Bezmiar sprawiedliwości

Dobro dziecka

Matka jedenastoletniego Sebastiana daremnie wypatrywała powrotu syna ze szkoły. Okazało się, że dziecko zostało porwane. W majestacie prawa. Ze szkoły Sebastiana uprowadziły panie z opieki społecznej, wymachując nie bronią, lecz nakazem sądowym. Został zabrany do odległego o 25 km Domu Dziecka w Lublinie (akcja rozgrywa się w Bystrzycy Nowej, małej wsi w gminie Strzyżewice). Oczywiście o postanowieniu dotyczącym dziecka polski sąd nie musi informować rodziców. Nie żąda także okupu. Dlaczego nakazał umieszczenie chłopca w Domu Dziecka? Bo w domu rodzinnym było brudno, nie ma ciepłej wody, matka ma depresję, a ojciec leży w szpitalu….

Rozdzielanie dzieci i rodziców podczas wojny opisywane było jako jedna z najokrutniejszych zbrodni. Jakże niesłusznie. Obecne praktyki wymiaru sprawiedliwości rzucają na sprawę całkiem nowe światło. Jasne się staje, że w tak trudnych czasach kierowano się jedynie głęboką „troską o dobro dziecka”.

Cały wpis

Wszyscy jesteśmy przestępcami

Puśćmy wodze fantazji i wyobraźmy sobie taką oto sytuację.
Szósta rano. Domowników na równe nogi stawia łomotanie do drzwi i okrzyki:
– Otwierać! Policja!
Zaspany pan domu nie zdążył doczłapać do drzwi gdy te wyleciały z hukiem z framugi i do mieszkania wpadło kilku uzbrojonych funkcjonariuszy.
– Pan Kowalski? – zapytał jeden z nich dając jednocześnie znak pozostałym żeby zajęli pozycje.
– Tttak. A o co chodzi?
– Otrzymaliśmy zawiadomienie, iż posiada pan nielegalne… Jest pan w posiadaniu nielegalnych… Chwileczkę – sięgnął do kieszeni. – Że jest pan w posiadaniu urządzeń lub ich komponentów przeznaczonych do niedozwolonego usuwania lub obchodzenia skutecznych technicznych zabezpieczeń przed odtwarzaniem, przegrywaniem lub zwielokrotnianiem utworów – wyrecytował z kartki.
Cały wpis

[…]

fbiantipiracywarn

W związku z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w oparciu o wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. I OSK 2130/11), w nawiązaniu do podpisanej przez rząd Rzeczpospolitej Polskiej umowy oraz z uwagi na inne ważne przyczyny państwowe odmawia się obywatelowi udzielenia licencji na Komentowanie©, Krytykowanie©, Protestowanie© oraz Pisanie postów™. W związku z powyższym wpis obywatela zostaje usunięty.