[strona 73]

Dzięki przeprowadzonej w 1999 r. reformie w powszechnym systemie emerytalnym, począwszy od 2014 r., wysokość nowo przyznawanych emerytur automatycznie dostosowuje się do sytuacji demograficznej. Mechanizmem pozwalającym na sfinansowanie świadczeń dla coraz większej grupy emerytów jest konstrukcja formuły emerytalnej, która uzależnia wysokość miesięcznej emerytury od wysokości zgromadzonego kapitału emerytalnego oraz prawdopodobnej liczby miesięcy życia osób osiągających wiek emerytalny.

Oznacza to, że przy innych czynnikach niezmienionych, wraz z wydłużaniem się oczekiwanej długości życia przeciętna wysokość emerytury będzie stopniowo spadać. Proces ten będzie postępował jednak stosunkowo łagodnie. O ile w 2005 r. miesięczna wysokość emerytury (obliczona zgodnie z formułą nowego systemu) dla przechodzącej na emeryturę w danym wieku osoby, która zgromadziła określonej wysokości kapitał, wyniosłaby 100, o tyle w 2030 r., w związku z wydłużeniem przeciętnego okresu wypłat, będzie to (…) około 96. Drugą niezwykle istotną cechą nowego systemu emerytalnego jest zapewnienie możliwości indywidualnego wpływu na wysokość emerytury.
Cały wpis

Pierwsze radio

Radio Tok FM nie przestaje zaskakiwać. Gdy już zaprosi do studia gościa, żeby omówić sprawy krajowe, to jest to gość coraz częściej z PiS-u i coraz częściej tak starannie dobrany, że nawet dziesięciokrotne wysłuchanie rozmowy nie pozwoli niczego zrozumieć. A było tak…
Cały wpis

Oddaj Forsę Emerycie!

Jak można się było spodziewać rząd przystąpił do demontażu Otwartych Funduszy Emerytalnych. Zgodnie z tym, co powiedział Wielki Reformator znacjonalizowanie składek zgromadzonych w OFE wychodzi „naprzeciw zapotrzebowaniu społecznemu”.

Donald Tusk podkreślił, że rząd szukał rozwiązania, które da kilka gwarancji na przyszłość. Jak wyjaśnił zmiany w OFE zagwarantują bezpieczeństwo dzisiejszych i przyszłych emerytów, stabilność systemu emerytalnego oraz uratują Polskę przed narastającą spiralą zadłużenia. Szef rządu zaznaczył, że składka przekazywana z ZUS do OFE zostanie zmniejszona z 7,3 do 2,3%, a potem będzie stopniowo wzrastać, tak by w 2017 r. osiągnąć 3,5%. Pieniądze, które zamiast trafić do OFE, pozostaną w ZUS, pójdą na specjalne indywidualne subkonta. — Zmiany te oznaczają, że potrzeby pożyczkowe Polski do 2020 r. zmniejszą się o ok. 190 mld zł – wyjaśnił Donald Tusk.
Cały wpis

Edukacja – Pytam dlaczego?

Mijają lata … dzieci  w Polce w każde wakacje kupują nowe podręczniki…, nowe zeszyty do ćwiczeń , „poprawione” o błędy wydań poprzednich i obarczone kolejnymi nowymi „błędami” aby za rok znowu było co poprawiać.

Wymaga tego podobno zmieniający się system edukacji . Tylko nie rozumiem jednego , czy zmieniający się program nauczania zmienia wynik dodawania dwóch do dwóch?, Dlaczego np w Czechach młodsza siostra może korzystać z podręczników starszego brata a w Polsce taka sztuka jest  praktycznie nie możliwa od lat?
Cały wpis