ustawa została przyjęta (przeciw — 98; za — 238; wstrzymało się — 83). O godzinie 22:26 przegłosowano skierowanie do pierwszego czytania, a tuż po północy, o godzinie 00:03 ustawę uchwalono. I znowu 71 posłów PO twardo i odważnie wstrzymało się od głosu by w ten sposób zamanifestować powstanie — jak to określił Grzegorz Schetyna — antypisu.

Ustawa składa się z czterech artykułów, które warto przytoczyć w całości, aby wyrobić sobie pogląd jak stanowione jest prawo w trzecią rocznicę pierwszego narodowego powstania z kolan.

Art. 1. Dzień 12 listopada 2018 r. jest uroczystym Świętem Narodowym.
Art. 2. Dzień 12 listopada 2018 r. jest dniem wolnym od pracy.
Art. 3. W dniu 12 listopada 2018 r. nie obowiązują zasady dotyczące ograniczenia handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w placówkach handlowych w niedziele i święta, o których mowa w ustawie z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz. U. z 2018 r.. poz. 305 z późn. zm.).
Art. 4. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Senat naniósł poprawki. Na cztery dni przed terminem na 71. posiedzeniu w dniach 7, 8, 9 listopada 2018 r. sejm, od razu z podpisem prezydenta, ustawę przyjmie. Co prawda jeszcze 29 października o ósmej rano marszałek senatu ujawnił, że prezydent się waha, ale już o dziesiątej sytuacja się ustabilizowała i wahania ustały. Prezydent Andrzej Duda podpisze ustawę o ustanowieniu 12 listopada 2018 r. dniem wolnym od pracy – sprostował plotki rzecznik prezydenta Błażej Spychalski, ponieważ ustawa jest „słuszną i oczekiwaną przez Polaków inicjatywą”. To niewielkie z pozoru zamieszanie pozwoli historykom i kronikarzom z dużą dozą dokładności ustalić o jakiej porze 29 października kierownictwo partii rozpoczęło urzędowanie.

W trakcie spotkania Komitetu [Narodowych Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej] wiceminister Jaosław Sellin – Pełnomocnik Rządu do spraw obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawił założenia Programu Wieloletniego „Niepodległa”, podzielonego na trzy komponenty, spośród których, za priorytety 2A i 2B odpowiada Biuro Programu „Niepodległa”, realizując programy dotacyjne – „Niepodległa” i „Koalicje dla Niepodległej”.

Pełnomocnik rządu do spraw obchodów 100RONRP poinformował w marcu, że Zaprosiliśmy przedstawicieli kilkunastu państw, które obchodzą tę samą rocznicę co my, czyli 100-lecie odzyskania bądź uzyskania niepodległości, bo niektóre państwa się wyłoniły po raz pierwszy w swojej historii, na spotkanie w Warszawie, żeby się podzielić doświadczeniami, jak te obchody są organizowane, jakie pomysły, jakie formy tych obchodów w poszczególnych krajach. Wiadomo powszechnie, że Europa Środkowa od marca odzyskuje podmiotowość, cokolwiek to znaczy. W związku z tym, że Europa Środkowa odzyskuje dzisiaj w pewnym sensie podmiotowość polityczną, to jest jeden z celów mojego rządu, żeby właśnie tworzyć fakt takiej odbudowy podmiotowości politycznej – nie tylko w wymiarze politycznym czy gospodarczym […] ale również kultury czy wspólnego przeżywania historii i emocji wokół tego — wyjaśnił wiceminister oraz pełnomocnik w jednej osobie.

Kanclerz Niemiec, prezydent Francji, prezydent Ameryki owszem, wezmą udział w obchodach 100 lecia, lecz nie Niepodległości Polski, lecz zakończenia I wojny światowej, nie w Warszawie lecz w Paryżu. Do Polski nie przyjedzie nawet największy sojusznik, protektor i obrońca Victor Orbán. Nie przyjedzie nikt. Czy może być lepszy dowód na to, że Polska wreszcie odzyskała godność, a cały świat nas podziwia i szanuje. Tylko dlaczego z daleka?

Dodaj komentarz


komentarze 3