[…]

fbiantipiracywarn

W związku z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w oparciu o wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. I OSK 2130/11), w nawiązaniu do podpisanej przez rząd Rzeczpospolitej Polskiej umowy oraz z uwagi na inne ważne przyczyny państwowe odmawia się obywatelowi udzielenia licencji na Komentowanie©, Krytykowanie©, Protestowanie© oraz Pisanie postów™. W związku z powyższym wpis obywatela zostaje usunięty.

Dodaj komentarz