… ogłasza nabór na stanowiska: sales manager i sprzątaczka

Komuś, kto przeciwstawia się kaleczeniu języka trzeba dać odpór i kaleczyć nadal. Choć poza dodawaniem żeńskich końcówek do niektórych (bo przecież nie wszystkich) rzeczowników funkcjonujących tylko w rodzaju męskim niewiele się robi. Trudno także doszukać się większych różnic między Kongresem Kobiet a dowolną partią. Jedno i drugie służy do zaspakajania aspiracji określonej, dość wąskiej grupy członków czy działaczek i na tym w zasadzie się kończy.
Cały wpis

Park & drive per pedes

Nie jestem w stanie sprawdzić, czy opisana wczoraj (właściwie: na dzień wczorajszy) specyfika komunikacji miejskiej jest charakterystyczna dla wszystkich miast posiadających komunikację miejską, czy tylko dla niektórych. Tym niemniej w miasteczku posiadającym cztery linie na krzyż dwie jadące tą samą trasą na dłuższym odcinku i kursujące mniej więcej co godzinę jechały w odstępach pięciominutowych. Można więc szczerze zazdrościć tym, którzy takich problemów z komunikacją w swoim mieście nie mają.

Pojazdy komunikacji miejskiej poruszają się po mieście. W mieście zainstalowana jest sygnalizacja świetlna. Sygnalizacja świetlna sterowana jest najnowszymi modelami zegarów z kukułką, tylko bez kukułki. Przynajmniej takie wrażenie można odnieść obserwując jej działanie. Sięgnijmy znowu pamięcią do czasów minionych, do ustroju hołoty dla hołoty, jak to celnie określił wielki polski polityk, mąż stanu i aktor. A więc dawno, dawno temu, acz niedaleko, było sobie skrzyżowanie jezdni z przejściem dla pieszych. Gdy przez dłuższy czas nikt nie korzystał z przejścia, to po naciśnięciu przycisku światła zmieniały się natychmiast. Jednak po zmianie trzeba było chwilę odczekać. Dlaczego dziś po przyciśnięciu przycisku zawsze trzeba czekać? Bo wtedy nie było najnowocześniejszych zegarów bez kukułki — odpowie ktoś i prawdopodobnie będzie miał rację.
Cały wpis

P&D czyli płać & drałuj

Zostawmy wielką politykę i zajmijmy się sprawami przyziemnymi. Spróbujmy pobawić się w pytania i odpowiedzi. Ciągle można w księgarni spotkać wydawnictwa popularnonaukowe omawiające problem czy zjawisko za pomocą pytań i odpowiedzi. Cechą wspólną tych publikacji jest z reguły brak odpowiedzi na pytania oczywiste. Dlatego często czytelnik przebrnąwszy przez całe dzieło bywał niewiele mądrzejszy.

Zanim jednak opuścimy rejony polityczne odnotujmy dla porządku inicjatywę Grzegorza Schetyny. Otóż zacny ów jegomość, uznał że Donald Tusk, który „wymyślił ” Platformę O. powinien zostać jej honorowym przewodniczącym. Jest to inicjatywa ze wszech miar godna poparcia, ponieważ pozwoli zachować we wdzięcznej pamięci potomnych premiera Tuska jako przewodniczącego honorowego. Jeszcze bowiem w czerwcu 2013 roku zarzekał się: Podjąłem decyzję, że chcę być dalej polskim premierem i do 2015 roku będę angażował się wyłącznie w sprawy krajowe. Być polskim premierem jest dla mnie stokrotnie ważniejsze niż te potencjalne awanse europejskie. Po czym rok później zaangażował się wyłącznie w sprawy awansów europejskich awansując na przewodniczącego Rady Europejskiej. A Głównym zadaniem przewodniczącego Rady Europejskiej jest nieustanne budowanie kompromisów — objaśnił rolę do odegrania jaka mu przypadła w udziale. Można więc z całą odpowiedzialnością przyklasnąć inicjatywie Grzegorza Schetyny. Więcej, można wręcz śmiało postawić tezę, iż jaki bóg i ojczyzna, taki honor.
Cały wpis