Na początku był chaos, na końcu fanatyzm

Ateiści twierdzą, że boga nie ma, a teiści przeciwnie. Z tym, że bóg jest zazwyczaj jeden, ale w wielu odmianach. Jedni twierdzą że jest jeden pojedynczo, inni temu przeczą. Uważają, że owszem, jest jeden, ale potrójny. A skoro jest potrójny, to należy modlić się do każdego składnika osobno. Nie należy także intronizować całości. Wystarczy jeden ze składników. Albo nawet jego matka. Najlepiej pochodzenia żydowskiego.

Co daje intronizacja? Czy ludzie są w miejscu intronizowanym uczciwsi, milsi, uczynniejsi, bardziej tolerancyjni? Głupie pytanie. Przecież nie o to chodzi. Chodzi o to, by postawić na swoim, narzucić swój światopogląd. Człowiek apodyktyczny, nie uznający sprzeciwu, wymuszający posłuszeństwo, uważający się za nieomylnego nie będzie nawet próbował zastanowić się nad sobą. Nie będzie także tolerował odmiennych poglądów.
Cały wpis

Nacjonalizacja bez elektryfikacji, czyli wielka liberalna reforma emerytalna

Polska nie dostosowała przepisów do unijnej dyrektywy o warunkach bezpiecznego przechowywania komórek rozrodczych, tkanek płodu czy embrionów używanych przy zapłodnieniu in vitro. Przepisy powinny być wprowadzone najpóźniej do 1 września 2008 roku. Czyli rządowi Tuska sześć lat nie wystarczy na dostosowanie prawa do wymogów Unii, w której wciąż jesteśmy.

Z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej nasz kraj zobowiązał się do budowy i modernizacji oczyszczalni ścieków oraz systemów kanalizacyjnych tak, by spełniały normy europejskie. Rząd nie realizował właściwie dyrektyw, zaniżając standardy oczyszczania ścieków.

Polska nie wdrożyła unijnych przepisów o odnawialnych źródłach energii. Z 18 przepisów dyrektywy, które powinny zostać zaimplementowane, cztery wprowadzono w całości, sześć w sposób oceniany przez prawników za niepełny lub nieprawidłowy, a ośmiu nie wdrożono w ogóle.
Cały wpis