100 lat… więzienia

Jeśli pod wpływem emocji, w oparciu o jednostkowe zdarzenia, majstruje się przy prawie, to prędzej czy później przekształci się je w farsę. Dlatego sprawca wypadku drogowego, w którym zginie jedna osoba może siedzieć dłużej od terrorysty, który detonując bombę atomową pozbawi życia mieszkańców całego miasta lub dzielnicy.

Art. 163.

§ 1. Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać:

4) gwałtownego wyzwolenia energii jądrowej lub wyzwolenia promieniowania jonizującego, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

Cały wpis