Dymajcie nas błagamy was

Obywateli dymać można na wiele sposobów. Pierwszym zastosowanym przez komunistów była wymiana pieniędzy. Na czym polegał myk? Że depozyty bankowe i gotówkę do określonej kwoty wymieniano po kursie 3 nowe złote za 100 starych, a powyżej określonej kwoty w stosunku 1 do 100.

Można jednak inaczej. Można namawiać obywateli by przez lata oszczędzali na mieszkanie, lub zakładali polisy dla dzieci, po czym zagwarantować, że pełny wkład mieszkaniowy wystarczy na metr lub dwa nowego mieszkania, a polisa posagowa na zakup skromnego bukietu kwiatów.

W wolnej Polsce, jeśli się tylko jest liberałem, czy jak kto woli neoliberałem, można postąpić bardziej szczwanie. Najpierw należy przygotować system, podobny nieco do systemu książeczek mieszkaniowych i zmusić obywateli by do niego przystąpili. Potem należy obywatelom wmówić, że ich składki, które płacą, rujnują budżet. Choć to czysty absurd i bujda na resorach wielu w to wierzy głębiej niż w świętych obcowanie.
Cały wpis

Oddaj Forsę Emerycie!

Jak można się było spodziewać rząd przystąpił do demontażu Otwartych Funduszy Emerytalnych. Zgodnie z tym, co powiedział Wielki Reformator znacjonalizowanie składek zgromadzonych w OFE wychodzi „naprzeciw zapotrzebowaniu społecznemu”.

Donald Tusk podkreślił, że rząd szukał rozwiązania, które da kilka gwarancji na przyszłość. Jak wyjaśnił zmiany w OFE zagwarantują bezpieczeństwo dzisiejszych i przyszłych emerytów, stabilność systemu emerytalnego oraz uratują Polskę przed narastającą spiralą zadłużenia. Szef rządu zaznaczył, że składka przekazywana z ZUS do OFE zostanie zmniejszona z 7,3 do 2,3%, a potem będzie stopniowo wzrastać, tak by w 2017 r. osiągnąć 3,5%. Pieniądze, które zamiast trafić do OFE, pozostaną w ZUS, pójdą na specjalne indywidualne subkonta. — Zmiany te oznaczają, że potrzeby pożyczkowe Polski do 2020 r. zmniejszą się o ok. 190 mld zł – wyjaśnił Donald Tusk.
Cały wpis

Religia państwowa

Prymas Polski arcybiskup Józef Kowalczyk uważa, że katecheza jest niezbędna w kształceniu ogólnym i dlatego powinna być obowiązkowa. Ksiądz profesor Longchamps de Berier uważa, że dzieci poczęte za pomocą in vitro są gorsze niż dzieci poczęte w krzakach nieopodal dyskoteki. Ponieważ ta metoda nie tylko bruździ sama z siebie, ale także bruździ samemu bogu i zmusza do korygowania planów. Co ciekawe mimo, iż ksiądz profesor Longchamps de Berier uważa, że antykoncepcja jest grzechem, zapłodnienie in vitro również i będzie o tym mówił zawsze i bardzo głośno, to nie podał numeru przykazania, które tych czynności zabrania.
Cały wpis

Jak lis kurnika strzeże

Każdy wie co to jest rynek. Rynek to, najogólniej rzecz ujmując miejsce, czy może raczej przestrzeń, w której jeden towar oferuje, drugi od niego kupuje. Na rynku liczy się zaufanie z jednej strony i związana z zaufaniem renoma z drugiej. Kupując towar liczymy na to, że spełni nasze oczekiwania. Zaś renoma sprawia, że mając do wyboru dwa przedmioty często sięgamy po ten, którego producent cieszy się większą renomą.

Podstawą handlu jest zaufanie. Jeśli handlarz raz oszuka może mu się upiec. Ale gdy czynność powtórzy może mieć kłopoty ze zbytem wyprodukowanych dóbr. Szczególnego znaczenia nabiera uczciwość w handlu międzynarodowym oraz w sytuacji dużej konkurencji. Trzeba latami przekonywać konsumentów, żeby sięgnęli po określony wyrób określonej firmy z tego a nie innego kraju, zaś stracić reputację i rynek zbytu można niemal z dnia na dzień.
Cały wpis

1.IX czyli nihil

Dziś jest pierwszy września. Rocznica wkroczenia wojsk niemieckich do Polski. Z tej okazji radio przygotowało szereg audycji związanych z tą rocznicą. I tak po godzinie 14.00 w studiu prof. Wojciech Marczyk wraz z prof. Grzegorzem Nowikiem opowiadali między innymi o prowokacji gliwickiej. Prowokacja gliwicka to — przypomnijmy — napad na niemiecką stację radiową dokonany przez Niemców, a przypisany Polakom.
Cały wpis

Obowiązkowa jak amen w pacierzu!

Żyjemy tu i teraz, w kraju powszechnie obywatelskim, w którym prawa i obowiązki władzy oraz obywateli są jasno i jednoznacznie określone. Jest to państwo prawa, choć lektura niektórych orzeczeń skutkujących konsekwencjami finansowymi wprawia w zdumienie. Na przykład zdaniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji satyra nie może naruszać godności ludzkiej, a satyryczna forma wypowiedzi nie zawsze jest wystarczającym usprawiedliwieniem dla takich naruszeń, niezależnie wobec kogo i o jakiej porze zostały dokonane. Czytając te słowa nie można oprzeć się wrażeniu, że gdzieś już coś podobnego słyszeliśmy. Satyra nie może godzić w socjalistyczny fundament państwa, w nierozerwalny alians robotniczo-chłopski oraz w sojusze. Na tym polegała wyższość demokracji socjalistycznej, na tym także polega wyższość demokracji chrześcijańskiej. Bo sama demokracja, demokracja bezprzymiotnikowa nie zajmuje się wyznaczaniem ram satyrze i karykaturze. Wiadomo przecież co to jest satyra — ośmieszanie lub piętnowanie czegoś, jak chce słownik języka polskiego — to satyryczna rola satyry nie może być usprawiedliwieniem dla ośmieszania i piętnowania.
Cały wpis

Edukacja – Pytam dlaczego?

Mijają lata … dzieci  w Polce w każde wakacje kupują nowe podręczniki…, nowe zeszyty do ćwiczeń , „poprawione” o błędy wydań poprzednich i obarczone kolejnymi nowymi „błędami” aby za rok znowu było co poprawiać.

Wymaga tego podobno zmieniający się system edukacji . Tylko nie rozumiem jednego , czy zmieniający się program nauczania zmienia wynik dodawania dwóch do dwóch?, Dlaczego np w Czechach młodsza siostra może korzystać z podręczników starszego brata a w Polsce taka sztuka jest  praktycznie nie możliwa od lat?
Cały wpis