3 Maja

My to mamy święta …:)

15 sierpnia obchodzimy dzień ostatecznego rozgromienia Rosji, która 25 lat później niemal nas nie połknęła.

Jaką wymowę ma święto, które obchodzimy 3 maja?

To nie była to pierwsza Konstytucja w Europie. Może i była demokratyczna, ale stanowiła w dziedzinie demokracji krok do tyłu. Poprawiła los niektórych grup społecznych na moment, ale polski system stanowy (czyli feudalny) wcale nie był specjalnie represyjny. Szlachta sama sobie odebrała kiedyś niektóre prawa i przyznała je mieszczanom, chłopom i Żydom. Realnie Konstytucja 3 maja została przyjęta zbyt późno i efektem jej było przyspieszenie rozbiorów.

Kilka lat później w Europie karty rozdawał Napoleon i nie jest wykluczone, że gdyby Rzeczypospolita przetrwała jeszcze kilkanaście lat, mogłaby trwać nadal. Konstytucja 3 maja upodobniała ustrój Rzeczypospolitej do absolutyzmu panującego u sąsiadów. Likwidowała demokratyczne wybory władcy. Wojsko upodobniała do armii pruskiej, którą wkrótce rozbiło w pył zorganizowane przez Napoleona pospolite ruszenie rewolucjonistów.

W czasach rozbiorowych obchodzono rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, ponieważ była ona dowodem możliwości zjednoczenia dla realizacji narodowych celów. Mniejszość uchwaliła 3 maja Ustawę wzmacniającą Państwo.

Powieszono zdrajców. Jurgieltników, czyli posłów opłacanych przez obce państwa i działających na szkodę Rzeczypospolitej.  Wśród nich było kilku biskupów katolickich, co przemilczano w komunistycznych podręcznikach historii i co jeszcze bardziej przemilcza się w obecnych podręcznikach. Powieszono agentów działających na rzecz obcych mocarstw. (XVIII-wiecznych Kuklińskich i innych Zdradków).

Dziś często wymienia się jednym tchem Konstytucję 3 maja i Konstytucję Stanów Zjednoczonych. Tyle, że wolności amerykańskie były naśladownictwem poprzedniej Polskiej Konstytucji (Nihil Novi – Nic Nowego o Nas bez Nas), która gwarantowała przywileje obywatelskie zniesione 3 maja. Podczas rozbiorów wspomnienie o 3 maju mobilizowało Polaków do walki z zaborcami.

Dlaczego historia uchwalania Konstytucji jest nieznana młodym Polakom, a jedynym co się z nią wiąże, jest hasło Targowica uznane za  symbol zdrady? Czy przypadkiem Targowiczanie nie byli obrońcami tradycyjnych wartości?  Jakie symboliczne znaczenie ma to święto dzisiaj?

Adam Jezierski

Dodaj komentarz