In wiadro, czyli tyłem naprzód

Niedawno proponowałem zakład. Uważałem, że przejdzie projekt Gowina. I wygrałem. Pożenienie dwóch sprzecznych ze sobą projektów, to kompromis polegający na dopisaniu do rozwiązań zaproponowanych przez Kidawę-Błońską ideologicznych pomysłów zaproponowanych przez Gowina. Czyli de facto przepchnięcie bardziej restrykcyjnej, zideologizowanej wersji.

Z drugiej strony wiadomo od czasów Eurypidesa, że quos deus vult perdere, prius dementat. Czyli, że  bóg, chcąc kogoś ukarać, odbiera mu rozum. Ale dlaczego, na boga, stosuje odpowiedzialność zbiorową? Dlaczego karząc ojca skazuje na cierpienia syna? Tworzenie nadmiarowych zarodków, selekcja w celu wyeliminowania wadliwych, badania genetyczne, badania prenatalne — to wszystko robi się po to, by wyeliminować możliwość przyjścia na świat dzieci chorych i kalekich. Można ze względu na karę bożą tego nie rozumieć. Ale dlaczego nie zapytać tych, których nie pokarał?
Cały wpis

Wizja i fonia

Prezydent RP Bronisław Komorowski zaprosił papieża Benedykta XVI do złożenia wizyty w Polsce. W liście do Ojca Świętego Prezydent podkreślił, że Polacy z wdzięcznością i wzruszeniem wspominają pierwszą pielgrzymkę Benedykta XVI w 2006 roku. Inicjatywa pana Prezydenta nie była, jak imputują przeciwnicy, spontaniczna, lecz została wpierw skonsultowana. W piątek 4 maja br. na zaproszenie Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego przybył do Pałacu Prezydenckiego Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, abp Józef Michalik. Tematem rozmowy było między innymi zaproszenie Ojca Świętego Benedykta XVI do złożenia oficjalnej wizyty w Polsce w 2015 r.
Cały wpis

Zakład

Szef klubu Platformy Obywatelskiej, Rafał Grupiński, poinformował za pośrednictwem Polskiej Agencji Prasowej polskie społeczeństwo, że zapewne jeszcze na rozpoczynającym się jutro posiedzeniu polskiego Sejmu propozycja autorstwa Małgorzaty Kidawy-Błońskiej dotycząca in vitro trafi do marszałek Ewy Kopacz. O tym co będzie po trafieniu do marszałek Ewy Kopacz PAP nie wspomina. Ujawnia jedynie, że złożenie projektu Kidawy-Błońskiej oczywiście nie zamyka drogi do Sejmu dla bardziej konserwatywnej propozycji autorstwa obecnego ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina. Jeśli pojawi się projekt Gowina, to ze względu na to, że staramy się szanować podziały światopoglądowe, jakie są w Platformie, partii szerokiej, obywatelskiej, nie będziemy mieli nic przeciwko temu — mówię tu o władzach klubu — żeby ten projekt był kierowany potem do laski marszałkowskiej oświadczył polityk z PO.
Cały wpis

Prawda najprawdziwsza

Prawda. Prawdę definiuje Słownik języka polskiego jako „zgodną z rzeczywistością treść słów, interpretację faktów, przedstawienie czegoś zgodne z realiami” oraz „to, co rzeczywiście jest, istnieje lub było”. Przeciwieństwem prawdy jest nieprawda, czyli kłamstwo. Prawda stanowi fundament, na którym opierają się wszystkie działania człowieka. Jest podstawą zaufania, zapewnia poczucie bezpieczeństwa.

Nieprawda, siostra cenzury wręcz przeciwnie, rujnuje. Nie da się na jej bazie zbudować niczego sensownego i trwałego. Stąd usilna dążność do fałszowania rzeczywistości, nazywania kłamstwa prawdą. Już autorzy Biblii dostrzegli ten problem: „Jak możecie mówić: Jesteśmy mądrzy i mamy Prawo Pańskie? Prawda, lecz w kłamstwo je obróciło kłamliwe pióro pisarzy.” A także „Niby łuk napinają swój język; kłamstwo, a nie prawda panuje w kraju.” Im bardziej piramidalne kłamstwo, im plugawszy język, im absurdalniejsze oszczerstwo, tym większy zachwyt, tym większy podziw.
Cały wpis