Aparatczyk musi odejść.

Pomijając nawet jego przeszłość w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej , partii będąca od końca lat 40-tych  XX wieku ideologicznym zapleczem kadr dla sowietyzacji Polski i uzależniania Polski do Związku Radzieckiego , pomijając nawet tą przeszłość , którą zataił w informacjach przedwyborczych gdy startował do Sejmu to i tak powinien odejść z życia publicznego. Uważam że dla ludzi tego pokroju moralnego nie powinno być miejsca w życiu publiczno politycznym Polski.

To wzorce do nie naśladowania w wolnej Polsce .

Bo czy może być wzorcem molarnym ktoś , kto nie służył Polsce tylko Partii a jednocześnie robił to w strukturach prokuratury , organu który w stanie wojennym był kwintesencją walki z niepodległościowymi dążeniami Polaków?

Czy wzorcem moralnym może być ktoś ślepy na krzywdę dziecka napastowanego przez księdza?

Co to za wzorzec , który wysługuje się każdemu panu byle tylko móc iść w górę?

Czy takimi wartościami chcemy karmić przyszłe pokolenia?

Uważam , że ktoś kto kłamie z sejmowej mównicy nie jest godny by być Posłem Rzeczypospolitej. Cały wpis

Wojna Polska.

Przeczytałem artykuł Stanisława Skarżyńskiego „Zima wasza, wiosna nasza. A potem lato i V Rzeczpospolita ” i się zastanawiam na ile ma rację. I obawiam się że ma tą racje w bardzo znaczącym procencie. Obawiam się, bo jeśli ma racje to czeka nas wojna Polski  z Polakami. Czeka nas wojna państwa ze społeczeństwem  i społeczeństwa samego ze sobą, czekają nas krwawe podziały i bardzo wątpię by ktokolwiek w Polsce tą wojnę wygrał.

Czy Pis ukatrupiło już III RP ? Praktycznie jest blisko zwycięstwa, czy słuszną tezą jest żeby nie wracać do III RP , a po upadku Pis-u budować V RP ,….w sumie i owszem to słuszny argument, III RP miała swoją szansę po upadku pierwszego pisowskiego rządu i nie umiała z niej skorzystać, nie rozliczyła przed Trybunałem Stanu tamtych ludzi i dała im szanse na ponowne przejęcie władzy. System się nie sprawdził i tyle. Cały wpis

Czarna olewka

Od kilku dni Polska, i nie tylko Polska, żyje wizytą delegacji partyjno-rządowej w Anglii. A w zasadzie jej powrotem. I trudno się dziwić, bo efekty rozmów nie są ani tak spektakularne, ani widowiskowe jak powrót. Niestety, jak zwykle doszło do wielu nieścisłości i nieporozumień. Dlatego obowiązkiem każdego myślącego obywatela jest ich wyjaśnienie i wytłumaczenie.

Najważniejszym, acz pomijanym aspektem sprawy jest fakt, że Prezes Rady Ministrów ma prawo nie podejmować decyzji. I premier ze swojego prawa skorzystała. Postawa godna pochwały i naśladowania w sytuacji, gdy wielu stawia zarzuty łamania prawa. Tym bardziej, że władny podejmować decyzje jest decydent, czyli prezes, choć nie RM. Ów zaś w omawianym okresie był zajęty innymi ważnymi sprawami wagi państwowej.
Cały wpis

Dzwon na 25-lecie.

Co mówi Chrystus do Rydzyka gdy ten staje przy ołtarzu?
– Odsuń się, Król może być tylko jeden.

Dlaczego Chrystus nie słucha Rydzyka?
Bo woli koronę cierniową niż moherową.

Jak jest różnica w zakładaniu ornatu przez głowę, a zakładaniem głowy przez ornat?
Znacząca.
Cały wpis

Preferencje PiS-u, czyli dlaczego PiS musi odejść.

Dziś będzie o seksie. Zastanówmy się jaki stosunek ma rządzące ugrupowanie do seksu, jakie wartości w seksie ceni, czym dla niego jest sam seks jako taki. Przedmiotem naszego  rozważania będą sprawy delikatne i być może  tekst ten powinien być obarczony informacją „tylko dla dorosłych”, ale z drugiej strony seks to też polityka, a politycy występują na okrągło. Z trzeciej strony tak się zastanawiam, że PiS wprowadził zwyczaj nocnego obradowania i ograniczeń dla dziennikarzy w Sejmie. Czy ma to coś wspólnego z seksem czy nie ? Może doszli do wniosku że polityka w ich wydaniu ma jednak coś wspólnego z pornografią? I mówię tu o pornografii umysłowej, a nie obyczajowej, że niby jakaś pani w Sejmie but zdjęła.

PiS preferuje w prawie  zakaz  aborcji, tylko dzięki czarnemu protestowi kobiet schował ten projekt na razie pod sukno , tak samo na razie w warstwie kulturowej jest za brakiem dostępności do środków antykoncepcyjnych, jak będzie to przekuwał na prawo to zobaczymy. Co do oświaty i wychowania seksualnego w szkole to mamy tylko wychowanie do życia w rodzinie, a to do seksu ma się dość słabo. Zresztą po PiS-owskiej reformie oświaty pewnie w ogóle zniknie zastąpione kolejną lekcją religii w myśl zasady, że rodzina w Polsce powinna być katolicka.
Cały wpis

Wymuszony wolny wybór

Od najmłodszych lat człowiek boryka się z koniecznością dokonywania wyborów. Co prawda doktryna dopuszcza istnienie wolnej woli, ale przez większość życia większość ludzi robi głównie to, co musi, a nie to, co chce. A robić tego, co chce często nie może, ponieważ najpierw musi robić to, co musi i na nic innego już nie starcza czasu. I tak od dziecka. Od rodziców słyszy, że nie może się bawić, ponieważ musi odrobić lekcje. A jak będzie grzeczne, to dostanie nagrodę. W przeciwnym razie też dostanie. Najczęściej lanie. Przy czym pojęcie ‚grzeczny’ rodzice rozumieją w specyficzny sposób.

Każdy, kto ma choćby odrobinę władzy lub uzyskał chwilową przewagę zaczyna stawiać warunki. Przy czym jeśli negocjacje polegają na ustępstwach, tu o żadnych ustępstwach nie może być mowy. Na dodatek trudno odróżnić wymóg, warunek od szantażu. Wikipedia definiuje szantaż jako przestępstwo przeciwko wolności, polegające na próbie zmuszenia osoby do określonego działania lub zaniechania pod groźbą bezprawną zastosowania przemocy lub ujawnienia pewnych, częściowo lub w pełni prawdziwych informacji, których ujawnienie byłoby w opinii szantażującego dużą dolegliwością dla ofiary. Wynika z tego, że przytoczony powyżej przykład dziecka, które rodzice zmuszają do określonych zachowań nie jest przestępstwem, ponieważ groźba nie jest bezprawna.
Cały wpis

Samoobsługa

Cechą charakterystyczną ustrojów totalitarnych jest niedostatek swobód obywatelskich. Jedną z nich jest wolność słowa. W punkcie trzecim słynnych 21 postulatów Solidarności z 17 sierpnia 1980 strajkujący zażądali, by władza zaczęła w końcu Przestrzegać zagwarantowaną w Konstytucji PRL wolność słowa, druku, publikacji, a tym samym nie represjonować niezależnych wydawnictw oraz udostępnić środki masowego przekazu dla przedstawicieli wszystkich wyznań.

35 lat później coraz głośniej wszystkie środowiska domagają się ograniczenia tej jednej z podstawowych swobód. Tym razem pretekstem nie są „inne ważne przyczyny państwowe”, „ważny interes społeczny” czy inny, równie ważki powód, lecz walka z tak zwanym hejtem, czyli nie do końca wiadomo czym, ponieważ tym mianem określana jest często zwykła krytyka czy dezaprobata. Na dodatek skutecznie „walczyć” z hejtem mogą tylko ci, którzy mają władzę. Pozostałym pozostaje wskazywanie palcem tych, których należałoby uciszyć i bezsilne pohukiwanie.

Trudno powiedzieć ile osób wie o nowym zjawisku, które — zwłaszcza u starszych — może budzić zdumienie. Otóż aby móc komentować i brać udział w dyskusji na forach, blogach, portalach i w serwisach trzeba się w większości przypadków zarejestrować. Po spełnieniu tego wymogu nie tylko można pisać, ale do dyspozycji pozostaje wiele ułatwiających konwersację funkcji. Na przykład przycisk „Zgłoś do moderacji” umożliwia poskarżenie się na rozmówcę, który mówi coś, co słuchać, a ścisłej czytać hadko. Problem pojawia się wtedy, gdy denuncjacja nie odnosi skutku, chociażby dlatego, że użytkownik nie łamie ani regulaminu, ani prawa. Niektórzy nie potrafią się z tym pogodzić. Dla nich nich stworzono specjalne udogodnienie.
Cały wpis

Nikt nigdy niczego nie palił

W cytowanym ostatnio obficie „Roku 1984″ Orwell dużo miejsca poświęca działaniu tak zwanego Ministerstwa Prawdy (miniprawd). Do jego zadań należało dbanie o zgodność przekazów historycznych z rzeczywistością. Jak to działało prześledźmy na przykładzie exposé p. premier Beaty Szydło, która oświadczyła między innymi, że już dzisiaj chcę powiedzieć co przede wszystkim zrobimy w czasie pierwszych 100 dni naszych rządów. […] Po trzecie podniesienie do 8 tysięcy złotych kwoty wolnej od podatku.

Jak widać nie wszystko jest zgodne z prawdą. I tu wkracza Ministerstwo Prawdy i dokonuje stosownych korekt. Dzięki temu wiadomo, że naprawdę w exposé p. premier Beata Szydło powiedziała, że już dzisiaj chcę powiedzieć co przede wszystkim zrobimy w czasie pierwszego roku naszych rządów. […] Po trzecie podniesienie kwoty wolnej od podatku do 6,6 tys. zł dla osób zarabiających do 6,6 tys. zł rocznie, do 3.091 zł dla dochodów od 11 tys. zł do 85 tys. 528 zł rocznie, i do 0 zł dla zarabiających powyżej 127 tys. zł.
Cały wpis

Utrwalacze Władzy.

Gorączkowe poszukiwanie tematów zastępczych:

Nie mówmy o powiązaniach ministra Macierewicza tylko o szkodliwości szczepień.

Nie mówmy o ustawie o edukacji tylko o występach posła Stanisława Piotrowicza byłego prokuratora stanu wojennego na trybunie sejmowej.

Nie mówmy o spadku PKB tylko o „niezbyt szczęśliwej” wypowiedzi wicepremiera na temat kwoty wolnej od podatku.

I nie mówmy o aborcji bo ten temat przyda się jeszcze do grzania społeczeństwa jak się troszkę odleży.

Sprawy ACTA  nie należy też ruszać bo może wywołać ponownie społeczne protesty i wystąpienia uliczne, ostatecznie idzie rocznica.
Cały wpis

Józef W.

Ci, którzy nie są zbyt entuzjastycznie nastawieni do dobrych zmian zastanawiają się co będzie dalej. Zupełnie niepotrzebnie. Bo wszystko to, co będzie już było. W roku 1984. Na przykład z opublikowanego artykułu wynikało, że…

rozkaz dzienny Wielkiego Brata wynosił pod niebiosa działalność organizacji znanej pod skrótem ZPF, która zajmowała się zaopatrywaniem marynarzy z pływających fortec w papierosy i inne niezbędne artykuły. Niejaki towarzysz Withers, ważny członek Wewnętrznej Partii, został wyróżniony imienną pochwałą i odznaczony orderem Najwyższej Zasługi drugiej klasy.

Trzy miesiące później rozwiązano ZPF bez podania przyczyny. Zgadywano, że Withers i jego współpracownicy znaleźli się w niełasce, choć ani prasa, ani teleekrany nie podały na ten temat żadnych wiadomości. […] Normalnie ludzie, którzy ściągnęli na siebie niezadowolenie Partii, po prostu znikali i nikt o nich więcej nie słyszał. Nie wiadomo, co się z nimi działo.
Cały wpis

Jaka jest dziś Polska?

W gębie władzy prawie mocarstwowa, IV Rzeczypospolita, prawa i sprawiedliwa. A po wypluciu frazesów zostaje w ustach zwykłe bagno. Wychodzi na wierzch polski kołtun, który cieszy się z niepowodzeń innych, wychodzi na wierzch dulszczyzna i kompleksy hodowane latami. Polska jest dziś krajem społecznej katastrofy.

Edukacja leży i po planowanej reformie nie będzie jej wcale, wychowanie przyszłych pokoleń ograniczy się do lekcji religii i kibicowania drużynie piłkarskiej. Jedność narodu ta jedność, której zazdrościł nam w latach 80-tych cały świat, zostaje na naszych oczach roztrwoniona na drobne, na parafialne kółka adoracji proboszczów.

Komuniści w Polsce na swą zgubę nauczyli polaków czytać i pisać, to dało podstawy do społecznego buntu lat 80-tych i rozwoju przez ostatnie prawie 30 lat społeczeństwa obywatelskiego, dziś trwa demontaż tego społeczeństwa, dziś IV RP buduje totalitaryzm w imię zaspokajania wizji politycznej pewnego Ptysia.
Cały wpis

Sylwetka Józefa Piniora – zastanawiam się za co siedzi.

Pinior w październiku 2015 roku przed wyborami się wypowiadał: „Mamy w Polsce wojnę. Nie możemy być bierni”; „instytucje państwa powinny gwarantować obywatelom wolność wyboru.” „To konflikt między społeczeństwem otwartym a fundamentalistycznym.” „Ludzkie życie musi mieć sens, musi mieć swój urok. Jeśli się pracuje tak, że wieczorem ma się siłę tylko na to, żeby wypić butelkę piwa przed telewizorem i zasnąć, bo brakuje nawet siły na zrobienie kolacji, to jakie to życie?”

Fragment oświadczenia Józefa Piniora z 5 marca 2015 roku w sprawie kredytów frankowych: „…dlaczego wspomniany wyżej pomysł prezesa Komisji Nadzoru Finansowego, pana Andrzeja Jakubiaka, dotyczący przeliczenia kredytów z franków szwajcarskich na złotówki z uwzględnieniem ewentualnej różnicy w stosunku do podobnego kredytu zaciągniętego w złotówkach, rozwiązanie które prawdopodobnie byłoby ulgą dla wielu posiadaczy kredytów we frankach szwajcarskich, a zarazem byłoby do udźwignięcia przez sektor bankowy został odrzucony?”
Cały wpis

2016

Dziś tylko cytaty. Z książki której tytuł jest rokiem, autorem George Orwell, a która została wydana w roku 1949. Najpierw wpis z pamiętnika noszący datę 24 kwietnia 1984 roku:

Wczoraj wieczorem byłem w kinie. Same kroniki wojenne. Jedna znakomita, pokazywała bombardowanie statku z uchodźcami gdzieś na Morzu Śródziemnym. Widownię ubawiły najbardziej ujęcia olbrzymiego tłuściocha uciekającego wpław przed helikopterem, najpierw pokazywano go, jak pluszcze się w wodzie niczym morświn, potem przez celowniki helikoptera, a potem podziurawionego jak sito, woda wokół niego zaczerwieniła się i nagle zaczął iść na dno, jakby przez te dziury woda wlewała mu się do środka, widownia wyła ze śmiechu, kiedy tonął, potem pokazano łódź ratunkową z dziećmi, nad którą zawisł helikopter, na dziobie siedziała kobieta w średnim wieku, chyba żydówka, trzymając w ramionach chłopczyka, może trzyletniego, wył z przerażenia i chował głowę między jej piersi, jakby chciał się tam skryć niczym zwierzę w norze, a ona, ta kobieta, tuliła go i uspokajała, choć sama była zielona ze strachu, cały czas zasłaniając go rękoma, jakby mogła ochronić przed kulami, potem helikopter zrzucił na nich 20-kilową bombę niesamowity błysk i łódź rozpadła się w drzazgi, potem było świetne ujęcie dziecięcej rączki wylatującej w górę hen hen w górę helikopter z kamerą na dziobie musiał to filmować z rzędów dla partyjnych posypały się rzęsiste oklaski ale w części dla proli jakaś kobieta zaczęła się nagle awanturować i wydzierać że nie powinni tego pokazywać nie przy dzieciach że tak nie można nie przy dzieciach nie wolno aż w końcu policjanci musieli ją wyrzucić z sali wyrzucili ale pewnie nic jej się nie stanie nikogo nie obchodzi co gadają prole typowa reakcja prolki tacy nigdy…
Cały wpis

PIS się boi.

„CBA zatrzymało we Wrocławiu 9 osób – dowiedziało się radio TOK FM. Zatrzymanie ma związek z podejrzeniem płatnej protekcji. Według ustaleń PAP jednym z zatrzymanych jest były senator PO, Józef P.” „past, PAP 29.11.2016 08:27″.

Nie wiem kim są te osoby, ale jeżeli mam dobre skojarzenia to z Wrocławiem kojarzy mi się postać Pana Józefa Piniora zasłużonego działacza Pierwszej Solidarności i jednego z organizatorów zabezpieczenia związkowych pieniędzy przed komunistami przed 13 grudnia 1980 roku. Jeśli to Jego aresztowało CBA to znaczy że listy proskrypcyjne zostały już wyjęte z pisowskiej szuflady i PIS zaczyna otwartą walkę ze swoimi przeciwnikami. Czy następni będą Zbigniew Bujak i Władysław Frasyniuk? A potem kto? Michnik, Wałęsa? A może w ramach powszechnie panujących nam „wykopków” aresztują i Kuronia?

Już kiedyś pytałem gdzie obecne władze zbudują tą swoją Berezę.
Cały wpis

Koń trojański.

Koń jaki jest każdy widzi, jaki jest koń trojański to już nie jest takie oczywiste.

Ten pierwszy koń trojański miał formę pomnika  zwierzęcia, które dla Trojan znaczyło bardzo wiele. To dlatego uznali ten pomnik za swój i wciągnęli go w mury swego miasta, co z tego wynikło to ogólnie wiadomo. Obecnie popularne są konie trojańskie w postaci  programów komputerowych, których główna funkcja jest robienie na zajętym (terenie) komputerze czegoś zupełnie innego niż się  użytkownikowi tego komputera wydaje.

Czy partia polityczna może być koniem trojańskim w systemie politycznym, społecznym czy państwowym? A dlaczego nie?
Cały wpis

Skojarzenia

Byłam małym dzieckiem i nie pamiętam, w którym roku to się działo. Na sąsiedzkie pogaduszki przychodzili panowie. Wspominali domy rodzinne na wschodzie, wojnę i omawiali czasy im współczesne. Zapamiętałam problem rozbojów, napadów na ludzi.

Tamte czasy zachowały się w skeczach „kup pan cegłę”. Miejscowości były zrujnowane, ludzie zdemoralizowani wojną, o pracę było trudno, o jedzenie też. To cegła z kupy gruzowiska stawała się prostym argumentem.

„Kup pan cegłę”, a jak nie kupisz to nią dostaniesz w głowę, w plecy. Dlaczego wracam pamięcią do tak odległych czasów? Odległych i niebezpiecznych. Napadów bandyckich było bardzo dużo. Napadów z bronią w ręku, z włamaniami do mieszkań, gwałtami. Wielu z bandziorów skazano na karę śmierci. Czy inaczej dano by radę opanować sytuację? Nie wiem, ale ten czas bardzo trudno ocenić.

Po wojnie wiele osób nie radziło sobie ze wspomnieniami wojennymi, z widokami, na które byli skazani jako żołnierze lub jako ofiary. Ofiary Ruskich, Niemców, bandziorów. Jedni pozostawali w otumanieniu psychicznym, inni zostali alkoholikami. Pijących nadmiernie było dużo. Nękanych przez UB także niemało. Często za sprawą donosów sąsiedzkich.
Cały wpis

Dupa zbita

Ponieważ ostatnio tak się złożyło, że aż trzy wpisy mniej lub bardziej bezpośrednio dotyczyły kobiet, więc wypada cykl przypieczętować jakimś mocnym akcentem. Okazja jest ku temu przednia, ponieważ w 1999 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła 25 listopada Dniem Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet. Ten dzień rozpoczyna Międzynarodową Kampanię 16 Dni działań Przeciwko Przemocy ze względu na płeć. Z tej okazji na stronie Kancelarii Prezes Rady Ministrów Beaty Szydło 24 listopada pojawiła się stosowna informacja w której czytamy między innymi, iż Według danych Komendy Głównej Policji w 2015 roku pokrzywdzonych przemocą w rodzinie zostało ogółem 97 501 osób, z czego 71,15% stanowiły kobiety; 17,84% małoletni; 11% mężczyźni. Nie jest znana płeć osób doświadczających przemocy poniżej 18 r.ż. ponieważ obecne formularze statystyk dotyczących przemocy nie uwzględniają tej cechy.
Cały wpis